Bestyrelsen 2014-2017

Bestyrelsen udpeger yderligere to bestyrelsesmedlemmer.

Fra Erhverv Aarhus:

Jørgen Holst, advokat (formand)

Fra Aarhus Universitet:

Aksel Bo Madsen, Seniorforsker på Aarhus Universitet, Institut for Bioscience (næstformand)

Hans Brix, Institutleder på Aarhus Universitet, Institut for Bioscience

Fra Aarhus Kommune:

Kristian Jørgensen, politisk udpeget

Fra Jydsk Naturhistorisk Forening:

Inga Kofoed Andersen, geolog, Miljøministeriet

Lisanette Qvortrup, skoleleder


Fra Naturhistorisk Museum (medarbejderrepræsentant):

Lars Bøgh, formidlingsinspektør, leder af arrangementsafdelingen

Yderligere to bestyrelsesmedlemmer udpeges af ovennævnte bestyrelsesmedlemmer.

Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen, Aarhus Havn

Direktør Mette Rønnau, CABI  

 

 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk