Geologi

Mols Bjerge blev dannet som en rand-moræne i slutningen af sidste istid, da en stor gletsjer skød frem fra sydøst og skubbede en mængde materiale sammen. Gletsjerkanten stod nord for Mols Bjerge, og herfra strømmede smeltevand mod nord ud over Tirstrup Hedeslette.

Da isen smeltede, blev store isklumper efterladt og dækket af jord. Efterhånden smeltede klumperne bort og efterlod dybe huller i landskabet. Langemosen og Saligsig er sådanne dødishuller.

Når jordbunden omkring Strandkær er så leret, skyldes det store lerflager bragt af isen. Leret bremser vandet, hvilket forklarer, at der ligger et gadekær lige her.

I stenalderen var klimaet varmere og vandstanden i havet derfor højere. Landet lå lavere efter isens pres. Bølgerne slikkede op ad bakkerne og skabte en markant skrænt, Littorina-skrænten, som i dag ligger inde i landet med hævet havbund foran.

På stranden ses aflejringer af sort tungsand, som er afsat af bølgerne. Tungsand består bl.a. af det magnetiske mineral magnetit.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk