Aktivitet


Når biologer taler om det område, som et dyr færdes i, anvender de ofte begreber som territorium og aktivitetsområde. Et territorium er et område, som et dyr forsvarer mod andre dyr af samme art. Et aktivitetsområdet er derimod området, hvor et dyr bare færdes for at søge føde, parre sig og opfostre unger.

Pindsvin forsvarer ikke et territorium. De ser ud til at færdes fredeligt blandt hinanden både hanner og hunner. Dog strides de gerne om en madskål eller en mage. Pindsvin opholder sig normalt i det samme område år efter år. De har det, man kalder et aktivitetsområde. Størrelsen af området, som pindsvinet færdes i, afhænger bl.a. af, hvor meget føde der er. Normalt har hannerne et større aktivitetsområde end hunnerne. Hunner har som regel et aktivitetsområde på 10-30 ha, mens hanners aktivitetsområde er 30-100 ha. (1 ha = 100 x 100 m). En stor parcelhushave er knap 1/10 ha, dvs. hunner færdes altså i mindst 100 haver og hanner i mindst 300 haver.

Med radiosendere kan man følge dyr over lange afstande uden at forstyrre dem. Man laver som regel radiosenderne så små, at de ikke generer dyret. En radiosender må højst veje 3-5 % af dyrets vægt. Radiosendere til pindsvin vejer normalt 10-28 g og limes på piggene på ryggen af pindsvinet.


Hanner løber længere omkring end hunner. En engelsk undersøgelse har vist, at voksne hanner bevæger sig 1000 m pr. nat, og at hunner i gennemsnit går 660 m pr. nat. Man har dog eksempler på, at pindsvin kan vandre både 3 og 4 km på en nat.

Pindsvin er sjældent aktive ved højlys dag. Pindsvin, som færdes om dagen, kan være syge. Dog kan raske pindsvin også være fremme om dagen, hvis de er blevet forstyrret, slikker solskin eller stadig er sultne. Pindsvin kommer frem ved mørkets frembrud og går i skjul igen i de tidlige morgentimer.

Pindsvin med radiosender. Foto: Michael Carlsen.

 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk