Pindsvinetid

Så er den gal igen! Man kan knapt køre en kilometer eller tre, før der ligger et ”flattened animal” på kørebanen, og det kræver sjældent den store bibel at bestemme, hvad dyret var, da det var levende: et pindsvin, endnu engang. De små insektædere har det ikke let, for til Sankt Hans bliver de brændt af, under høsten bliver de flænset, og når de endelig vil finde sig et nyt opholdssted, bliver de kørt over. Det er synd, for pindsvin er ellers noget af det mest nuttede! De tror så meget på deres egen rustning, at de tillader folk og fæ (og biler mv.) at komme helt tæt på.

Pindsvin har 6-7000 pigge, som i langt de fleste tilfælde er mere end nok til at forhindre rovdyr i at tage for sig af det kødfulde indre. En enkelt rovfugl har dog pindsvin højt placeret på menukortet, og det er stor hornugle. Denne kæmpemæssige ugle, som genindvandrede til Danmark i midten af 80’erne, har så lange kløer, at den simpelthen kan skrælle pindsvinet – akkurat som når mennesker med specialudstyr skræller søpindsvin på fine sydlandske restauranter. Hornuglernes adfærd blev åbenbaret, da man i downtown Grenå fandt i massevis af tomme pindsvineskind i tagrender, i træer og skorstene, hvorfra byens store hornugler om natten oplod deres røst. Hornuglens høst er dog intet at regne mod de mange tusinde pindsvin, som hvert år køres ihjel på de danske landeveje. Op imod 100.000 pindsvin mister livet på denne måde, og der er ingen tvivl om, at det har en negativ effekt på bestandens størrelse.

Selvom pindsvinenes snøften godt kan minde om lyden i en svinesti, er der dog (næsten) lige så lidt svin i pindsvin, som der er guld i guldfisk. Pindsvinet er til gengæld nært beslægtet med muldvarpe og spidsmus i den pattedyrorden, der kaldes insektæderne. I lighed med de andre insektædere er pindsvinet dog mindst lige så glad for andre kødretter, herunder regnorm, edderkopper og snegle, hvilket er en anden grund til, at der er kommet stigende fokus på de piggede bæster: Pindsvin æder nemlig dræbersnegle, endog med stor lyst, og hvis man nu bare lige kunne have 5-10 pindsvin gående i haven, ville mange problemer være en saga blot.

Når det kommer til valg af levested, er pindsvin imidlertid ganske krævende. Jo mere vild en have er, des mere tiltalende er den nemlig for pindsvin. Den vil nemlig gerne have masser af kvasbunker, tætte staudebede, brede hække og andre skjulesteder. Det er med andre ord ingen skam at rode lidt i haven – det er selvfølgelig noget, man gør for at gavne pindsvinene.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk