Grundskolen

Et besøg hos skoletjenesten på Naturhistorisk Museum er fagligt og oplevelsesmæssigt et godt supplement til den daglige undervisning i biologi og natur/teknik, men kan også inddrages i fag som billedkunst og dansk. Alle institutioner har gratis adgang til Naturhistorisk Museum og kan frit benytte udstillingerne og downloade de opgavesæt, der er udarbejdet hertil.

Undervisningstilbuddene i biologi og natur/teknik giver eleverne mulighed for at fordybe sig, få nye vinkler på et emne og ”hands-on”-erfaring. Oplæg holdes af engagerede biologiformidlere og tilpasses den enkelte gruppe og niveau. For grundskoler i Aarhus Kommune er undervisningstilbud gratis, dog betales der for materialer til fx dissektioner. Skoler udenfor Aarhus Kommune kan se priser her.

Vi hjælper gerne med inspiration og aktiviteter i forbindelse med emneuger.
Elever og hele klasser er velkomne til at benytte os ved projektskrivning og i emneuger. Vi hjælper og vejleder gerne, men forventer, at eleverne selv har gjort et forarbejde.

 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk