Naturtyper


Hede
De mest sure og fattige partier på tør bund bliver normalt til hede. Heden er relativt artsfattig, men arterne her er ofte nøje tilpasset de ekstreme forhold. Søsigvangen og en del af Den italienske Sti er udpeget som EU-naturtypen 4030 (hede).

Eng
Neden for den gamle stenalder-kystskrænt ligger en række engarealer af forskellig beskaffenhed. Der er artsrige fattigkær og endnu mere artsrige overgangsrigkær.
En central del af Engen er udpeget som 
EU-naturtypen 7230 (Rigkær).

Overdrev
Store dele af de åbne arealer henligger som græssede overdrev. På Den italienske Sti og Buelund findes de fineste repræsentanter for EU-naturtypen 6230 (Sure overdrev).


Urørt løvskov
Ca. 70 ha ligger som urørt skov. 
Askelunden er udpeget som EU-naturtypen 91E0 (aske- og ellesump), Bøgeskrænten 9110 (bøg på morbund), og Krattet og Lyngjorden som 9190 (stilkegekrat).

 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk