HabWatch

HabWatch bliver den måde, som man registrer naturen i byen. Med den simple app Naturbasen kan man på sin smartphone registrere alt, hvad man finder af dyr, planter og svampe, lige dér hvor man er. Derudover kan man via app’en se, hvad andre har registeret i det område, man går rundt i.

Det bliver kort sagt et hit for familien at tage børnene med rundt i byen på jagt efter udvalgte dyr og planter, som man ikke har fundet før – næsten ligesom et billedlotteri.

De observationer, man lægger ind, bruger vi til at evaluere projektet; virker de tiltag, vi laver, overhovedet? Bliver biodiversiteten i byen større? Grundpillen i hele Rethink Urban Habitats-projektet er altså ikke bare borgerinddragelse – det er borgerdeltagelse. Uden de observationer, der ligger i Naturbasen, så har vi nemlig ikke en kinamands chance for at vide, om de øvre delelementer rent faktisk virker.

I forbindelse med HabWatch og lancieringen af app'en Naturbasen arrangerer Naturhistorisk Museum guidede ture rundt i byens natur – med fokus på alt fra enlige bier til rovfugletræk og nattens flagermus. Alt i mens alle observationer vi indtaster via app'en Naturbasen.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk