Hvad spiser pindsvinet?

Hvis man vil vide, hvad pindsvinet lever af, kan man kigge på, hvad det spiser i naturen. Desværre er det ofte svært at se, hvad pindsvinet fanger. Derfor kigger biologer enten i maven på døde pindsvin eller i pindsvineekskrementer for at finde ud af, hvad de spiser. Der er endnu ingen biologer, som har undersøgt, hvad danske pindsvin spiser, men vi ved, hvad engelske og tyske pindsvin lever af. Sandsynligvis spiser danske pindsvin nogenlunde det samme som engelske og tyske.


Pindsvineeskrement. Foto: Sussie Pagh.

 

Løbebille  

Regnorm  

Havesnegl

Kålsommerfuglelarve

 

Pindsvin spiser mange biller. Især løbebiller, skarnbasser og snudebiller. Desuden vil pindsvin gerne have regnorme, ørentvister, tusindben og larver af sommerfugle og stankelben. Pindsvin spiser snegle - både med og uden hus, men det har svært ved at åbne tykskallede snegle som fx en vinbjergsnegl.

Pindsvin spiser gerne ådsler, og hvis der er maddiker på, ryger de med. 
I pindsvinemaver kan man også finde rester af mus, fugle og frøer, men disse dyr har pindsvinet sikkert fundet døde. Normalt vil pindsvinet være for langsomt til at fange en rask mus, en fugl eller en frø. Af og til tager pindsvinet også bænkebidere, hvepse, bier, myrer, edderkopper og græshopper.

Pindsvin kan også være kræsne.

Fodringsforsøg viser, at pindsvin fx ikke bryder sig om mariehøns. Planteføde er normalt ikke på pindsvinets menukort, men det kan godt lide søde frugter, fx blommer, som er faldet ned på græsset om efteråret.

Som unger spiser pindsvin næsten alle små dyr, men efterhånden som de bliver bedre til at jage, bliver de også mere kræsne. Med os mennesker er det nærmest omvendt. Børn er ofte mere kræsne end de voksne.

 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk