Rødhals (Erithacus-rubecula) lyser op i vintermørket

Videnskabelig medarbejder

 

Morten D.D. Hansen
Museumsinspektør, cand. scient.

Tlf.: 61 555 147
mortendd@molslab.dk

 

Publikationer

2015

Ejrnæs, R., A.K. Brunbjerg, P. Wind, L. Brøndum & M.D.D. Hansen, 2015: Urban Green. En undersøgelse af vilde blomster som afsæt for en rigere natur i byerne. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 69.
Videnskabelig rapport (non-peer review)

Hansen, M.D.D., K. Olsen & T.S. Jensen, 2015: Nye arter i Danmark - Terrestriske arthropoder og vertebrater. - Naturhistorisk Museum, Aarhus, 90 s. (Rapport til 15. Juni Fonden, Projekt "Nye Arter i Danmark").
Videnskabelig rapport (non-peer review)

Sell, H. & Hansen, M.D.D., 2015: Biodiversitet i byen. – Natur og Museum 54, 1: 36 sider.
Bog

2014

Barfod, A.S., Wind, P., Damgaard, C.F. & Hansen, M.D.D., 2014: Ukrudt. – Natur og Museum 53, 3: 36 sider.
Bog

Hansen, M.D.D. & Eskildsen, A., 2014: Dagsommerfugle. – Natur og Museum 53, 1: 36 sider.
Bog

Sandom, C.J., R. Ejrnæs, M.D.D. Hansen & J.-C. Svenning 2014. High herbivore density associated with vegetation diversity in interglacial ecosystems. Proceedings of the Natinal Academy of Science 111: 4162-4167.
Artikel

2013

Holm, T.E., M.D.D. Hansen, N. Bell, E. Dylmer, K. Olsen & L. Iversen, 2013: Naturhistorie fra Danmark: De danske guldsmede og dagsommerfugle kortlægges i to nye atlasprojekter 2014-16. – Flora og Fauna; Vol. 119 (1+2). s. 150-151.
Artikel

2012

Hansen, M.D.D. & L. Bøgh, 2012: Et mylder på matriklen – Biodiversiteten i din have. - Naturhistorisk Museum, Århus, 20 s. (Rapport til Kulturarvsstyrelsen, J.nr. 2010.7.42.03.0010). Videnskabelig rapport

2010

Hansen, M.D.D., 2010: Natteliv. – Natur og Museum 49, 4: 36 sider.
Bog

Hansen, M.D.D., K. Olsen, P. Gjelstrup, H. Sell, H. & F. Jensen, 2010: Gravhøjes og råstofgraves betydning for bevarelse af den biologiske mangfoldighed i Nationalpark Mols Bjerge. - Naturhistorisk Museum, Århus, 20 s. (Rapport til Kulturarvsstyrelsen, J.nr. 2008-7.40.01/75104-0004).
Videnskabelig rapport

Olsen, K. & M.D.D. Hansen, 2010: Råstofgrave er refugier med stor biodiversitet. - Råstof Årsmøde, Gjern, 18.-19. maj 2010.
Videnskabelig konferenceposter

2009

Hansen, M.D.D., 2009: Naturhistorier fra Nationalpark Molsbjerge. – Naturhistorisk Museum. 120 sider.
Bog

Hansen, M.D.D., 2009: Sjældne smådyr i Syddjurs Kommune. – Naturhistorisk Museum, Århus, xx s. (Rapport til Syddjurs Kommune).
Videnskabelig rapport

Hansen, M.D.D., 2005: Fugletræk. – Natur og Museum; Vol. 44 (3). 36 s.
Bog

2005

Jensen, F., M.D.D. Hansen, S. Tolsgaard, L. Haugaard & T.S. Jensen, 2005: Naturregistreringer i Søhøjlandet. – Naturhistorisk Museum. 110 sider.

2001

Hansen, M.D.D., 2001: Observationer af trækkende admiraler (Vanessa atalanta L.) i Danmark 1995-2000. - Flora og Fauna; Vol. 107. s. 1-5.
Artikel

Hansen, M.D.D., 2001: Masseforekomst og træk af fireplettet libel Libellula quadrimaculata på Skagen Odde i 2000. - Flora og Fauna; Vol. 107. s. 22-26.
Artikel

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk