Skoletjenesten - for gymnasieklasser

Naturhistorisk Museum danner rammen for et fagligt og oplevelsesmæssigt supplement til den daglige undervisning på gymnasiet. Tilbuddene relateres til læseplanerne og kan benyttes på både A-, B- og C-niveau. Der er gratis adgang til museet, men det koster 500 kr. ekskl. moms at benytte vores undervisningstilbud.


Museets udstillinger og formidlere kan give nye vinkler på emner som evolution og biologisk mangfoldighed samt museologi, fx i forbindelse med faglige ekskursioner. Desuden kan museet benyttes ved AT-forløb, hvor matematik, etik, samfundsfag, udstillingsdesign eller natursyn kan inddrages sammen med museologi. Vi indgår gerne i et tættere samarbejde med klasser eller biologihold i længerevarende forløb om et biologisk emne eller om museet som institution.

Eleverne kan låne iPads og arbejde med forskellige opgaver i udstillingerne med app'en Vild Biologi. Svar og refleksioner kan senere hentes via hjemmesiden www.vildbiologi.dk til viderebearbejdning.

Eleverne er velkomne til at kontakte os i forbindelse med opgaver eller lignende.

Uge 39 er det Naturfagsfestival under temaet "Vores Vilde Verden". På Naturhistorisk Museum, Aarhus giver vi den gas med spændende foredrag og undervisningsforløb. Tag dine elever med ti festlige og indholdsrige timer på museet.


Kontakt vores skoletjenestemedarbejder på 29 28 59 79 eller biox@nathist.dk.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk