Kig op!

Fuglene trækker over storbyen

De fleste ved nok at man kan se sort sol i Tøndermarsken, og at der i Vestjylland myldrer med fotogene gæs og vadefugle. Fugle er med andre ord noget, man langt overvejende kan se i udkantsdanmark…. Intet kan være mere forkert. Både i Aarhus og i København er der store muligheder for at se mængder af spændende fugle inden for bygrænsen. Hvis man er lidt mageligt anlagt, kan man forår og efterår i mange tilfælde nøjes med at sætte sig ud på terrassen i en lænestol; og kigge op!

Både København og Aarhus ligger ved kysten, og her samles fugletrækket, når små og store fugle passerer over på vej til og fra ynglepladserne i Skandinavien. På lune forårsdage kan man allerede midt i marts opleve musvåger i hundredvis, som i store skruer kredser langsomt mod nord. Senere på sæsonen følger røde glenter og fiskeørne efter, inden himmelskuet midt i maj afsluttes med de sympatiske hvepsevåger, der lever af hvepse, som den selv graver op.

Om efteråret gentager fænomenet sig – men blot i omvendt rækkefølge. På de bedste dage kan der være en stadig strøm af rovfugle over byens tage. Over København får man tillige et ordentligt skud traner i marts-april og igen i september-oktober, når de kæmpestore fugle i store v-formationer trækker over mellem Rügen og Sverige. For slet ikke at tale om duer, finker, gæs og alle de andre, som er på vej til eller fra vinterkvarterne.

Nu kan det ganske vist virke som en uoverskuelig opgave at give sig i kast med at se på fugle hjemme fra terrassen, men hvis man allierer sig med de tusinder af brugere på hjemmesiden fugleognatur.dk, kan man få hjælp til alt lige fra identifikation af fuglene til planlægning af morgendagens fuglekiggertur. Skal man tage på østhavnen for at kigge efter sodfarvede skråper, som efter en endt sommer på de nordlige breddegrader er på vej hjem til Falklandsøerne for at yngle? Eller skal man sætte sig med en kølig og kigge på musvågetræk? Og måske inviterer naboerne til et kig? Der er mange muligheder i byen. Det er bare om at gribe dem.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk