Hvad kan man selv gøre?

Byens haver og parker fungerer allerede som levested for en del forskellige dyr og planter. Uden de store problemer kan man dog gøre plads til endnu flere, hvis man er villig til at give naturen plads.

I byerne gælder overordnet set de samme biodiversitets-”regler” som i resten af verden. Det vil sige at en høj diversitet fremmes af:

  • variation i fysiske rammer (vand, skrænter, salt, mure, græsningsarealer, sten, jernbanesveller)

  • variation i biologiske rammer (græsning, ådsler, høslæt, døde træer, blomster),

  • kontiniutet i tid (lang, ubrudt tidsperiode)

  • vildhed

  • store arealer

Ikke alt er lige muligt derhjemme i haven, men med relativ små tiltag, så kan man gøre haven langt mere "biodiversitets"-venlig og beboelig for flere arter. I denne sektion har vi samlet nogle forslag til sådanne tiltag.


 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk