Museets historie

Institutionen Aarhus' Naturhistoriske Museum blev oprettet i 1921. Forud var gået en årrække med intensive forberedelser.

Naturhistorisk Forening for Jylland, stiftet i 1911, var drivkraften bag opbygningen af en samling til belysning af den danske fauna. Med økonomisk støtte fra Aarhus Byråd fik man samlet et betydeligt materiale af bl.a. danske insekter og fugle.

I 1919 blev der nedsat et "Forretningsudvalg for oprettelsen af et universitet i Jylland", som også interesserede sig aktivt for at tilvejebringe naturhistoriske samlinger og studiemateriale.

Takket være private midler blev der i de kommende år indkøbt mange præparater og bøger, bl.a. i Tyskland, og i 1921 blev museet oprettet som en institution med egen bestyrelse og en daglig leder.

De første samlinger blev etableret på den nye Læssøesgade Skole i Aarhus, hvor øverste etage med otte lokaler blev stillet til rådighed af Aarhus Byråd.

 

Pladsen blev dog hurtigt for trang, og en museumsbygning tegnet af arkitekt C. F. Møller og finansieret af Aarhus Kommune, blev opført i Universitetsparken. Huset, hvor Naturhistorisk Museum i dag stadig har til huse, blev indviet d. 10. maj 1941.

I 1978 blev udstillingsarealet forøget med en tilbygning på 400 m2. Det samlede udstillingsareal udgør i dag 2.500 m2.

I 1941 fik museet af fru Ellen Dahl doneret gården Nedre Strandkær med husmandssted og ca. 150 ha i Mols Bjerge. Gården blev indrettet til forsknings- og kursuscentret Molslaboratoriet.

Læs mere om Molslaboratoriets historie.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk