Elevark

 

Containerskibe i Aarhus Havn

En aktivitet, hvor eleverne tilegner sig viden om containerskibe.

 

Containerskibe i Aarhus Havn (skemaer)

Skema til registrering af observationer.

 

Måger - havets skraldemænd

En aktivitet, hvor eleverne undersøger og tilegne sig viden om mågeliv.

 

Hvalobservationer

En aktivitet, hvor eleverne tilegner sig viden om hvalarter og deres liv og død.

 

Indsamling på lavt vand

En aktivitet, hvor eleverne undersøger det liv, der lever på lavt vand.

 

Algebilleder

En aktivitet, hvor eleverne tilegner sig viden om og arbejde kreativt med alger.

 

Blåmuslinger - havets filterpumpe

En aktivitet, hvor eleverne undersøger blåmuslingens filterfunktion.

 

Blåmuslingen - gæller til føde og ilt

En aktivitet, hvor eleverne tilegner sig viden om blåmuslingens gæller og deres funktion.

 

Fiskerhuset - et fiskerliv på kanten af livet

En aktivitet, hvor eleverne tilegner sig viden om fiskerliv gennem tiderne.

 

Havet som skraldespand eller kunstressource?

En aktivitet, hvor eleverne går på skraldejagt og tilegne sig viden om skrald på stranden.

 

Hvaler og lyd

En aktivitet, hvor eleverne tilegner sig viden om hvalers indbyrdes kommunikation.

 

Høfder og havne

En aktivitet, hvor eleverne undersøger høfders funktion.

 

Livet på det lave vand

Skema til registrering af fund.

 

Mikroliv i havet

En aktivitet, hvor eleverne undersøger, hvad der gemmer sig af "usynligt liv" i havet.

 

Måling af åens vandforsyning

En aktivitet, hvor eleverne studerer Aarhus Å og vandforsyning.

 

Opmåling af Fiskerhuset

En aktivitet, hvor eleverne tilegner sig viden om Fiskerhuset ved Moesgård Strand og studere huset matematisk.

 

Plankefisk

En aktivitet, hvor eleverne tilegner sig viden om og tilbereder plankefisk.

 

Rødspætte - ikke bare filetter

En aktivitet, hvor eleverne dissekerer og tilegner sig viden om fladfisk.

 

Saltholdighed

En aktivitet, hvor eleverne undersøger saltholdighed og dens betydning.

 

Strandbreddens planteliv

En aktivitet, hvor eleverne undersøger strandplanters liv med salt og tørke.

 

Tangsalt

En aktivitet, hvor eleverne udvinder salt fra tang og tilegner sig viden om salt.

 

Tjek en musling

En aktivitet, hvor eleverne undersøger muslinger.

 

Ørreddissektion

En aktivitet, hvor eleverne studerer en ørreds ydre og indre.

 

 

Du skal bruge Adobe Reader for at hente filerne. Hent det her:

 

 

 

 

 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk