Hans Brix

Hans Brix er professor og institutleder ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. Hans er kandidat og ph.d. i biologi fra Aarhus Universitet i hhv. 1981 og 1989. Hans' faglige ekspertise ligger indenfor den botaniske økologi med særligt fokus på vand- og sumpplanters økofysiologi, herunder effekten af globale klimaændringer på invasive planters spredning og konkurrenceevne. Derudover er Hans en af pionererne bag udviklingen af plnatebaserede anlæg til rensning af spildevand.

Hans har erfaring fra det forskningsbevilligende system via seks års medlemsskab af Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd og Den Europæiske Sammenslutning af Forskningsråd, ESF.

Hans Brix er født i Jerslev i Vendsyssel i 1955.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk