Hvad er biodiversitet?

Lidt forsimplet kan begrebet biodiversitet oversættes til ”livets mangfoldighed”. Begrebet er udviklet for at have en måde at evaluere mangfoldigheden af dyr, planter og svampe indenfor et økosystem: jo flere arter, der findes i et område, jo større er områdets biodiversitet.

Et økosystems biodiversitet er i høj grad styret af antallet af forskellige leveområder samt mængden af ressourcer indenfor systemet. Byer har ofte relativ lav biodiversitet, fordi de trods alt primært er tænkt som leve- og opholdssted for os mennesker. Derudover skal det samtidig være nemt at holde byen pæn og ryddelig. Det betyder, at mange af de leveområder, som fugle, pattedyr og insekter har brug for, ikke længere er der.

Men sådan behøver det ikke at være. Ved blot at gentænke byen kan vi gøre den mere grøn og mere levende, uden at det kommer til at ske på bekostning af vores egen tilstedeværelse. Byerne kan dermed komme til at fungere som refugier for nogle af landets trængte arter og dermed være en aktiv del af den danske biodiversitetsforvaltning i stedet for blot at optræde som sorte huller på landkortet.Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk