Rethink Urban Habitats

Rethink Urban Habitats indgår som en del af kulturhovedstadsprojektet i 2017, og handler om at gentænke byen som levested. Byen skal ikke bare være et levested for mennesker. Den skal også være det for alle andre fantastiske arter, som bebor vores del af verden. Arter, som FN EU og Danmark har forpligtiget sig til at sikre mod tilbagegang inden 2020.

For dyrene og planterne mangler plads derude, og den plads kan vi give dem i byen! Ikke på bekostning af mennesker, men til gavn og glæde for mennesker. Det er det, der gør hele forskellen. Ude i det åbne land handler det enten om natur eller afgrøder, men inde i byen tager naturen ikke plads fra mennesker. Naturen giver plads, og den giver glæde og livskvalitet, hvad enten det handler om de gamle egetræer i parken, den blomstrende vedbend, den knitrende husrødstjert eller de vilde bier i blomsterbedet.

Man skal bare turde! Man skal turde tro på, at natur i byen er en vindersag. At den hverken er elitær eller kulturfjendsk, men derimod folkelig og kulturel. Hele vores kultur bygger på naturen, vi har bare glemt det. Derfor: Rethink Urban Habitats!

Besøg Rethink Urban Habitats hjemmeside her.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk