Lærerark

 

Hvaler i Aarhus Bugt

Målgruppe: 7.-9. klasser. Fag: Biologi, dansk, historie.

En aktivitet, hvor eleverne undersøger hvalers levevis.

 

Fiskerhuset og Frederikke

Målgruppe: 5.-6. klasser. Fag: Dansk, historie, natur/teknik, matematik, billedkunst.

En aktivitet, hvor eleverne undersøger Fiskerhuset ved Moesgård Strand.

 

Havet som skraldespand

Målgruppe: 1.-3. klasser, 4.-5. klasser, 7.-9. klasser. Fag: Natur/teknik, billedkunst, biologi, samfundsfag, geografi, fysik/kemi.

En aktivitet, hvor eleverne undersøger, hvordan mennesket påvirker havet med skrald.

 

Havnen rundt

Målgruppe: 7.-9. klasser. Fag: Geografi, biologi, matematik.

En aktivitet, hvor eleverne undersøger og tilegner sig viden om Aarhus Havn.

 

Landskabet ved Moesgård Strand

Målgruppe: 7.-9. klasser. Fag: Biologi, fysik/kemi, geografi.

En aktivitet, hvor eleverne tilegner sig viden om landskabets tilblivelse og undersøger Moesgård Strand.

 

Livet på det lave vand

Målgruppe: 5.-7. klasser. Fag: Natur/teknik, biologi, geografi, materiale og design.

En aktivitet, hvor eleverne studerer hvilke planter og dyr, der lever på det lave vand.

 

Mikroliv

Målgruppe: 7.-9. klasser. Fag: Biologi, kemi, evt. håndværk og design.

En aktivitet, hvor eleverne tilegner sig viden om og undersøger mikroliv i vand.

 

Moesgård Strand, kyst og planteliv

Målgruppe: 7.-9. klasser. Fag: Biologi, fysik/kemi, geografi.

En aktivitet, hvor eleverne undersøger området ved Moesgård Strand og tilegner sig viden om landskab og kort.

 

Skibstrafik i Aarhus Havn

Målgruppe: 7.-9. klasser. Fag: Geografi, samfundsfag.

En aktivitet, hvor eleverne tilegner sig viden om skibstrafik og verdenshandel.

 

Sønnetabet. I ord og billeder ved Moesgård Strand

Målgruppe: 7.-9. klasser. Fag: Dansk, historie, billedkunst.

En aktivitet, hvor eleverne udfolder sig kreativt og tilegner sig viden om digtertradition.

 

Aarhus å. Byen ved åen

Målgruppe: 7.-9. klasser. Fag: Biologi, geografi, historie, matematik.

En aktivitet, hvor eleverne tilegner sig viden om vandets vej til havet.

 

 

Du skal bruge Adobe Reader for at åbne filerne. Hent det her:

 

 

 

 

 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk