7. - 9. klasse

Sandbundens dyr
En aktivitet, hvor eleverne studerer dyrene, der lever på havbunden.

Tektoniske plader
En aktivitet, hvor eleverne får set, hvordan Jordens overflade er delt op i bevægelige plader og hvad det betyder for over- og undersøiske landskaber. 

Tidevandsbæltet, fjærens dyr 
En aktivitet, hvor eleverne studerer dyrene på stenmoler i tidevandsbæltet (fjæren).

Fødekæden i dybhavet
En aktivitet, hvor eleverne sammenligner dyreliv og energikilder i dybhavet og andre saltvandsområder. 

Strandsnegle
En aktivitet, hvor eleverne studerer og lærer om strandsneglen. 

Dissektion af fisk

En aktivitet, hvor eleverne kommer tæt på fisk og får kendskab til fiskens tilpasninger i anatomi og fysiologi. 

Sand
En aktivitet, hvor eleverne undersøger, hvad sand består af. 

Tang
En aktivitet, hvor eleverne undersøger, hvad tang er. 

Dybhavets mørke - lysabsorption 

Lysets fysiske egenskaber er afgørende for sollysets gennemtrænging i havets vandsøjle. Gennem simple eksperimenter og videnssøgning opnås et kendskab til oceanernes (herunder dybhavets) levevilkår og dyrenes tilpasninger hertil. 

Dybhavets trykforhold
Dybde- og trykforhold i dybhavet og ved overfladen set i forhold til dyrelivets udfordringer. 

Havenes lyde

Lydens anvendelse til kommunikation, orientering og jagt i relation til de store haves dyreliv. 

Oceanernes fisk
Arbejde med de store oceaners levevilkår og fiskenes generelle tilpasninger hertil. 

Tal og fakta om dybhavet
Arbejde med dybhavets ekstreme dimensioner i forhold til kendte begreber.

Udvalgte trinmål: 8. og 9. klasse

Du skal bruge Adobe Reader for at åbne filerne. Hent det her:

 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk