Yngleadfærd


Parring
Når pindsvin parrer sig, kan man nemt forveksle det med et slagsmål. Især hunnen fnyser og hvæser højt. Har man en have, kan man være heldig at se pindsvin parre sig midt på sommeren. Hannen bliver ved med at cirkle rundt om hunnen, indtil hun efterhånden bliver mere rolig og tilnærmelig. Før nogen havde set pindsvin parre sig, troede man, at hunnen lagde sig ned på ryggen for, at hannen ikke skulle stikke sig under parringen. I dag ved man, at pindsvin parrer sig på samme måde som andre pattedyr, ved at hannen bestiger hunnen bagfra. 


Pindsvineparring. Foto: Jenni Juul Nielsen. 

 

Hvornår og hvor får pindsvinet unger?
I modsætning til de fleste fugle og pattedyr føder pindsvin først deres unger sidst på sommeren. Den lange periode i hi tærer på fedtet og kræfterne, og hunnen skal først have opbygget nye fedtreserver, før den kan blive gravid. 

De fleste pindsvineunger fødes fra sidst i juli til sidst i august. Inden fødslen bygger hunnen en stor rede af græs og blade. Tit er der blandet papir og plastic eller andet affald i redematerialet. Reden kan være placeret i en busk, en kvasbunke, et gammelt skur, under et udhus eller et legehus. Pindsvin vil helst være et roligt sted i haven.

Ungernes udvikling
Et pindsvin får 2-9 unger en gang om året. Når hunnen er blevet drægtig, går der ca. 35 dage, inden ungerne fødes. Det er kun hunnen, som tager sig af ungerne, hannen deltager ikke.

Pindsvineunger, ca. 6 uger gamle. 
Foto: Sussie Pagh.

Ungerne er 6-8 cm lange og vejer 8-25 g ved fødslen. Allerede som nyfødte kan de bevæge sig rundt i reden. Kommer en unge væk fra moderen, udstøder den nogle skarpe, skingre lyde, som får moderen til at lede efter den. Når ungerne er omkring seks uger gamle, begynder de at klare sig selv. På det tidspunkt vejer de 200-235 g, altså ca. 10 gange så meget, som da de blev født.

Ungernes udvikling kan ses her:

 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk