Grønne planter i vindueskarmen giver nye arter til byen… og landet!

Det sker, at man finder dyr i vindueskarmen og undrer sig over, hvor de kommer fra.

Måske er årstiden helt forkert, eller dyrene optræder i så store eksemplarer eller mængder, at det virker usandsynligt, at de tilfældigt skulle være kommet udefra. Når det sker, så må man overveje, hvad eller hvor disse dyr så kan stamme fra. Her er hjemmets grønne potteplanter oplagte kandidater at tjekke efter for utøj eller spor af samme. Er der fx. huller i jorden omkring plantens rødder? Sidder der pupperester eller spind på undersiden af bladene? Eller har blade og blomster fået underlige gnavemærker?

Ofte vil de dreje sig om ganske almindelige, danske arter, der bare har fundet ud af at udnytte vindueskarmens eksotiske potteplanter. Men det sker også, at der faktisk er tale om dyr fra helt andre himmelstrøg end de danske, der har taget turen herop som blinde passagerer.

Langt de fleste af disse vil ikke kunne klare sig i den danske natur, men få vil kunne etablere sig og dermed sprede sig i Danmark.

Det sidste er møllet duponchelia fovealis et godt eksempel på. Møllet blev første gang fundet i Danmark 1997 og er sandsynligvis indslæbt med begonia fra sydeuropæiske planteskoler. Siden har møllet slået sig ned i Danmark og kan nu findes i flere byer, hvor larven lever af flere forskellige planter.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk