Vand i haven

Vand er en forudsætning for liv. Uden vand går der ikke længe, før planter visner, og dyr enten søger væk eller dør af tørst. På samme tid er mange dyr i højere eller mindre grad knyttet til våde miljøer for at kunne fuldføre deres livscyklusser. Det gælder fx. frøer, salamandere og guldsmede, der alle lægger deres æg i vand.

I byerne bliver vand dog hurtigt en mangelvare. Når man ser bort fra parkernes springvande og soppebassiner, så er der ikke meget vand at finde inde i byerne: Husenes tage, fortovets beton og vejenes asfalt leder hurtigt al regn og vand ned i kloakkerne og væk fra bybilledet. Enkelte steder får en lille vandpyt måske lov til at stå, men i løbet af en varm sommer eller en kold vinter, så forsvinder disse hurtigt og gør det svært for de fleste dyr at finde vand.

Men ligesom man fodrer byens fugle i de perioder, hvor der er mangel på mad, så kan man også ”vande” dem. Ambitionerne kan være forskellige: nogle har måske kun mulighed for at sætte et fladbundet fad eller et fuglebad ud i haven, hvor byens fugle og smådyr vil kunne slukke tørsten i løbet af dagen, mens andre måske gerne anlægger en lille havedam, der på samme tid også kan blive til hjem og yngleplads for butsnudede frøer, skrubtudser og flere arter af guldsmede.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk