Aktiviteter

Aktiviteterne består af undervisningsoplæg stilet til 4.-6. klasse. Aktiviteterne kan med lidt fantasi tilpasses både de små klasser og biologiundervisningen i folkeskolen. Aktiviteter og opgaver fungerer sammen med hjemmesidens faktaafsnit, hvor man kan finde informationer om byens dyr.

Aktiviteter og opgaver er udarbejdet i henhold til trinmål for fagene natur/teknik og biologi. 

Naturhistorisk Museum ønsker med undervisningsmaterialerne om "StenbroNatur" dels at give eleverne sjove og konkrete naturoplevelser i byen, dels at øge børns - og unges interesse for naturvidenskab generelt. 

 

Lyt til aftenens jægere

På sporet af hjortene

Boliger til byens pattedyr

Boliger til byens fugle

Måger er ikke bare måger

Yngleadfærd hos måger

Dyrelyde - en stafet i byen

Fra larve til flyvende sommerfugl

Havnemolen - byens kunstige rev

Havnemolen - strandkrabbe

Havnemolen - blåmusling

Havnemolen - søstjerne

Havnemolen - rur

Hvad bruger byens fugle tiden til?

Iagttagelser ved foderbræt og fuglekasse

Smådyr og fugle på stenbroen

Du skal bruge Adobe Reader for at åbne filerne. Hent det her:

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk