Rødhals (Erithacus-rubecula) lyser op i vintermørket

Videnskabelig medarbejder

 

Thomas Secher Jensen
Seniorforsker emeritus, lic. scient.

Tlf.: 89 333 786
tsj@nathist.dk

 

Biolog Thomas  Scher Jensen er tilknyttet NHMA som emeritus seniorforsker med pattedyrøkologi som det primære forskningsfelt. Thomas er Danmarks førende ekspert i mus. Han ledede i begyndelsen af 2000erne et landsdækkende Citizen science-projekt, som førte frem til udgivelsen af Dansk Pattedyratlas. Frem til Thomas blev tilknyttet som emeritus beskæftigede han sig næsten udelukkende med ulvens genindvandring i Danmark, hvor han indsamlede oplysninger fra offentligheden og supplerede med egne feltundersøgelser, bl.a. i form af opsætning af vildtkameraer. Udover pattedyrekspertisen har han i mange år beskæftiget sig med skadelige insekter i skov- og landbrug, og har desuden en gammel kærlighed for forskning i mejser. Thomas har en fortid på Aarhus Universitet, hvor han som lektor i zoologi har været vejleder for et større antal speciale- og ph.d.-studerende.

 

Publikationer

2016

Jensen, T.S. 2016: Ulvens genindvandring i Danmark. - Kaskelot; Vol. 209. s. 12-16.
Artikel (non peer review)

2015

Hansen, M.D.D., K. Olsen & T.S. Jensen, 2015: Nye arter i Danmark - Terrestriske arthropoder og vertebrater. - Naturhistorisk Museum, Aarhus, 90 s. (Rapport til 15. Juni Fonden, Projekt "Nye Arter i Danmark").
Videnskabelig rapport

Jensen, T.S., K. Olsen, P. Sunde, C. Vedel-Smith, A.B. Madsen & L.W. Andersen, 2015: Genindvandring af ulven (Canis lupus) I Danmark. - Flora og Fauna; Vol. 121 (1+2). s. 48-54.
Artikel

Madsen, A.B., M. Elmeros, L.W. Andersen, L.S. Nørgaard, D.M.G. Mikkelsen, P. Sunde, K.Olsen, C. Vedel-Smith & T.S. Jensen, 2015: De første analysr af ulvens (Canis lupus) føde i Danmark. - Flora og Fauna; Vol. 121 (1+2). s. 55-58.
Artikel

Andersen, L.W., M. Elmeros, P. Sunde, K. Olsen, C. Vedel-Smith, T.S. Jensen & A.B. Madsen, 2015: DNA-baseret bestandsovervågning afslører ulve (Canis lupus) i Danmark. - Flora og Fauna; Vol 121 (1+2). s. 60-65.
Artikel

2014

Jensen, T.S.& T. Stausholm Christiansen, 2014: Rodents on Danish islands - between postglacial and present times - 14th Rodens et Spatium. Int. Conf. Rodent Biology, Lissabon.  

Jensen, T.S., K. Olsen & T.S. Hansen, 2014: Fungerer økologisk jordbrug som refugium for småpattedyr? – Flora og Fauna; Vol. 119 (3+4). s. 142-149.
Artikel

2013

Andersen, L.W., H.J. Baagoe, M. Brummerstedt & T.S. Jensen, 2013: Phylogeographic relationships between North European yellow-necked mice, Apodemus flavicollis; 11th International Mammal Congress. Belfast. 

Marchi, C, L.W. Andersen, C. Damgaard, K. Olsen, T.S. Jensen & V. Loeschcke, 2013: Gene flow and population structure of a common agricultural wild species (Microtus agrestis) under different land management regimes. – Heredity; Vol. 111. s. 486-949.
Artikel

2012

Jensen, T.S., 2012: Den usynlige formidling - Årsberetning 2011, Naturhistorisk Museum.

Jensen, T.S. & C. Vedel-Smith, 2012: Brandmus (Apodemus agrarius) i Jylland. - Flora og Fauna. Vol. 118 (1). s. 25-28.
Artikel

Jensen, T.S., L.W. Andersen, K. Olsen & C. Vedel-Smith, 2012: Denmark: where they all sooner or later turn up. - The 13th Rodens et Spatium Confrernce Abstracts, Rovaniemi, Finland, 16-20 July 2012. s. 36.
Videnskabelig konferenceabstract

Jensen, T.S., K. Olsen & C. Vedel-Smith, 2012: Home range arealberegninger: Fup, faldgruber og fakta. - Apodemus; Vol.12. s. 13.
Videnskabelig konferenceabstract

Jensen, T.S. & C. Vedel-Smith, 2012: Striped field mouse (Apodemus agrarius) in Jutland. – Apodemus; Vol.12, s. 16.
Videnskabelig konferenceabstract

Yom-Tov, Y., Yom-Tov, S., Jensen, T.S. & Baagoe, H. (2012): No recent temporal changes of body size of three Danish rodents. – Acta Theriologica. 57: 59-63.

2011

Demontis, D., T.S. Jensen, V. Loeschke, C. Pertoldi & P. Schlanbusch, 2011: A craniometric investigation of the field vole Microtus agrestis in Denmark - population substructure?. - Hystrix It. J. Mamm. (n.s.); Vol. 22(2). s. 227-255.

2010

Jensen, T.S. & K. Olsen, 2010: Vole spatial distribution and dispersal in European organic and conventional farming systems. - The 90th Annual Meeting of the American Society of Mammalogists, Laramie, Wyoming, USA, 11-15 of June 2010.
Videnskabelig konferenceposter

Marchi, C., L.W. Andersen, C.F. Damgaard, K. Olsen, T. S. Jensen & V. Loeschcke, 2010: Wildlife friendly agriculture: which factors do really matter? A genetic study on the field vole (Microtus agrestis). - The 90th Annual Meeting of the American Society of Mammalogists, Laramie, Wyoming, USA, 11-15 of June 2010.
Videnskabelig konferenceposter

Schlanbusch, P., C. Pertoldi, T.S. Jensen, D. Demontis & V. Loeschcke, 2010: A craniometric investigation of the field vole Microtus agrestis in Denmark– population substructure? – Hystrix, The Italian Journal of Mammalogy; Vol.22 (2). s. 227-255.
Artikel

2009

Jensen, T.S., T.S. Hansen & K. Olsen, 2009: Organic farms as refuges for small mammal biodiversity. - The 10th International Mammalogical Congress, Mendosa, Argentina, 9.-14. august 2009.
Videnskabelig konferenceposter

Andersen, L.W. & T.S. Jensen, 2009: Genetic population structure of the yellow-necked mouse, Apodemus flavicollis, in Denmark – The 10th International Mammalogical Congress, Mendosa, Argentina, 9.-14. august 2009.
Videnskabelig konferenceposter

Kanstrup, N., T. Asferg, M. Flinterup, B.J. Thorsen & T.S. Jensen (red.), 2009: Vildt og Landskab. Resultater af 6 års integreret forskning i Danmark 2003- 2008. – Skov- og Naturstyrelsen,
Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet, Skov & Landskab ved Københavns Universitet og Danmarks Jægerforbund. 116 s.
Bog

Møller, J. D., H.J. Baagøe & T.S. Jensen, 2009: Management of the enigmatic birch mouse Sicista betulina in practice – European Congress for Conservation Biology 2009, Prag, Tjekkiet.
Videnskabelig konferanceposter

2008

Andersen, L.W. & T.S. Jensen, 2008: Slægtsskabsforhold hos danske halsbåndsmus. - Apodemus; Vol. 10. s. 12-13.

Andersen, L.W. & T.S. Jensen, 2008: Genetiske markører og deres anvendelsespotentiale i pattedyrforskning. - Apodemus; Vol. 10. s. 7-8.

Jensen, A., B. Jensen & T.S. Jensen, 2008: Overvintrende vandflagermus (Myotis daubentoni) i midtjysk bunker 1982-2008. Flora og Fauna; Vol. 114 (2). s. 27-32.
Artikel

Jensen, T.S., 2008: Du gamle måge. - Campus, Aarhus Universitet, dec. 2008.

2007

Baagøe, H.J. & T.S. Jensen (red.), 2007: Dansk Pattedyratlas. – Gyldendal, København. 388 s.
Bog

Baagøe, H.J., A.H. Petersen & T.S. Jensen, 2007: Distribution of Danish bats. – Hystrix, The Italian Journal of Mammalogy; Vol.18 (n.s.) Supp. s. 191.
Videnskabelig konferenceabstract

Christiansen, T.S. & T.S. Jensen, 2007: Pattedyr på øerne. I: Dansk Pattedyratlas. red. Baagøe, H.J. & T.S. Jensen. Gyldendal, København, s. 338-342.
Bidrag til bog

Hansen, T.S. & T.S. Jensen, 2007: Almindelig markmus Microtus agrestis. . I: Dansk Pattedyratlas. red. Baagøe, H.J. & T.S. Jensen. Gyldendal, København, s. 128-131.
Bidrag til bog

Hansen, T.S. & T.S. Jensen, 2007: Brandmus Apodemus agrarius. . I: Dansk Pattedyratlas. red. Baagøe, H.J. & T.S. Jensen. Gyldendal, København, s. 140-143.
Bidrag til bog

Hansen, T.S. & T.S. Jensen, 2007: Skovmus Apodemus sylvaticus. . I: Dansk Pattedyratlas. red. Baagøe, H.J. & T.S. Jensen. Gyldendal, København, s. 148-151.
Bidrag til bog

Hansen, T.S., M. Ujvari, H.J. Baagøe & T.S. Jensen, 2007: Kortlægning, metodik og dataindsamling. . I: Dansk Pattedyratlas. red. Baagøe, H.J. & T.S. Jensen. Gyldendal, København, s. 10-19.
Bidrag til bog

Jensen, T.S. & T.S. Hansen, 2007: Halsbåndmus Apodemus flavicollis. . I: Dansk Pattedyratlas. red. Baagøe, H.J. & T.S. Jensen. Gyldendal, København, s. 144-147.
Bidrag til bog

Jensen, T.S. & T.S. Hansen, 2007: Rødmus Clethrionomys glareolus. . I: Dansk Pattedyratlas. red. Baagøe, H.J. & T.S. Jensen. Gyldendal, København, s. 118-121.
Bidrag til bog

Jensen, T.S. & T.S. Hansen, 2007: Dværgmus Micromys minutus. . I: Dansk Pattedyratlas. red. Baagøe, H.J. & T.S. Jensen. Gyldendal, København, s. 136-139.
Bidrag til bog

Jensen, T.S. & T.S. Hansen, 2007: Sydmarkmus Microtus arvalis. . I: Dansk Pattedyratlas. red. Baagøe, H.J. & T.S. Jensen. Gyldendal, København, s. 132-135.
Bidrag til bog

Jensen, T.S. & J. Lodal, 2007: Husmus Mus musculus. . I: Dansk Pattedyratlas. red. Baagøe, H.J. & T.S. Jensen. Gyldendal, København, s. 160-163.
Bidrag til bog

Jensen, T.S., H.J. Baagøe & A.H. Petersen, 2007: Udbredelsesmønstre for danske pattedyr. . I: Dansk Pattedyratlas. red. Baagøe, H.J. & T.S. Jensen. Gyldendal, København, s. 330-337.
Bidrag til bog

Jensen, T.S. & J.D. Møller, 2007: Birkemus Sicista betulina. . I: Dansk Pattedyratlas. red. Baagøe, H.J. & T.S. Jensen. Gyldendal, København, s. 170-173.
Bidrag til bog

Jensen, T.S., K. Hessellund & T.S. Hansen, 2007: Småpattedyrene under naturgenopretningen af Skjern Enge. I: Skjern Å. red. Nielsen, I. & H.H. Schierup. Aarhus Universitetsforlag, s. 93-120.
Bidrag til videnskabelig rapport

Jensen, T.S., A.H. Petersen & H.J. Baagøe, 2007: Distribution patterns of Danish rodents. – Hystrix, The Italian Journal of Mammalogy; Vol.18 (n.s.) Supp. s. 542.
Videnskabelig konferenceabstract

2006

Redeker, S., L.W. Andersen, C. Pertoldi, A.B. Madsen, T.S. Jensen & J.M. Jørgensen, 2006: Genetic structure, habitat fragmentation and bottlenecks in Danish bank voles
(Clethrionomys glareolus). – Mammalian Biology; Vol. 71. s. 144-158.
Artikel

Jensen, T.S. & J.D. Møller, 2006: Fund af vintersovende birkemus (Sicista betulina). – Flora og Fauna, Vol. 112. s. 11-12.
Artikel

2005

Reddersen, J., K. Nordvig & T.S. Jensen, 2005: Energipil som habitat for småpattedyr (Mammalia: Rodentia, Insectivora) i et blandet dansk landbrugslandskab. – Flora og Fauna; Vol. 111. s. 81-90.
Artikel

Jensen, F., M.D.D. Hansen, S. Tolsgaard, L. Haugaard & T.S. Jensen, 2005: Naturregistreringer i Søhøjlandet. – Naturhistorisk Museum. 110 sider.

2004

Jensen, T.S., 2004: Nåleskovens pattedyr. – Flora og Fauna; Vol. 110. s. 97-100.
Artikel

2003

Hansen, T.S. & T.S. Jensen, 2003: Biodiversitet af danske småpattedyr i det åbne land. - Apodemus 7:13.

Hansen, T.S., T.S. Jensen & R. Wedfeldt, 2003: Biodiversitet af smågnavere i agerlandet. - Flora og Fauna; Vol. 109. s. 9-21.

Hansen, T.S., T.S. Jensen & R. Wedfeldt, 2003: Husmus' (Mus musculus) habitatvalg på Anholt. - Flora og Fauna; Vol. 109. s. 101-106.

Hansen, T.S. & T.S. Jensen, 2003: Mapping of small rodents in the Atlas of Danish mammals.- Apodemus; Vol. 7:24.

Hansen, T.S. & T.S. Jensen, 2003: Småpattedyr i kulturlandskabet - modeller og den virkelige verden. - Apodemus; Vol. 7:14.

Jensen, T.S. & H. Petersen, 2003: Skjern Å naturprojekt. - Årsberetning 2002 Naturhistorisk Museum.

Jensen, T.S., 2003: Naturhistorisk Museum. I: Bemærk byen Århus. - Bloch-gruppen. s. 54-55.

Jensen, T.S. & T.S. Hansen, 2003: Biodiversitet og biotopfordeling hos småpattedyr i det åbne land. - Flora og Fauna; Vol. 109(1). s. 9-21.
Artikel

Reddersen, J. & T.S. Jensen, 2003: Species composition of Coleoptera families associated with live and dead wood in a large Norway spruce plantation in Denmark. – Entomologisk meddelelser; Vol. 71. s. 115-128.
Artikel

Topping, C.J., T.S . Hansen, T.S. Jensen, J.U. Jepsen, F. Nikolajsen & P. Odderskær, 2003: ALMaSS, an agent-based model for animals in temperate European landscapes. - Ecological Modelling; Vol. 167 (1-2). s. 65-82.
Artikel

2002

Jensen, T.S., 2002: Nyt fra Naturhistorisk Museum. - Flora og Fauna; Vol. 108 (1 og 3).

Reddersen, J. & T.S. Jensen, 2002: The Syrphidae, Coccinellidae and Neuroptera (s.lat.) of a large Danish spruce forest. - Entomologiske meddelelser; Vol. 70 (2). s. 113-127.
Artikel

Schmidt, N.M., T.B. Berg & T.S. Jensen, 2002: The influence of body mass on daily movement patterns and home ranges of the collared lemming (Dicrostonyx groenlandicus). - Canadian Journal of Zoology; Vol. 80. s. 64-69.
Artikel

2001

Hansen, T.S. & T.S. Jensen, 2001: Dansk Pattedyratlas har brug for din hjælp. - Gejrfuglen; Vol. 37(3). s. 24-25.

Jensen, T.S. & T.S. Hansen, 2001: Effekten af husdyrgræsning på småpattedyr. - I: Græsning på ekstensivt drevne naturarealer - Effekter på stofkredsløb og naturindhold. red. Pedersen, L.B., R.M. Buttenschøn & T.S. Jensen. Forskningscentret for Skov & Landskab, Miljøministeriet, s. 107-121 (Park- og Landskabsserien nr. 34).
Bidrag til videnskabelig rapport

Jensen, T.S. & H.J. Baagøe, 2001: Udbredelse af de danske pattedyrarter - kortlægningsprojektet Dansk Pattedyratlas. - Flora og Fauna; Vol. 107. s. 37-42.
Artikel

Jensen, T.S., K. Hessellund & T.S. Hansen, 2001: Identifikation af danske markmus. - Rapport fra Naturhistorisk Museum, 32 sider.

Jensen, T.S., J.T. Laursen & T.S. Hansen, 2001: Udbredelse af birkemus (Sicista betulina) i Danmark indtil 2001. - Flora og Fauna, Vol. 107 (2). s. 101-106.
Artikel

Nordvig, K., J. Reddersen & T.S. Jensen, 2001: Small mammal exploitation of upper vegetation strata in non-forest, mixed farmland habitats. - Mammalian Biology; Vol. 66. s. 129-134.
Artikel

Pedersen, L.B., R.M. Buttenschøn, P. Rostgaard Christensen, F. Ejlersen, P. Gjelstrup, T.S. Hansen, A. Höll, M. Ingerslev, K. With Jensen, J. Kjær Madsen, B. Overgaard Nielsen, H. Petersen, H. Sell & T.S. Jensen, 2001: Arealanvendelse - jordbrugeren som landskabsforvalter: Husdyrgræsnings langtidseffekt på hede-, overdrevs- og skovøkosystemer. - Slutrapport for forskningsprojekt finansieret af Direktoratet for FødevareErhverv. Forskningscentret for Skov & Landskab, Hørsholm. 31 sider.

Topping, C.J., T.S. Jensen & T.S. Hansen, 2001: The use of ALMASS individual-based models to investigate the effect of territoriality in field voles on their spatial dynamics in a complex and changing environment. - Scientific Programme and Abstracts: 8th International Theriological Congress, Sun City, South Africa, 12-17 August 2001. s. 138-139.
Videnskabelig konferenceabstract

2000

Jensen, T.S., 2000: De små dyr og de alt for store landskaber. I: Aktører i landskabet. red. P.G. Møller, P. Holm & L. Rasmussen. Odense University Studies in History and Social Sciences; Vol. 232. s. 225-236.
Artikel

Carlsen, M., J. Lodal, H. Leirs & T.S. Jensen, 2000: Effects of predation on temporary autumn populations of subadult Clethrionomys glareolus in forest clearings. – Zeitschrift für Säugetierkunde; Vol. 65. s. 100-109.
Artikel

1999

Jensen, T.S. & P. Ochsner, 1999: Indigenous and introduced species of seed chalcids in Denmark – with a revised key to the Danish species. – Entomologiske meddelser; Vol. 67 (2). s. 47-56.
Artikel

Carlsen, M., J. Lodal, H. Leirs & T.S. Jensen, 1999: The effect of predation risk on body weight in the field vole Microtus agrestis. – Oikos; Vol. 87 (2). s. 277-285.
Artikel

Jensen, P.M., S. Bové & T.S. Jensen, 1999: Seasonal changes of the island effect on small mammals in small habitat patches. I: Agrarian landscapes with linear features. - Danish Forest and Landscape Research Instititue. Proceedings No 3.

Luik, A., P. Ochsner & T.S. Jensen, 1999: Olfactory responses of seed chalcids Megastigmus pinus and Megastigmus rafni to host-tree odours and some monoterpenes. – Journal of Applied Entomology; Vol. 123. s. 561-567.
Artikel

Schmidt, N. & T.S. Jensen, 1999: Home range and habitat choice of the collared lemming, Dicrostonyx groenlandicus. I: Zackenberg Ecological Research Operations. - Fourth Annual Report. red. Rasch, M. Danish Polar Center, Ministry of Research and Information Technology, Copenhagen, s. 51-53.
Bidrag til videnskabelig rapport

Schmidt, N. & T.S. Jensen, 1999: The collared lemming in Northeast Greenland: Summer home range and mobility. - Apodemus Newsletter; Vol. 6. s. 6-7.
Artikel

1998

Hammershøj, M. & T.S. Jensen, 1998: Vejskråninger og småpattedyr. - Flora og Fauna; Vol. 104 (1). s. 1-15.

1997

Iversen, T. & T.S. Jensen, 1997: Host location in Megastigmus pinus. I: Battisti, A. & J.J. Turgeon Proc.IUFRO conf. Monte Bondone. s. 123-140.

Jensen, T.S., 1997: Folivore feeding on male conifer flowers: Defense avoidance or bet-hedging? - In: Mattson, W.J. (ed).: Mechanisms of woody plant defenses against herbivores. Proc. IUFRO Intern.Conf. "Behaviour Population Dynamics and control of forest pests." Maui, USA, 1994.

Jensen, T.S. & P. Ochsner, 1997: Diversity and phenology of Megastigmus spp. colonizing seeds of Abies spp. in Denmark. - I: Battisti, A. & J.J. Turgeon Proc. IUFRO conf. Monte Bondone. s. 117-122.

Jensen, T.S. & J. Larsen, 1997: Prolonged diapause in Megastigmus pinus. - I: Battisti, A. & J.J. Turgeon Proc. IUFRO conf. Monte Bondone. s. 109-116.

1996

Jensen, T.S. & P. Ochsner, 1996: Frøhvepse. - Skoven 8/96.

Jensen, T.S., 1996: Prolonged diapause and population dynamics of the noble fir seed chalcid. - Proc. XX Int. Congr. Entomology. Firenze.

1995

Jensen, T.S., 1995: Galler på planter. - Natur og Museum; Vol. 34:3. Århus

1994

Jensen, T.S., 1994: Diapause and phenology of the seed chalcid Megastigmus pinus and its damage on Abies procera. - In: DeBarr, G., A. Roques & S. Yue (eds.): Proc. 4th Intern.Conf.Cone and Seed insects IUFRO Working Party, 1992, Beijing and Harbin, China.

Jensen, T.S., 1994: Naturbenyttelse kontra naturbeskyttelse (red.). - Flora og Fauna; Vol. 100 (1)

Jensen, T.S., 1994: Naturhistorien i dag (red.). - Flora og Fauna; Vol. 100 (3-4)

Jensen, T.S., 1994: Naturhistorie in eller yt. Flora og Fauna; Vol. 100 (3-4). s. 83-84.

1993

Jensen, T.S., 1993: Mus, rotter og spidsmus. - Natur og Museum; Vol. 32:3.

Jensen, T.S. & B.S. Nielsen, 1993: Spring dispersal of Sitona lineatus: the use of aggregation pheromone traps for monitoring. - Entomol.exp.appl.; Vol. 66. s. 21-30.

1992

Jensen, T.S., 1992: The role of plant stress in the population dynamics of nun moths (Lymantria moncaha). - In. roll,A. (ed): Konferencja IUFRO. Zakopane, Warszawa.

Jensen, T.S., P.N. Rasmussen & S. Steenfeldt, 1992: Insekter som føde for kyllinger af agerhøns (Perdix perdix). - Flora og Fauna; Vol. 98. s. 87-92.

1991

Jensen, T.S., 1991: Integrated pest management of the nun moth, Lymantria monacha in Denmark. - For.Ecol.Mgmt.; Vol. 39. s. 29-34.

Jensen, T.S., 1991: Patterns of nutrient utilization in needle-feeding guild. - In: Baranchikov, Y.N. et al: Forest insect guilds: Patterns of interactions with host trees. U.S.Dep. Agric.For.Tech.Rep. NE-153. s. 134-144.

Jensen, T.S., 1991: Symposium om Naturgenopretning (red.). - Flora og Fauna; Vol. 96 (3+4).

Jensen, T.S. & J. Reddersen, 1991: The carabid fauna of a large Danish spruce forest. - Ent.Meddr.; Vol. 59. s. 73-80.

Jensen, T.S., P.N. Rasmussen & S. Stenfeldt, 1991: Food selection in a population of Partridge, Perdix perdix in Danish arable farmland. - Dansk.Orn.Foren.Tidsskr.; Vol. 85. s. 67-76.

1990

Jensen, T.S., 1990: Egernets tilbagegang i Danmark: en fødehypotese. - Flora og Fauna; Vol. 96. s. 31-34.

Jensen, T.S., 1990: Latency characteristics of lymantriid moths. - In: Wallner, W.E. (ed.): Lymantriidae: A comparison of features of new and old world tussock moths. - Connecticut.

1989

Dyring, L., T.S. Jensen, B. Kristensen, B.O. Nielsen & E. Rasmussen, 1989: Spring dispersal and summer habitat distribution of Agonum dorsale (Coleoptera, Carabidae). - Pedobiologia; Vol. 33. s. 155-165. 

Jensen, T.S., P.N. Rasmussen & S. Steenfeldt, 1989: Populationsdynamik hos agerhøne (Perdix perdix) i et konventionelt dyrket landbrugsområde. - Flora og Fauna; Vol. 95. s. 51-59.

1988

Høvsgaard, D. & T.S. Jensen, 1988: Insektbestøvning i hestebønne. - Ugeskrift for Jordbrug; Vol. 133. s. 443-447.

Jensen, T.S., 1988: Phenology and spatial distribution of Cephalcia (Hym., Pamphilidae) imagines in a Danish spruce forest. - J.appl.Ent.; Vol. 106. s. 402-407.

Jensen, T.S., 1988: Træhvepsen Xeris spectrum - nye registreringer efter 100 år. - Ent.Meddr.

Jensen, T.S., 1988: Variability in spruce needles: the performance of the spruce sawfly Gilpinia hercyniae. - Oecologia; Vol. 77. s. 313-320.

1987

Jensen, T.S., 1987: Symposiet flora- og faunaforurening og -forfalskning. - Flora og Fauna; Vol. 93(4). s. 87-88.

Jensen, T.S. & B.S. Nielsen, 1987: Spring dispersal of Sitona lineatus, as indicated by pheromone trappings. - Compte Rendu de la conference sur les ravageur en agriculture. s. 339-343.

1986

Jensen, T.S., 1986: Fuglepredation på nonnen (Lymantria monacha). - Flora og Fauna; Vol. 92. s. 17-20.

Jensen, T.S., 1986: Rodents as seed dispersers in a heath-oak wood succession. - Oecologia; Vol. 70. s. 214-221.

1985

Bejer, B. & T.S. Jensen, 1985: Registration and control of the nun moth in Denmark 1978-84 - Dansk Skovf.Tidsskr.; Vol. 70.

Jensen, T.S., 1985: Outbreak and latency populations of the nun moth Lymantria monacha. - Mitt.deut.Gesel.ang.anw.Ent.; Vol. 5. s. 133-136.

Jensen, T.S., 1985: Seed - seed predator interactions of European beech and forest rodents. - Oikos; Vo.. 44. s. 149-156.

Maclean, S.F. & T.S. Jensen, 1985: Food plant selection by insect herbivores in Alaskan arctic tundra. - Oikos; Vol. 44. s. 211-221.

1984

Jensen, T.S., 1984: Habitat distribution, home range and movements of rodents in mature forest and reforestation. - Acta Zool. Fennica; Vol. 171. s. 305-307.

Jensen, T.S. & B.O. Nielsen, 1984: Evaluation of pheromone catches of the nun moth Lymantria monacha. - Influence of habitat heterogeneity and weather conditions. - Z.ang.Ent.; Vol. 98. s. 399-413.

1983

Jensen, T.S., 1983: Musene og skovbruget - forsøg på en status. Dansk.Skovf.Tidsskrift; Vol. 68.4. s. 332-348.

Jensen, T.S., 1983: Registration and control of the nun moth Lymantria monacha by means of pheromone. - Mitt.deut.Gesel.alg.ang.Ent.; Vol. 4. s. 146-149.

1982

Jensen, T.S., 1982: Seed production and outbreaks of non-cyclic rodent populations in decidous forests - Oecologia; Vol. 54. s. 184-192.

Jensen, T.S., P.G. Kevan & J.D. Shorthose, 1982: Body temperature and behavioural thermoregulation of high arctic woollybear caterpillars and pupae, and the importance of sunshine. - Arctic and alpine res.; Vol. 14. s. 125-136.

1981

Jensen, T.S., 1981: Energy flow through Danish forest rodent populations. - Nat.Jutl.; Vol. 19. s. 73-80.

Jensen, T.S., B.O. Nielsen, J. Pedersen & J. Reddersen, 1981: Nonneprojekt. Økologiske undersøgelser samt bekæmpelse af nonnen, Lymantria monacha. Zoologisk Laboratorium.

Jensen, T.S., H. Hermansen, J.N. Jensen, C. Krog, G. Mikkelsen, E. Schmidt & J. Vahl, 1981: Populationstæthed og aktivitetsområde hos rødmus og halsbåndsmus i en dansk egebevoksning. - Nat.Jutl.; Vol. 19. s. 81-90.

1979

Hodkinson, I.D., T.S. Jensen & S.F. Maclean, 1979: The distribution, abudance and host plant relationships of Salix-feeding psyllids in arctic Alaska. - Ecol.Ent.; Vol. 4. s. 119-132.

Jensen, T.S., 1979: Nonneangreb - Gejrfuglen; Vol. 15. s. 54-56.

1978

(Jensen, T.S), Fredningsplanudvalget for Århus Amt, 1978: Ekskursionsmål i Århus Amt.

1977

(Jensen, T.S.) Fredningsplanudvalget for Århus Amt, 1977: Landskabsanalyse for Århus Amt. Heri afsnittene: Biologisammenfatning, Trusler, Sårbarhed og pleje, Undervisningsmæssige interesser.

1976

Jensen, T.S., 1976: Fredningsplanlægning og de ornitologiske interesser. - Søravnen; Vol. 3. s. 5-7.

Jensen, T.S., 1976: Naturpark - Gejrfuglen; Vol. 12. s. 3-5.

(Jensen, T.S.) Fredningsplanudvalget for Århus Amt, 1976: Ideskitse til anvendelse af naturområderne i Århus Amt.

1975

Jensen, T.S., 1975: Et smågnaversystem i en dansk bøgeskov. NKTE-symp.proc.: Systemanalyse og modelbygning indenfor småpattedyrforskningen.

Jensen, T.S, 1975: Population estimation and population dynamics of two Danish forest rodent species - Vid.Meddr.Da.Nat.For.; Vol. 138. s. 64-86.

Jensen, T.S., 1975: Trappability of various functional groups of the forest rodents Clethrionomys glareolus and Apodermes flavicollis, and its application in density estimations - Oikos; Vol. 26. s. 196-204.

1974

Jensen, T.S., 1974: Sammenligning mellem standard-minimum taxeringer og CMR-fangster af Clethrionomys glaerolus og Apodemus flavicollis i en dansk bøgeskov. - NKTE-symposium proc.: Tetthedsbestemmelse av småpattedyr.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk