Insekthoteller

Rigtig mange mennesker er gode til at tænke på fuglene, når der skal sættes redekasser ud i haven. Lidt færre folk tænker på byens pattedyr som fx. egern og pindsvin. Men næsten ingen tænker på byens vilde insekter: sommerfuglene, barklusene, svirrefluerne, de enlige bier og mange andre.

Ude i den vilde natur vil disse insekter ofte have rigeligt med muligheder for at lave deres bo eller at finde skjul på dage med dårligt vejr, men sådan er det ikke inde i byen. Her mangler de gamle, hule træer, der kan bruges som tilflugtssteder på regnvejrsdage. Her flyder der ikke med kvas og døde stammer. Jord- og grusbunker er kun midlertidige og flyttes hurtigt rundt i forbindelse med byggeprojekter. Kort og godt: insekterne mangler plads og levesteder.

Her kan man dog hurtigt give nogle af insekterne en hjælpende hånd i form af et insekthotel. Insekthoteller samler en del af de forskellige materialer, som insekterne gerne vil lave deres bo i.

Hvis man gerne vil målrette sin indsats lidt mere og tilgodese byens humlebier, så kan man også lave eller købe redekasser, der er specielt indrettet med dem in mente. Har man ikke tålmodigheden til at afvente, at en humlebidronning af sig selv flytter ind i boet, så kan man ”pode” boet ved i det tidlige forår at indfange en dronning og spærre hende inde i boet. Så længe der er sukkervand, pollen og redematerialer tilstede, så vil hun efter blot et par dage straks gå i gang med at indrette boet ved at lave redeceller og forrådskamre. Herefter fjerner man bare proppen fra boets indgang, og hele sommeren igennem kan man så følge humlebiernes arbejde.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk