Havens biodiversitets-score

Byens parker og haver er allerede hjem for en lang række forskellige dyr og planter. Uden de store anstrengelser kan man dog gøre plads til endnu flere arter, hvis man er villig til at give naturen plads.

Biodiversitets-scorekortet er en nem måde at få overblik over og inspiration til, hvor naturvenlig ens egen have eller den nærliggende park er. Her opgøres stedets potentiale for biodiversitet ud fra en række kriterier. Samlet evaluerer scorekortet, hvor mange levesteder der er.

Haver inde i byen vil sjældent kunne opnå toppoint, da pladsforholdene ofte ikke er til det. Men med få og overkommelige tiltag er det muligt at øge scoren og samtidig kunne tilbyde flere dyr og planter et levested i byen. Går man sammen med naboen, kan man dele flere af punkterne. Samlet kan de to haver uundgåeligt opnå en større biodiversitets-score end den enkelte have alene.

Prøv testen her:

Havens biodiversitets-score


Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk