Ungdomsuddannelser

Det er oplagt at lave feltarbejde med gymnasie- og HF-klasser på arealerne ved Molslaboratoriet. Undervisningen er målrettet læseplanerne og den enkelte klasses niveau. Biotop-undersøgelser kan spænde lige fra engen og egeskoven til kokassen. 

Eksempler på landskabsdannelse, kulturpåvirket og bevaringsværdig natur har potentiale til spændende AT-forløb eller de vigtige biologi-ekskursioner i naturen. Her kan eleverne arbejde med metoder, nørde igennem i felten eller laboratoriet og få sig nogle gevaldige aha-oplevelser.

Et undervisningsforløb kan vare fra 1½ time til flere dage. Prisen er 500 kr./time og 2000 kr./dag (ca. 6 timer). Det er også muligt at overnatte på Molslaboratoriet.

Naturvejlederne ved Molslaboratoriet er uddannede biologer med stort kendskab til området. Faglighed og entusiasme er i fokus.

Bestil oplæg hos Pernille Mølgaard Andersen (tlf. +45 61 22 66 03) eller Morten D. D. Hansen (tlf. +45 61 22 66 03.)

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk