Lille humlebille i Vennelystparken

Som feltbiolog eller bare almindelig naturinteresseret får man hurtigt en fornemmelse for, hvilke dyr man normalt kan forvente at støde på inde i byerne. Det gælder, hvad end man kigger efter fugle eller insekter som sommerfugle, bier og biller.

Når man derfor en varm og solrig sommerdag går gennem byernes parker og kigger efter i blomsterbede og i buske, så forventer man at se både admiraler, nældens takvinger, honningbier, havehumler, dobbeltbåndede svirrefluer osv. Alt sammen meget almindelige dyr, der trives i byernes grønne områder og villahaver.

Selvfølgelig går man som nørd lidt og håber på, at der skulle dukke et hit op imellem alle almindelighederne, men sjældne dyr er nu en gang netop det: sjældne! Og derfor er sandsynligheden for at finde dem også ganske lille, hvilket blot gør det endnu sjovere, når det så rent faktisk sker.

Som del af et projekt på Naturhistorisk Museum skulle biodiversiteten af svirrefluer og bier i Aarhus undersøges. Det betød, at museets udsendte medarbejder med jævne mellemrum skulle ud med net og fangbakker for at indsamle dyr på udvalgte lokaliteter fordelt i hele Aarhus. Én af disse lokaliteter var Vennelystparken lige syd for universitetet og næsten midt i byen. Et skønt, grønt område med to små søer, der om sommeren byder på masser af blomstrende stauder, buske og træer.

Midt i det forventede mylder af bier og svirrefluer, der fløj rundt mellem blomsterne i en brombærbusk, dukker pludselig et lille sort- og gulstribet kræ op, som ikke helt fløj, som den skulle: Flugten var mere langsommelig og doven og på en måde mere kluntet, end den måde svirrefluer og bier normalt flyver på. På en eller anden måde passede kræet ikke ind med de dyr, der normalt flyver rundt i Vennelystparken. Nettet røg frem, kræet blev fanget ind og stor var jubelsråbet, da dyret viste sig i bunden af nettet: en lille, pelset bille med gule og sorte tegninger på rygskjoldet – lille humlebille. En temmelig sjælden bille i den danske natur og et kræ, man bestemt ikke havde forventet skulle flyve rundt i en park midt i Aarhus.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk