HabLab

HabLab er stedet, hvor hele udviklingen af naturtiltag i byerne kommer til at ligge. Det er det virtuelle såvel som fysiske mødested for biologer, gartnere, ingeniører, arkitekter, konsulentfirmaer og projektudviklere. Her vil de forskellige fagligheder virkelig komme i spil og inspirere hinanden. Biologerne vil kunne give inputs til de behov, arterne har for at trives, mens arkitekterne kan komme med forslag til, hvordan behovene imødekommes. Og (næsten) alle forslag vil kunne afprøves i praksis i et af projektområderne.

I Hablab vil vi kunne designe de bygningsmæssige naturtiltag, der kan gavne, fugle, insekter og planter, og vi vil arbejde med anlæg i fx parker, vejkanter og på ubebyggede arealer i byen. Ligeledes vil der blive arbejdet med udvikling af formidlingen af byens biodiversitet.

Hablab vil også kunne forestå flere nationale workshops såvel som internationale konferencer om bynatur.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk