Aksel Bo Madsen

Næstformand for bestyrelsen

Aksel Bo Madsen er seniorforsker og sektionsleder ved Aarhus Universitet.

Aksel er kandidat fra Aarhus Universitet i 1983 og erhvervede en ph.d.-grad samme sted i 1996. Aksel var i en periode på 5 år tilknyttet Naturhistorisk Museum, bl.a. som faglig medarbejder på et projekt som var støttet af Verdensnaturfonden og Dyrenes Beskyttelse. Efterfølgende fulgte ansættelse i Landbrugsministeriets og Miljøministeriets Vildtforvaltning, Danmarks Miljøundersøgelser og nu Institut for Bioscience - Kalø, Aarhus Universitet.

Aksel har beskæftiget sig med forskning, overvågning, rådgivning og formidling indenfor specifikt pattedyr og fugle. Aksel er koordinator i forhold til Aarhus Universitets rådgivning af Miljøministeriet omkring forvaltning af fugle og pattedyr. Derudover har Aksel erfaring gennem de seneste 20 år med ledelse, økonomistyring og koordination som forskningschef og sektionsleder. I den samme periode har der været et fint samarbejde med de naturhistoriske museet i Danmark, og Aksel er i øjeblikket involveret i et fælles projekt på Naturhistorisk Museum med titlen 'Projekt nye arter'.

Aksel Bo Madsen er født i Aarhus i 1954.  

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk