Naturhistorisk Museums mission

 

Naturhistorisk Museum Aarhus vil:

 • arbejde aktivt for at sikre naturen og den danske naturarv.
   
 • arbejde aktivt for at få danskerne til at forstå sig selv og verden i en naturvidenskabelig sammenhæng.
   
 • styrke indsigten og ansvaret for dansk natur og betydningen af danske naturværdier i samfundet og i den enkelte borgers hverdagsliv.
   
 • styrke børn, unge og nydanske borgeres naturforståelse og interesse for naturvidenskabelige uddannelser. Sikre en nutidig og spændende formidling af naturen så børn, unge og nydanskere får relationer til naturen, tager ansvar og selv bliver aktive naturbeskyttere.
   
 • fungere som en moderne og nytænkende naturhistorisk museumsvirksomhed med attraktive museumsoplevelser, forskning og formidling af naturfaglig viden.
   
 • Prioritere anvendelsen af digitalisering og nye IT-teknologier til nyskabende og grænsebrydende museale aktiviteter.

Museets strategi inden for forskning, formidling og samlingsarbejde

Formidlingsstrategi

Læs mere

Forskningsstrategi

Læs mere

Samlingsstrategi

Læs mere

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk