Molslaboratoriets historie

Molslaboratoriets historie går tilbage til 1941, hvor Naturhistorisk Museum af ejeren Ellen Dahl fik overdraget retten til at forske på gården Nedre Strandkærs jorde.

I 1951 blev hele ejendommen – en firlænget gård, et husmandssted og 120 ha jord – doneret til museet. Ellen Dahl var datter af godsejer og forfatter Wilhelm Dinesen 
og søster til forfatterne Thomas Dinesen og Karen Blixen.I 1980 tilkøbte Molslaboratoriet yderligere 30 hektar, så arealerne i dag omfatter i alt 150 ha beliggende nord for Strandkærvej.

 

Selve gården Nedre Strandkær er tredje generations bygninger. Det er uvist, præcist hvornår de nuværende bygninger blev opført, men de ældste dele 
kan formentlig dateres til omkring 1730. I dag bruges Molslaboratoriets bygninger bl.a. som kursussted for universiteter, virksomheder og private grupper. 
Der er plads til 49 overnattende gæster midt i naturen – på afstand af byens travlhed. Derudover er der kontorer og laboratoriefaciliteter, som benyttes af det 
faste personale og gæstende forskere.

Seniorforsker emeritus Henning Petersen var i 38 år leder af Molslaboratoriet. Han specialiserede sig i økosystemers struktur og funktion – en forskning, som har givet stor international anerkendelse.

              I hæftet Molslaboratoriet fortæller Henning Petersen hele historien om stedet, om forskningen og om de personer, som har og har haft betydning for Molslaboratoriet

 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk