Lærere på Molslaboratoriet

Naturen på Molslaboratoriet er unik. Her er det muligt at få den teoretiske biologi omsat i praksis og få naturen ind gennem sanserne og hænderne/kroppen – lige fra de store landskaber til kokasses møgbiller og mikrolivet i ferskvand eller havet.

Er der biologiemner, som du og dine kolleger er usikre på, ønsker I et nørdekursus eller blot inspiration til feltarbejde, elevøvelser eller opgaver i forbindelse med afgangseksamen i biologi? Måske mangler I et sted at lave feltarbejde.

Kontakt Molslaboratoriet, vi kan tilbyde undervisning i emner som artskendskab, biotopundersøgelser, kryb og kravl, krybdyr, bioblitz, mikroliv og meget, meget mere.

Kontakt hos Pernille Mølgaard Andersen (tlf. +45 61 22 66 03) eller Morten D. D. Hansen (tlf. +45 61 55 51 47)

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk