Insektplanter

Byerne er hjem for mange forskellige insekter: sommerfugle, bier, svirrefluer og edderkopper har alle øjnet muligheden for at gøre brug af storbyens haver og parker. Desværre er byen ikke altid det mest optimale sted, da mennesker oftere tænker på æstetik end på levesteder og mad til insekterne.

Hvis man gerne vil hjælpe byens vilde insekter, bør man tænke på, at de skal have noget at spise. Mange voksne insekter søger udelukkende føde i blomster, hvor de lever af planternes nektar og pollen. En god insektplante er derfor en plante, der kan levere store mængder af nektar og/eller pollen, som insekterne kan spise.

På samme tid er det vigtigt, at der er mad til insekterne igennem hele sæsonen, så dyrene ikke vågner op til en tom buffet om foråret, eller så de ikke er nødt til at gå i hi om vinteren på halvfyldte depoter. Havens blomster bør derfor så vidt som muligt afløse hinanden i løbet af året, så der altid er føde at søge for insekterne.

Når det kommer til byens sommerfugle, er muligheden for at tænke larveplanter også tilstede. Mange sommerfugle er meget kræsne med, hvilke planter de lægger deres æg på. Men nældens takvinge, nældesommerfugl og dagpåfugleøje er alle glade for brændenælder. Derfor kan man passende lade et hjørne af haven stå brak, hvor nælder, tidsler og andet ”ukrudt”, som havens insekter vil elske, får lov til at blive forskånet for skuffejern og hakke.

Heldigvis er det tit muligt at kombinere en æstetisk køn have med fødefunktionen for byens insekter – og haven bliver nu bare sjovere, når man kan se både sommerfugle og humlebier flyve omkring fra blomst til blomst.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk