Biotopundersøgelse

På Molslaboratoriets arealer arbejder eleverne med forskellige biotoper og sammenligner fx hede, overdrev og skov. I grupper undersøges udvalgte abiotiske forhold som temperatur, vind og lys/skygge. Eleverne bruger forskellige metoder til at indsamle materiale fra jordbund, jordoverfladen og planter til videreundersøgelser i laboratorium. Desuden dokumenteres plante- og dyrelivet ved hjælp af mobiltelefon (lyd og billeder), digitalkamera eller ved at notere deres observationer på lokaliteterne. Sammen gennemgår vi resultater og metoder. Forløbet kan udbygges og sammensættes efter behov. Forløbet varer fra ca. 3 timer til undersøgelser over fx to dage.
 
Kompetencemål:
Feltarbejde, naturvidenskabelige metoder, egne observationer og tolkninger af resultater
 
Færdigheds- og vidensmål:
- Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper, herunder med kontinuerlig digital dataopsamling.
- Eleven har viden om miljøfaktorer i forskellige biotoper.
- Eleven har viden om biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkning af økosystemer.
- Eleven kan diskutere miljøpåvirkningers betydning for biodiversitet.
- Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde.
- Eleven har viden om klimaets betydning for økosystemer Eleven har viden om naturfaglige ord og begreber.

 

Go’ natur – hva’ rager det mig?

Oplæg til forløb om naturkvalitet og menneskets samspil med natur gennem tiden. Eleverne arbejder med natursyn, benyttelse og beskyttelse samt medborgerskab og demokrati i et tværfagligt arbejde mellem dansk, samfundsfag og biologi. Med udgangspunkt i Molslaboratoriets arealer møder eleverne forskellige typer af natur. Ved hjælp af indlagte øvelser og små udfordringer opfordres eleverne til at tage stilling til, hvad god natur er, deres eget natursyn og deres brug af naturen. Derved kommer de også omkring naturbeskyttelse, dilemmaer og interessegrupperinger. Forløbet varer ca. 3 timer og kan med lethed kombineres med et andet forløb.

Kompetencemål:
Feltarbejde, naturvidenskabelige metoder, egne observationer og tolkninger af resultater
 
Færdigheds- og vidensmål:
- Eleven kan forklare årsager og virkninger af naturlige og menneskeskabte ændringer i Eleven har viden om miljøfaktorer i forskellige biotoper.
- Eleven har viden om biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkning af økosystemer.
- Eleven kan diskutere miljøpåvirkningers betydning for biodiversitet.
- Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde.
- Eleven har viden om klimaets betydning for økosystemer Eleven har viden om naturfaglige ord og begreber.
- Eleven kan vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige argumentation

 

Med hovedet i kokassen

På en god naturtur på Molslaboratoriets arealer finder eleverne egnede hestepærer og kokasser og bringer dem med hjem. Gad vide, hvorfor disse efterladenskaber kan være så ufatteligt interessante? Ved et lille kunstgreb tvinger vi beboerne ud af pærer og kasser og begynder indsamling og bestemmelse af de interessante kræ. I forløbet kommer vi gennem vigtige økologiske begreber, taler om biotoper, tilpasninger og økosystemer. Et prøvelse eller en dannelsesrejse! Varighed 2-4 timer.

Kompetencemål:
Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi.
 
Færdigheds- og vidensmål:
- Eleven har viden om miljøfaktorer i forskellige biotoper.
- Eleven har viden om biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkning af økosystemer.
- Eleven kan diskutere miljøpåvirkningers betydning for biodiversitet.
- Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde.
- Eleven har viden om klimaets betydning for økosystemer Eleven har viden om naturfaglige ord og begreber.
- Eleven kan med modeller forklare sammenhænge mellem energistrømme og stofkredsløb Eleven kan vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige argumentation.

  
Klima på tværs

Klimaforandringer er ikke noget nyt. Mols Bjerge er dannet under sidste istid, og siden da har det både været varmere og koldere, end det er i dag. Eleverne oplever på egen krop hvordan is og vand har formet landskabet og kigger på den karakteristiske natur. De arbejder med forskellen på klima og mikroklima, og hvilken betydning har det for dyr og planter?

Med dataloggere undersøger eleverne temperaturen på forskellige typer af jordbund, i forskellige biotoper og på skrænter med forskellig orientering til de fire verdenshjørner. Data relateres til elevernes egen registrering af dyr og planter og livsbetingelser, samspil i naturen samt klimaforandringer diskuteres. Vi går forbi forskningsanlægget, hvor man netop nu undersøger relationen mellem klima og forekomsten af planter og dyr. Oplægget egner sig godt til samarbejde mellem geografi og biologi Varighed 3-4 timer. Kan kombineres med biodiversitet.
 
Videns -og færdighedsmål:
- Eleven har viden om biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkning af økosystemer.
- Eleven har viden om naturfaglige ord og begreber Eleven kan forklare årsager og virkninger af naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer

 

 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk