Vild med mus


Eleverne hjælper med at tilse og tømme musefælder i felten, og sammen finder vi ud af, hvilke arter der er gået i faldfælderne. Vi kigger nærmere på udseende og kendetegn for de forskellige grupper og arter af mus, og vi arbejder med levesteder, føde og fjender.

Eleverne får skærpet deres iagttagelses- og samarbejdsevne, mens de løser opgaven med at indsamle føde til både insektædere og gnavere. Fælderne fyldes på ny og genudsættes. Vi kigger også på nogen af musens mange fjender. Der bliver også plads til muse-stratego, hvor eleverne arbejder sammen og får røde kinder. Varighed ca. 3 timer.

Færdighedsmål:
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen

Vidensmål:
- Eleven har viden om enkle undersøgelses-metoder. Sanser og iagttager naturen.
- Eleven har viden om dyr og planter
- Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser

 

 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk