Go’ natur – hva’ rager det mig? - foregår på Molslaboratoriet

Oplæg til forløb om naturkvalitet og menneskets samspil med natur gennem tiden. Eleverne arbejder med natursyn, benyttelse og beskyttelse samt medborgerskab og demokrati i et tværfagligt arbejde mellem dansk, samfundsfag og biologi. Med udgangspunkt i Molslaboratoriets arealer møder eleverne forskellige typer af natur. Ved hjælp af indlagte øvelser og små udfordringer opfordres eleverne til at tage stilling til, hvad god natur er, deres eget natursyn og deres brug af naturen. Derved kommer de også omkring naturbeskyttelse, dilemmaer og interessegrupperinger.

Varighed: Forløbet varer ca. 3 timer og kan med lethed kombineres med et andet forløb.

Emneord
Naturbeskyttelse, naturbenyttelse, nationalpark, medborgerskab, natursyn, invasive arter, biodiversitet.

Fælles Mål
- At færdes i naturen på en hensigtsmæssig og hensynsfuld måde.
- At forklare årsager til og virkninger af naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed.
- At give eksempler på, hvordan biologisk mangfoldighed kan påvirkes af geografiske og fysisk-kemiske forhold.

Pris: 500 kr. ekskl. moms pr. time. Aflysning af undervisningsoplæg skal ske senest kl. 8 om morgenen samme dag på tlf. 29 28 59 79 eller biox@nathist.dk, ellers faktureres oplægget til fuld pris.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk