Kryp og kravl

Dette oplæg kan differentieres, så det passer til såvel 0. som 6. klasse. I alle tilfælde opsamler eleverne masser af viden gennem en rigtig naturoplevelse og egne iagttagelser af den nære natur. Bevæbnet med net, terrarier og insektsugere går vi på jagt. Hvis vi er heldige, støder vi på et markfirben, en snog, en frø eller noget andet interessant. Vi gennemgår fangsten sammen og forsøger at bestemme og gruppere de forskellige dyr. Oplægget varer ca. 3 timer, men kan udbygges til hele dagen.

Man kan med fordel kigge på Smådyrsnøglen hjemme på skolen og tale om hvordan de forskellige smådyr ser ud

Færdighedsmål:
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen

Vidensmål:
- Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder. Sanser og iagttager naturen.
- Eleven har viden om dyr og planter
- Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser


Havets hemmeligheder

Eleverne indsamler med ketsjere og net dyr i alle størrelser samt alger og vandplanter. Vi ser nærmere på fangsten og snakker fødekæder og tilpasninger til en levevis under vand. Vi åbner muslinger og kigger nærmere på krabber, rejer og søstjerner. I Molslaboratoriets undervisningslokaler tjekker vi vandets indhold af mikroliv i stereolupper og sætter dagens arbejde i sammenhæng og perspektiv. Forløbet differentieres i forhold til niveau, og eleverne fremlægger deres resultater for hinanden. Eleverne oplever med alle deres sanser og får mulighed for at afprøve forskellige indsamlingsmetoder og redskaber. Varighed ca. 4 timer men kan udbygges til et heldagsarrangement.
 
Færdighedsmål:
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser.

Vidensmål:
- Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder. Sanser og iagttager naturen.
- Eleven har viden om dyr og planter
- Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser Eleven har viden om karakteristiske naturområder

 

Ferskvandets liv

Mølleåen, moseområde og/eller gadekæret ved Strandkærgårdene undersøges for dyr og planter. Med net og ketsjere indsamler eleverne materiale, der gennemgås og bestemmes. Vi undersøger forskelle og ligheder i sammensætningen af dyr på de forskellige steder og arbejder med tilpasninger til ferskvandsmiljøet. Med forskellige metoder undersøger vi vandkvaliteten og tager planktonprøver med hjem til undervisningslokalet på Molslaboratoriet. Vi tjekker vandets indhold af mikroliv i stereolupper og sætter dagens arbejde i sammenhæng og perspektiv.

Forløbet differentieres i forhold til niveau, og eleverne fremlægger deres resultater for hinanden. Eleverne vil stifte bekendtskab med en række naturvidenskabelige fagbegreber. Varighed 4 timer men kan udbygges til et heldagsarrangement.

Færdighedsmål:
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser.

Vidensmål:
- Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder. Sanser og iagttager naturen.
- Eleven har viden om dyr og planter
- Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser Eleven har viden om karakteristiske naturområder

 

 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk