Årets gang for pindsvinet


Oktober til april
Pindsvinet ligger i dvale. Dets kropstemperatur svinger med omgivelsernes temperatur, dog ikke til under 1,5-3°C. Små pindsvin med for små fedtreserver kan kortvarigt forlade reden i et forsøg på at finde føde midt om vinteren.


Pindsvin i hi. Foto: Sussie Pagh. 

April og maj
Pindsvinet søger føde efter den udmarvende vintersøvn og forbereder sig på den kommende ynglesæson. Sidst i maj begynder parringstiden.

Pindsvineparring.
Foto: Jenni Juul Nielsen.

Juni og juli
Her er højdepunktet for pindsvinets parringstid, og det går som regel ikke stille for sig. Hunnen går drægtig i ca. 35 dage, hvorefter hun finder et egnet redested.

August og september
De tidligste unger fødes i sidste halvdel af juli, men de fleste fødes først i august og september. Kuldet er på 2-9 unger, gennemsnitligt på 4-5. Ungerne er bleggrå til lyserøde og blinde ved fødslen. De forlader reden sammen med moderen for at søge føde i 3-4 ugers alderen.

Pindsvineunger, ca. 6 uger gamle. 
Foto: Sussie Pagh.

September og oktober
Det gælder om at få udviklet et stort fedtlag for at kunne overleve vinterdvalen. Heldigvis er det naturlige fødegrundlag stort om efteråret. Hannerne går først i hi, mange allerede sidst i september. Voksne hunner går i hi fra omkring midten af oktober til begyndelsen af november. De sidste unger går normalt i hi omkring 20. november. 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk