Projekt Pindsvin

Projekt Pindsvin var et samarbejde mellem Naturhistorisk Museum, FO Århus og Amtscentret for Undervisning i Århus Amt. 

På hjemmesiden kan du finde baggrundsviden og undervisningsmaterialer om pindsvin til natur/teknik- og biologiundervisningen. Desuden er der videoklip med pindsvin og kort, hvor skoleelever kan indtaste pindsvineobservationer.

I forbindelse med Projekt Pindsvin kan man låne spændende materialekasser med fx pindsvinekranium, pindsvinespor, pigge, pindsvinespil og meget andet. 

Materialekasserne vil i løbet af efteråret kunne lånes på landets Amtscentre for Undervisning. Tjek hvornår dit amtscenter får kasserne.

 

Forskning og formidling

Projekt Pindsvin var et forsknings- og formidlingsprojekt, hvor lægfolk hjalp en forsker med at samle oplysninger om pindsvins udbredelse. 

Der har de senere år været udtrykt bekymring for pindsvinets trivsel, især i forbindelse med brugen af bekæmpelsesmidler mod iberisk skovsnegl, dræbersneglen. Derfor ønskede Naturhistorisk Museum via skoleelever at samle oplysninger om pindsvins og iberiske skovsnegles udbredelse i Danmark.

Projekt Pindsvin var støttet af Miljøstyrelsen, Friluftsrådet og Dyrenes Beskyttelse.

Har du spørgsmål eller kommentarer til Projekt Pindsvin, kan du henvende dig til Sussie Pagh på e-mail: sp@fo-aarhus.dk eller på telefon: 87 464 537

 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk