Naturpleje

Naturplejen på Molslaboratoriets arealer udføres i samarbejde med Syddjurs Kommune og Naturstyrelsen i hht. Mols Bjerge-fredningen.
Indsatsen skal leve op til naturplanerne for habitatområdet. Endelig tages der vidtstrakte hensyn til de forskningsmæssige interesser.

Vi bruger racen Galloway til naturplejen på Molslaboratoriet. En særlig hårdfør type der kan gå ude året rundt,
- og som kan omsætte den næringsfattige vegetation.
Det er fine dyr vi har, de er af god afstamning og med højt s-index.

Ønsker du at købe Galloway - til levebrug eller som oksekød se her

Naturforvaltningen er målrettet tre naturtyper:


Lysåben natur
Hede, overdrev og eng er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelsesloven, dvs. at natur-værdierne skal sikres ved græsning eller høslæt samt ved manuel fjernelse af uønsket opvækst (læs gyvel). Græsningen udføres Galloway-kreaturer.

Successions-natur
En del arealer, bl.a. Plantagen og Nulstillingen ligger hen som successions-natur, hvor skov og krat får lov til at indfinde sig af sig selv. Her indvandrer især eg, birk og tørst.

Skov
Det meste af skoven ligger urørt hen, men i egekrattene udføres plukhugst til bl.a. hegnspæle og bygningsmaterialer. Herved sikres, at krattet forbliver lysåbent.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk