Rødhals (Erithacus-rubecula) lyser op i vintermørket

Videnskabelig medarbejder
 

Thomas J. Simonsen
Forsker og Kurator, PhD.

Mobil: 23 322 624
t.simonsen@nathist.dk

 

Entomolog Thomas J. Simonsen er forsker og kurator på NHMA med ansvar for den entomologiske tørsamling. Han har næsten 20 års erfaring med diversitets- og evolutionsstudier af insekter. Hans forskningserfaring spænder fra klassisk taxonomi og faunistik, over sammenlignende morfologi og anatomi (inkl. puppe embryologi), til fylogeni, biogeografi, fylogeografi, øko-evolution og artsdannelse. Metodologisk har han erfaring indenfor en række dicipliner så som mikroskopi (lys-, elektron-, laser- og konfokal mikroskopi), mikro-CT scanning, rets-entomologi, DNA analyser (fra enkelt-gen studier til fylogenomiske studier), samt diverse software til fylogenetisk, biogeografiske og fylogeografiske analyser. Meget af hans hidtidige forskning har været fokuseret på sommerfugle, men han har også erfaring med arbejde i flere andre insketgrupper som tovinger (fluer og myg) og guldsmede. Hans nuværende forskning er tildels fokuseret på diversitet og udbredelseshistorie af noreuropæiske insketer, specielt med henblik på arts-dannels og -adskillelse, samt effekter af klima- og landskabsforandringer (fortidige, såvel som nutidige og fremtidige). Han er desuden stærkt interesseret i problemstillinger og krav til brug af museumssamlinger i moderne biodiversitetsforskning, fra masse-digitalisering til brug af ældre materiale til DNA studier. Thomas har en fortid ved Statens Naturhistoriske Museum i København, hvor han skrev speciale (2000) og ph. d. (2004), University of Alberta i Canada (2005-2009), hvor han var postdoc forsker, og Natural History Museum i London (2009-2015), hvor han var fastansat forsker, indtil han tiltrådte sin stilling ved NHMA. Thomas er involveret i en række samarbejder (internationale og nationale) og vejleder pt. to postdoc forskere (begge tilknyttet NHM, London).

 

Ansvarsområder

- Forskning i insektdiversitet og evolution

- Kuratering af Naturhistorisk Museums tørsamling (insekter)

Interesser

Mine forskningsmæssige interesser omfatter en lang række aspekter af insektevolution og –diversitet, dog generelt fokuseret på sommerfuglene. Jeg arbejder med evolution af sommerfugle, både på højere (familie) niveau bl.a. med fokus på morfologiske og anatomiske konsekvenser af nyere molekylære (fylogenomiske) studier, og på art- og slægtsniveau med fokus på artsrigdom, zoogeografi og økoevolution. Jeg arbejder ligeledes med udbredelseshistorie (fylogeografi) af europæiske insekter over de sidste par millioner år med særlig fokus på den nordeuropæiske faunas oprindelse, og artsafgrænsninger inden for problematiske grupper baseret på både morfologiske og molekylære metoder. Jeg er stærkt interesseret i sammenlignende insektmorfologi og –anatomi, og arbejder med at udvikle nye metoder som micro-CT scanning og Laser-confocal mikroskopi til at undersøge og visualisere insektmorfologi, til brug i fx udviklingsbiologi og rets entomologi. Endelig er jeg interesseret i hvordan menneskeskabte faktorer som landskabs- og klimaændringer påvirker insekters diversitet, udbredelse og biologi.

Jeg er et aktivt foreningsmenneske, og er medlem af en række ind- og udenlandske faglige organisationer og foreninger.

Publikationer

2017

Martin-Vega, D., Simonsen, T. J. & Hall, M. J. R. (in press). Looking into the puparium: Micro-CT visualisation of the internal morphological changes during metamorphosis of the blow fly, Calliphora vicina, with the first quantitative analysis of organ development in cyclorrhaphous Diptera. Journal of MorphologyArtikel (peer review)

Penz, C. M., Casagrande, M. M., DeVries, P. & Simonsen. T. J. (in press). Documenting diversity in the Amazonian butterfly genus Bia (Lepidoptera, Nymphalidae). Zootaxa. Artikel (peer review)

Hall, M. J. R., Simonsen, T. J. & Martin-Vega, D. (2017). The ‘dance’ of life: visualizing metamorphosis during pupation in the blow fly Calliphora vicina by X-ray video imaging and micro-computed tomography. Royal Society Open Sciences. 4: 160699Artikel (peer review)

2016

Martin-Vega, D., Hall, M. J. R. & Simonsen, T. J. (2016). Resolving confusion in the use of concepts and terminology in intra-puparial development studies of cyclorrhaphous Diptera. Journal of Medical Entomology. 53: 1249-1251Artikel (peer review)

Martin-Vega, D., Simonsen, T. J. & Hall, M. J. R. (2016). Using micro-computed tomography in forensic entomology: A novel, non-destructive method foraging blow fly pupae. 25th International Congress of Entomology, Orlando, FL, USAKongrespræsentationmundtlig

Heikkila, M., Sohn, J.-C., Mitter, C., Cummings, M., de Jong, R., Azars, D., Davis, D. R., Labandeira, C., Simonsen, T. J., Mey, W. & Mitter, K. (2016). An improved time frame for the diversification of Lepidoptera. 25th International Congress of Entomology, Orlando, FL, USAKongrespræsentationmundtlig

Martín-Vega, D., Simonsen, T. J., Wicklein, M., Hall, M. J. R. (2016). Pictures of change: Micro-computed tomographic visualisation of blow fly intrapuparial development for minimum post-mortem interva estimations. 13th Meeting of the European Association for Forensic Entomology, Budapest, Hungary. Kongrespræsentation, mundtlig

Martín-Vega D, Simonsen TJ, Hall MJR. 2016. Anatomy of a bubble: Understanding early pupal metamorphosis of blow flies and its significance in forensic entomology studies. 13th Meeting of the European Association for Forensic Entomology, Budapest, Hungary. Kongrespræsentation, poster

Dupont, S., Simonsen, T. J. & Zilli, A. (2016). Haplopacha (Lepidoptera: Lasiocampidae) reviewed: four new species, first descriptions of the genitalia of both sexes, and unique alar scale organs. Zootaxa. 4109​: 445-457Artikel (peer review)

Nash, D., Schär, S., Bereczki, J., Tóth, J., Kaaber, S. & Simonsen, T. J. (2016). Maculinea rebeli. The rise and fall (and rise?) of a European endemic. International Symposium: Future 4 Butterflies In Europe. Wageningen, The Netherlands. Kongrespræsentation, mundtlig

2015

Roe, A. D., Simonsen, T. J., Scholtens, B., Sperling, F. A. H. & Weller, S. J. (2015). Phycitinae phylogeny based on two genes, with implications for morphological trait evolution and Heinrich’s tribal classification (Lepidoptera: Pyralidae). Journal of the Lepidopterists' Society. 69: 157-172. Artikel (peer review)

Simonsen, T. J. (2015). Wing Scales and non-ditrysian moths: two key-areas in Niels P. Kristensen’s and my own research interests. 19th European Congress of Lepidopterology. 27th September – 2nd October 2015, Dresden, Tyskland. Key-note kongrespræsentation, mundtlig

Martin-Vega, D., Simonsen, T. J. & Hall, M. J. R. (2015). Estimating the age of blowfly pupae with micro-computed tomography – A novel method in forensic practice. 4th annual Tomography for Scientific Advancement (ToScA) symposium, Manchester, UK. Kongrespræsentation, poster

Regier, J. C., Mitter, C., Kristensen, N. P., Davis, D. R., van Nieukerken, E. J., Rota, J. Simonsen, T. J., Mitter, K. T, Kawahara, A. Y., Yen, S.-H., Cummings, M. P. & Zwick, A. (2015). A molecular phylogeny for the oldest (non-ditrysian) lineages of extant Lepidoptera, with implications for classification, comparative morphology and life history evolution. Systematic Entomology. 40: 671-704. Artikel (peer review)

Karsholt, O., Kristensen, N. P., Ahola, M. & Simonsen, T. J. (2015). Lepidoptera, pp 302-352 in Böcher, J., Kristensen, N.P., Pape, T. & Vilhelmsen, L. (eds): The Greenland Entomofauna. An identification manual of insects and their allies. Bidrag til bog

Martin-Vega, D., Simonsen, T. J. & Hall, M. J. R. (2015). Looking into the puparium: estimating the age of blowfly pupae with micro-computed tomography. 12th meeting of the European Association for Forensic Entomology, Huddersfield, UK. Kongrespræsentation, mundtlig

Simonsen, T. J., Karsholt, O. & Scoble, M. J. (2015). In Memoriam: Niels Peder Kristensen (1943-2014). Nota Lepidopterologica. 38: 89-102. Artikel (nekrolog med komplet biblografi) (non-peer review)

Simonsen, T. J. (2015). Elhamma Walker (Lepidoptera: Hepialidae) revisited: adult morphology, assessment of recently proposed synonyms and descriptions of two species. Zootaxa. 3955: 301-328. Artikel (peer review)

2014

Simonsen, T. J. & Kitching, I. J. (2014). Virtual dissections through micro-CT scanning: A step towards virtual taxonomy. 3rd annual Tomography for Scientific Advancement (ToScA) symposium, London, UK. Kongrespræsentation, mundtlig

Timmermans, M. J. T. N., Lees, D. C. & Simonsen, T. J. (2014). Towards a mitogenomic phylogeny of Lepidoptera using next generation sequence technology. Molecular Phylogenetics and Evolution. 79: 169-178. Artikel (peer review)

Simonsen, T. J. & Kitching, I. J. (2014). Virtual dissections: exploring micro-CT scanning as a method for non-destructive ‘dissection’ of valuable Lepidoptera material.  7th International Conference on the Biology of Butterflies, Turku, Finland. Kongrespræsentation, poster

Lowe, T., Garwood, R., Simonsen, T. J., Bradley, R. & Withers, P. (2014) Metamorphosis revealed: micro-CT scanning as a tool for studying Lepidoptera development. 7th International Conference on the Biology of Butterflies, Turku, Finland. Kongrespræsentation, poster

Simonsen, T. J. & Kitching, I. J. (2014). Virtual dissections: exploring micro-CT scanning as a method for non-destructive ‘dissection’ of valuable Lepidoptera material. 63rd Annual Meeting of The Lepidopterists’ Society, Park City, Utah, USA. Kongrepræsentation, mundtlig

Simonsen, T. J. & Huemer, P. (2014). Phylogeography of Hepialus humuli (L.) (Lepidoptera: Hepialidae) in Europe: short distance vs. large scale postglacial expansions from multiple Alpine refugia and taxonomic implications. Insect Systematics and Evolution. 45: 209-249. Artikel (peer review)

Simonsen, T. J. & Kitching, I. J. (2014). Virtual dissections through micro-CT scanning: a method for non-destructive genitalia "dissections" of valuable Lepidoptera material. Systematic Entomology. 39: 606-618. Artikel (peer review)

2013

Kodandaramaiah, U., Simonsen. T. J., Bromilow, S., Wahlberg, N. & Sperling, F. A. H. (2013). Deceptive single-locus taxonomy and phylogeography: Wolbachia mediated discordance between morphology, mitochondria and nuclear markers in a butterfly species. Ecology and Evolution. 3: 5167-5176. Artikel (peer review)

Timmermans, M. J. T. N., Simonsen, T. J., Lees, D. C. & Vogler, A. P. (2013). High throughput mitogenomics for lepidopteran phylogenetics. 6th International Meeting on Insect Phylogeny, Dresden, Tyskland. Kongrespræsentation, poster

Lowe, T., Garwood, R., Simonsen, T. J., Bradley, R. S. & Withers P. J. (2013). Metamorphosis revealed: 3D imaging inside a living chrysalis. Journal of the Royal Society Interface. 10: 20130304. Artikel (peer review)

Simonsen, T. J. & Huemer, P. (2013). Phylogeography of Hepialus humuli (L.) in Europe. Alpine refugia, postglacial expansions, cryptic diversity and taxonomic implications. 18th European Congress of Lepidopterology, Blagoevgrad, Bulgarien. Kongrespræsentation, mundtlig

Kitching, I. J., Hine, A., Simonsen, T. J. & Lyal, C. H. C. (2013). Lepidoptera Species File: a community-editable taxonomic resource for a hyperdiverse group of charismatic insects. 18th European Congress of Lepidopterology, Blagoevgrad, Bulgarien. Kongrespræsentation, mundtlig

2012

Regier, J. C., Mitter, C., Solis, M. A., Hayden, J. E., Landry, B., Nuss, M., Simonsen, T. J. & Yen, S.-H. (2012). A molecular phylogeny for the pyraloid moths (Lepidoptera: Pyraloidea) and its implications for higher-level classification. Systematic Entomology. 37: 635-656. Artikel (peer review)

Simonsen, T. J., de Jong, R., Heikkilä, M. & Kaila, L. (2012). Butterfly morphology in a molecular age – does it still matter in butterfly systematics? Arthropod Structure and Development. 41: 307-322. Artikel (peer review)

Wicklein, M., Schwyn, D. A., Simonsen, T. J., Howard, L. E., Ball, A. D., Abel, R. L. & Krapp, H. G. (2012). Radiocontrast micro-CT imaging optimised for differential tissue segmentation in Calliphora vicina (blowfly). 15th European Microscopy Congress, Manchester, UK. Kongrespræsentation, poster

Richards, C.S., Simonsen, T.J., Abe, R. L, Hall, M. J. R., Schywn, D. A. & Wicklein. M. (2012). Virtual forensic entomology: improving estimates of minimum post-mortem interval with 3D micro-computed tomography. 9th Meeting of the European Association for Forensic Entomology, Toruń, Poland. Kongrespræsentation, mundtlig

Simonsen, T. J. & Kristensen, N. P. (2012). Hepialoidea revisited. Ghost Moth classification and phylogeny reassessed in the light of the discovery of a new higher-level taxon. 24th International Congress of Entomology, Deagu, Sydkorea. Kongrespræsentation, mundtlig

Richards, C. S., Simonsen, T. J, Abel, R. L., Hall, M. J. R., Schywn, D. A., Wicklein, M. (2012). Virtual Forensic Entomology: Improving estimates of minimum post-mortem interval with 3D Micro-Computed Tomography. Forensic Science International. 220: 251-264. Artikel (peer review)

Bladogerov, V., Kitching, I. J., Livermore, L., Simonsen, T. J., Smith, V. S. (2012). No specimen left behind: industrial scale digitization of natural history collections. ZooKeys. 209: 133-146. Artikel (peer review)

2011

van Nieukerken, E., Kaila, L., Kitching, I. J., Kristensen, N. P., Lees, D. C., Minet, J., Mitter, C., Mutanen, M., Regier, J. C., Simonsen, T. J., Wahlberg, N., Yen, S.-H., Zahiri, R., et al. (38 additional authors). (2011). Order Lepidoptera. In: Zhang, Z.-Q. et al. Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness. Zootaxa. 3148: 212-221. Artikel (peer review)

Simonsen, T. J., de Jong, R., Heikkilä, M. & Kaila, L. (2011). Butterfly morphology in an age of phylogenomics – does morphology still have an important role to play in Butterfly phylogenetics? 5th International Dresden Meeting on Insect Phylogeny, Dresden, Tyskland. Kongrespræsentation, mundtlig

Simonsen, T. J., Zakharov, E. V., Djernaes, M., Cotton, A., Vane-Wright, R. I. & Sperling, F. A. H. (2011). Phylogeny, host plant associations and divergence time of Papilioninae (Lepidoptera: Papilionidae) inferred from morphology and seven genes with special focus on the enigmatic genera Teinopalpus and Meandrusa. Cladistics. 27: pp. 113-137. Artikel (peer review)

Penz, C, Simonsen, T. J. & DeVries, P. (2011). A new Orobrassolis butterfly (Nymphalidae, Brassolini): a casualty of habitat destruction? Zootaxa. 2740: pp. 35-43. Artikel (peer review)

Simonsen, T. J. (2011): "Zygaenid Moths of Australia". Journal of the Lepidopterists’ Society. 65: pp. 202-203. Boganmeldelse

2010

Simonsen, T. J., Wahlberg, N., Warren, A. & Sperling, F. A. H. (2010). Exploring the Nothern Hemisphere: phylogeny, classification and evolution of Boloria (Lepidotera: Nymphalidae). 6th International Conference on the Biology of Butterflies, Edmonton, Canada. Kongrespræsentation, mundtlig

Simonsen, T. J., Wahlberg, N., Warren, A. D. & Sperling, F. A. H. (2010). The evolutionary history of Boloria (Lepidoptera: Nymphalidae): phylogeny, zoogeography and larval foodplant relationships. Systematics and Biodiversity. 8: pp. 513-529. Artikel (peer review)

Simonsen, T. J. & Brown, R. L. (2010). Evolution of Host Preferences in Cactus-feeding Pyralidae, p. 20 in Research to Support Integrated Management Systems of Aquatic and Terrestrial Invasive Species, MS Madsen, J.D. et al. (Eds). Geosystems Research Institute GRI#5039, Mississippi State University, Mississippi State. Bidrag til videnskabelig rapport

Blagoderov, V., Kitching, I., Simonsen, T. J. & Smith, V. (2010). Report on trial of SatScan tray scanner system by SmartDrive Ltd. Nature Preceedings. 7 pp. URL: http://precedings.nature.com/documents/4486/version/1. Online Artikel (non-peer review)

Roe, A. D., Weller, S., Baixeras, J., Brown, J. W., Cummings, M., David, D., Kawahara, A. Y., Parr, C. S., Regier, J. C., Rubinoff, D., Simonsen, T. J., Wahlberg, N. & Zwick, A. (2010). Evolutionary framework for Lepidoptera model systems, pp. 1-24 in Genetics and Molecular Biology of Lepidoptera, M Goldsmith and F. Marec (eds.). Bidrag til bog

2009

Simonsen, T. J. (2009). Wing vestiture of the newly described monotrysian Lepidoptera family Andesianidae Davis and Gentili suggests affinity with the putative Tischerioidea-Ditrysia clade (Insecta: Lepidoptera). Studies on Neotropical Fauna and Environment44: pp. 109-114. Artikel (peer review)

Simonsen, T. J. & Roe, A. D. (2009). Phylogenetic utility and comparative morphology of the composite scale brushes in male phycitine moths (Lepidoptera, Pyralidae). Zoologischer Anzeiger. 248: pp. 119-136. Artikel (peer review)

Kaaber, S., Kristensen, N. P. & Simonsen, T. J. (2009). Sexual dimorphism and geographical male polymorphism in the ghost moth Hepialus humuli (Lepidoptera: Hepialidae): scale ultrastructure and evolutionary aspects. European Journal of Entomology. 106: pp. 303-313. Artikel (peer review)

Simonsen, T. J., Dombroskie, J. J. & Pohl, G. R. (2009). Melitara Walker (Lepidoptera: Pyralidae) in western Canada: the documentation of M. subumbrella (Dyar) in the Prairie Provinces demonstrates the value of regional collections and species lists. Journal of the Lepidopterists’ Society. 63: pp. 31-36. Artikel (peer review)

2008

Simonsen, T. J. (2008). Phylogeny of the cactus-feeding phycitines and their relatives (Lepidoptera: Pyralidae) based on adult morphology: evaluation of adult character-systems in phycitine systematics and evidence for a single origin of Cactaceae-feeding larvae. Insect Systematics and Evolution. 39: pp. 303-325. Artikel (peer review) 

Simonsen, T. J., Zakharov, E. V. & Sperling, F. A. H. (2008). Phylogeny of the true Swallowtails (Lepidoptera: Papilioninae). With special focus on the enigmatic and endangered genera Teinopalpus and Meandrusa. 23rd International Congress of Entomology, Durban, Sydafrika. Kongrespræsentation, mundtlig

Simonsen, T. J., Dombroskie, J. J. & Lawrie, D. L. (2008). Behavorial observations on the dobsonfly, Corydalis cornutus (Megaloptera: Corylidae) with photographic evidence on the use of the elongate mandibles in the males. The American Entomologist. 54: pp. 167-169. Artikel (peer review)

Simonsen, T. J., Brown, R. L. & Sperling, F. A. H. (2008). Tracing an invasion: Phylogeography of the invasive cactus moth, Cactoblastis cactorum (Berg) (Lepidoptera: Pyralidae) in southeastern USA based on mitochondrial DNA. Annals of the Entomological Society of America. 101: pp. 899-905. Artikel (peer review)

2007

Simonsen, T. J. (2007). Comparative morphology and evolutionary aspects of the reflective under wing scale-pattern in Fritillary butterflies (Nymphalidae: Argynnini). Zoologischer Anzeiger. 246: pp. 1-10. Artikel (peer review)

Simonsen, T. J. (2007). Towards a phylogeny of the cactus-feeding phycitines (Lepidoptera: Pyralidae). Approaching the limit of adult morphology. Annual Meeting of the Entomological Society of America, San Diego, Californien, USA. Kongrespræsentation, mundtlig

Simonsen, T. J. (2007): Look out for the gray cactus moth. ALG News. 3(1): 4-5. Artikel (non-peer review)

Roe, A. D., Scholtens, B., Simonsen, T. J. & Weller, S. (2007). Preliminary molecular phylogeny of the Pyralidae, with special focus on the subfamily Phycitinae. 57th Annual Meeting of The Lepidopterists’ Society, Bakersfield, Californien, USA. Kongrespræsentation, mundtlig

Simonsen, T. J. (2007): Dagsommerfugle. i Insekter i Farver. Politikens Forlag Aps. Copenhagen, Denmark. Bidrag til bog

Simonsen, T. J. (2007): Kamelhalsfluer. i Insekter i Farver. Politikens Forlag Aps. Copenhagen, Denmark. Bidrag til bog

Simonsen, T. J. (2007): Netvinger. i Insekter i Farver. Politikens Forlag Aps. Copenhagen, Denmark. Bidrag til bog

Simonsen, T. J. (2007): Karkelakker. i Insekter i Farver. Politikens Forlag Aps. Copenhagen, Denmark. Bidrag til bog

Simonsen, T. J. (2007): Guldsmede. i Insekter i Farver. Politikens Forlag Aps. Copenhagen, Denmark. Bidrag til bog

Simonsen, T. J., Brown, R. L. & Sperling, F. A. H. (2007). Phylogeography of Cactoblastis cactorum (Lepidoptera: Pyralidae) in the Southeastern USA based on fragments of the mitochondrial gene COI. 2nd International Cactoblastis cactorum Conferences, Phoenix, Arizona, USA. Kongrespræsentation, mundtlig

2006

Simonsen, T. J., Wahlberg, N., Brower, A. W. Z. & de Jong, R. (2006). Molecules, morphology and Fritillaries: a combined approach towards the phylogeny of Argynnini (Lepidoptera: Nymphalidae). Insect Systematics and Evolution. 37: pp. 405-418. Artikel (peer review)

Simonsen, T. J. (2006). Fritillary phylogeny, classification and larval hostplants: reconstructed mainly on the basis of male and female genitalic morphology (Lepidoptera: Nymphalidae: Argynnini). Biological Journal of the Linnean Society. 89: pp. 627-673. Artikel (peer review)

Simonsen, T. J., Brown, R. L. & Sperling, F. A. H. (2006). Tracking an invasion: Phylogeography of the invasive cactus moth, Cactoblastis cactorum (Lepidoptera: Pyralidae) in the Southeastern USA based on the mitochondrial gene COI. Annual Meeting of the Entomological Society of America. Indianapolis, Indiana, USA. Kongrespræsentation, mundtlig

Simonsen, T. J. (2006) Towards a Phylogeny of the Cactus-feeding Genera in Phycitinae (Pyralidae). Step 1: Morphology. Entomological Society of Canada/Entomological Society of Saskatchewan, Joint Annual Meeting, Saskatoon, Sask., Canada. Kongrespræsentation, mundtlig

Roe, A. D., Scholtens, B., Simonsen, T. J. & Weller, S. (2006). Preliminary Molecular Phylogeny of the Pyralidae, with Special Focus on the Subfamily Phycitinae. Entomological Society of Canada/Entomological Society of Saskatchewan, Joint Annual Meeting, Saskatoon, Saskatchewan, Canada. Kongrespræsentation, poster

Simonsen, T. J. (2006). The male genitalia segments in Fritillary butterflies: comparative morphology with special reference to the ‘rectal plate’ in Issoria (Lepidoptera: Nymphalidae). European Journal of Entomology. 103. pp. 425-432. Artikel (peer review)

Simonsen, T. J. (2006). Glands, muscles and genitalia. Morphological and phylogenetic implications of histological characters in the male genitalia of Fritillary butterflies (Lepidoptera: Nymphalidae: Argynnini).  Zoologica Scripta. 35: pp. 231-241. Artikel (peer review)

Simonsen, T. J. & Roe, A. D. (2006). The composite scale-brushes in male Dioryctria (Pyralidae): Comparative morphology, phylogenetic implications and possible functional aspects. 57th Annual Meeting of The Lepidopterists’ Society, Gainesville, Florida, USA. Kongrespræsentation, mundtlig

2005

Simonsen, T. J. (2005). Muscles, glands and genitalia – the utilization of soft-part morphology in butterfly systematics. 53rd Annual Meeting of the Entomological Society of Alberta held jointly with the Entomological Society of Canada, Canmore, AB, Canada. Kongrespræsentation, mundtlig

Simonsen, T. J. (2005). The wing vestiture of the non-ditrysian Lepidoptera: Evolutionary aspects and phylogenetic implications. 56th Annual Meeting of The Lepidopterists’ Society, Sierra Vista, Arizona, USA. Kongrespræsentation, mundtlig

Simonsen, T. J. (2005). Boloria phylogeny (Lepidoptera: Nymphalidae): tentatively reconstructed on the basis of male and female genitalic morphology. Systematic Entomology. 30: pp. 653-665. Artikel (peer review)

2004

Simonsen, T. J. (2004): Insekter og andejagt på kollisionskurs. Bladloppen. 23: 3-4. Artikel (non-peer review)

Simonsen, T. J. (2004). Phylogeny, historical zoogeography and classification of the Argynnini (Lepidoptera: Nymphalidae). 22nd International Congress of Entomology, Brisbane, Australien. Kongrespræsentation, mundtlig

Simonsen, T. J. (2004): Dagsommerfugle i tilbagegang – hvad er årsagen og er billedet så entydigt. Bladloppen. 22: 3-4. Artikel (non-peer review)

Simonsen, T. J. (2004): Perlemorssommerfuglene – et studie i udbredelse. Dyr i Natur og Museum. 2004/2: 10-12. Artikel (non-peer review)

2003

Simonsen, T. J. (2003). Fritillary phylogeny and nomenclature - a step towards resolving the chaos. 53rd Annual Meeting of The Lepidopterists’ Society, Olds, Alberta, Canada. Kongrespræsentation, mundtlig

Simonsen, T. J. & Kristensen, N. P. (2003). Scale length/wing length correlation in Lepidoptera (Insecta). Journal of Natural History. 37: pp. 673-679. Artikel (peer review)

Kristensen, N. P. & Simonsen, T. J. (2003). 'Hairs' and scales. pp. 9-22 in Kristensen, N. P. (ed): Lepidoptera, Moths and Butterflies 2: Morphology, Physiology and Development. Handbook of Zoology vol. IV, part 36. Walter de Gruyter. Berlin/New York. Bidrag til bog

Simonsen, T. J. (2003): Sommerfuglenes Vingebeklædning. Naturens Verden. 86(2): 14-19. Artikel (non-peer review)

2002

Simonsen, T. J. (2002). Wing scale covering supports close relationships between Callipielus and Dalaca, austral South American Ghost Moths (Lepidoptera: Hepialidae). Studies on Neotropical Fauna and Environment. 37: pp. 65-69. Artikel (peer review)

2001

Simonsen, T. J. (2001). The wing vestiture of the non-ditrysian Lepidoptera (Insecta). Comparative morphology and phylogenetic implications. Acta Zoologica. 82: 275-298. Artikel (peer review)

Simonsen, T. J. (2001). An electron microscope look at wing scales in "greasy" Lepidoptera. Nota Lepidopterologica. 24: 89-92. Artikel (peer review)

Simonsen, T. J. & Kristensen, N. P. (2001). Agathiphaga wing vestiture revisited: evidence for complex early evolution of lepidopteran scales (Lepidoptera: Agathiphagidae). Insect Systematics and Evolution. 32: 196-175. Artikel (peer review)

2000

Simonsen, T. J. (2000): Sommerfuglestøv under luppen. Dyr i Natur og Museum. 2000/2: 5-8. Artikel (non-peer review)

Pre 2000

Boesgaard, T. M., Jørgensen, A., Schandorff, S., Schiøtt, M. & Simonsen, T. J. (1996). Uegnede målsætninger for monitering i Øresund. Vand & Jord. 6: 234-235. (in Danish). Artikel (peer review)

 

 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk