Biotopundersøgelser - foregår på Molslaboratoriet


På Molslaboratoriets arealer arbejder eleverne med forskellige biotoper og sammenligner fx hede, overdrev og skov. I grupper undersøges udvalgte abiotiske forhold. Eleverne indsamler materiale til videreundersøgelser i laboratorium og dokumenterer plante- og dyrelivet ved hjælp af mobiltelefon (lyd og billeder), digitalkamera eller ved at notere deres observationer på lokaliteterne. Sammen gennemgår vi resultater og metoder. Oplægget kan udbygges og sammensættes efter behov.

Varighed: Forløbet varer fra ca. 3 timer til undersøgelser over fx to dage.

Emneord
Biotop, niche, økosystem, biotiske og abiotiske forhold, tilpasninger, arter, artskendskab og systematik.

Fælles Mål
- At beskrive planter og dyr samt forklare deres funktioner, livsbetingelser og samspil med omgivelserne.
- At klassificere hvirveldyr og deres gruppering inden for fisk, padder, krybdyr, fugle og pattedyr samt udvalgte leddyr, herunder hovedgrupper af insekter.
- At kende og beskrive udvalgte organismer, deres systematiske tilhørsforhold, livsytringer og tilpasninger til forskellige livsbetingelser.
- At anvende digitale hjælpemidler.
- Selvstændigt at formulere hypotese og tage stilling til metodevalg.
- At planlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser og eksperimenter i naturen og laboratoriet.

Pris: 500 kr. ekskl. moms pr. time.

Aflysning af undervisningsoplæg skal ske senest kl. 8 om morgenen samme dag på 29 28 59 79 eller biox@nathist.dk, ellers faktureres oplægget til fuld pris.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk