Videnskabelig medarbejder

 

Kent Olsen
Forskningsansvarlig, Kurator, PhD

Tlf.: 89 333 746 / 40 272 030
kent@molslab.dk
 

Publikationer

2016

Geldmann, J., J. Heilmann-Clausen, T.E. Holm, I. Levinsky, B. Markussen, K. Olsen, C. Rahbek, & A.P. Tøttrup, 2016: What determines spatial bias in citizen science? Exploring four recording schemes with different proficiency requirements - Diversity and Distributions DOI: 10.1111/ddi.12477.
Artikel (peer review)

2015

Dylmer, E., K. Olsen, N. Bell & T.E. Holm, 2015: Atlasprojektet Danmarks Guldsmede - Nyhedsbrev Nr. 10 . December. Naturhistorisk Museum Aarhus.
Andet bidrag (non-peer review)

Artikel (peer review)

Ortvad, T.E., S.S. Christiansen, O.Z. Göller, A.B. Kristensen, R.S. Neergaard, K. Olsen, K. Pedersen & R. Strack, 2015: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2014. Rapport nr. 46 fra Sjældenhedsudvalget, pp. 111-137 in P. Lange (red): Fugleåret 2014. Årgang 9. Dansk Ornitologisk Forening, København.
Bidrag til bog

Hansen, M.D.D., K. Olsen & T.S. Jensen, 2015: Nye arter i Danmark - Terrestriske arthropoder og vertebrater. - Naturhistorisk Museum, Aarhus, 90 s. (Rapport til 15. Juni Fonden, Projekt "Nye Arter i Danmark").
Videnskabelig rapport (non-peer review)

Jensen, T.S., K. Olsen, P. Sunde, C. Vedel-Smith, A.B. Madsen & L.W. Andersen, 2015: Genindvandring af ulven (Canis lupus) i Danmark. - Flora og Fauna 121(1+2): 48-54.
Artikel (peer review)

Madsen, A.B., M. Elmeros, L.W. Andersen, L.S. Nørgaard, D.M.G. Mikkelsen, P. Sunde, K.Olsen, C. Vedel-Smith & T.S. Jensen, 2015: De første analyser af ulvens (Canis lupus) føde i Danmark. - Flora og Fauna 121(1+2): 55-58.

Artikel (peer review)

Andersen, L.W., M. Elmeros, P. Sunde, K. Olsen, C. Vedel-Smith, T.S. Jensen & A.B. Madsen, 2015: DNA-baseret bestandsovervågning afslører ulve (Canis lupus) i Danmark. - Flora og Fauna 121(1+2): 60-65.
Artikel (peer review)

Olsen, K., N. Bell, E. Dylmer & T.E. Holm, 2015: Atlasprojektet Danmarks Guldsmede - Fokusart No. 2: Hue-vandnymfe (Coenagrion armatum) - Nyhedsbrev Nr. 7 - Maj. Naturhistorisk Museum Aarhus.
Andet bidrag (non-peer review)

Dylmer, E., K. Olsen, N. Bell & T.E. Holm, 2015: Atlasprojektet Danmarks Guldsmede - Fokusart No. 1: Fjerbenet Vandnymfe (Platycnemis pennipes) - Nyhedsbrev Nr. 6 - April. Naturhistorisk Museum Aarhus.
Andet bidrag (non-peer review)

Dylmer, E., K. Olsen, N. Bell & T.E. Holm, 2015: Atlasprojektet Danmarks Guldsmede - Nyhedsbrev Nr. 5 - Marts. Naturhistorisk Museum Aarhus.
Andet bidrag (non-peer review)

Ortvad, T., J.H. Christensen, T.H. Hansen, A.B. Kristensen, K. Olsen, K. Pedersen, P.A.F. Rasmussen, M. Schwalbe 2015: Revision af den danske fugleliste pr. 2013. - Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 109: 24-35.
Artikel (peer review)

Olsen, K., E. Dylmer, N. Bell & T.E. Holm, 2015: Atlasprojektet Danmarks Guldsmede - Nyhedsbrev Nr. 4 - Februar. Naturhistorisk Museum Aarhus.
Andet bidrag (non-peer review)

Olsen, K., T.J.S. Balsby & C. Vedel-Smith, 2015: Evolution af fuglesang som effekt af menneskeskabt støj i det åbne kulturlandskab. - Naturhistorisk Museum, Aarhus, 31 s. (Rapport til Kulturstyrelsen, J.nr. ARS30.2012-0061).
Videnskabelig rapport (non-peer review)

2014

Andersen, L.W., M. Bruus, T.S. Jensen, C. Marchi, C.J. Topping, C. Damgaard, K. Olsen, T. Dalgaard & B. Strandberg, 2014: Øger økologisk landbrug biodiversiteten? : Hovedkonklusioner fra REFUGIA-projektet. - ICROFS nyt 3. 17 s. Særtillæg, september 2014.
Artikel (non-peer review)

Olsen, K., N. Bell & E. Dylmer, 2014: Atlasprojektet Danmarks Guldsmede - Nyhedsbrev Nr. 2 - Juli. Naturhistorisk Museum Aarhus.
Andet bidrag (non-peer review)

Olsen, K., E. Dylmer, N. Bell & T.E. Holm, 2014: Atlasprojektet Danmarks Guldsmede - Nyhedsbrev Nr. 1 - Juni. Naturhistorisk Museum Aarhus.
Andet bidrag (non-peer review)

Neergaard, R.S. & K. Olsen, 2014: Afrapportering af baseline-undersøgelse af insekter i Høstemark Skov og Tofte Skov i 2013. 12 s. maj 1, 2014. (Notat fra Amphi Consult).
Faglig redegørelse (non-peer review)

Bell, N., E. Dylmer & K. Olsen, 2014: Status of Aeshna serrata in Denmark. - Brachytron 16(1/2): 38-42.
Artikel (peer review)

Jensen, T.S., K. Olsen & T.S. Hansen, 2014: Fungerer økologisk jordbrug som refugium for småpattedyr? - Flora og Fauna 119(3+4): 142-149.
Artikel (peer review)

2013

Marchi, C, L.W.Andersen, C. Damgaard, K. Olsen, T.S. Jensen & V. Loeschcke, 2013: Gene flow and population structure of a common agricultural wild species (Microtus agrestis) under different land management regimes. - Heredity 111: 486-949.
Artikel (peer review)

Sell, H., K. Olsen, C. Vedel-Smith & J. Svendsen, 2013: Effekten af menneskeskabt forstyrrelse på rødrygget tornskade (Lanius collurio) ynglende i forskellige habitattyper. - Flora og Fauna 119(1+2): 55-64.
Artikel (peer review)

Holm, T.E., M.D.D. Hansen, N. Bell, E. Dylmer, K. Olsen & L. Iversen, 2013: Naturhistorie fra Danmark: De danske guldsmede og dagsommerfugle kortlægges i to nye atlasprojekter 2014-16. - Flora og Fauna 119(1+2): 150-151.
Artikel (peer review)

2012

Sell, H., C. Vedel-Smith, J. Svendsen & K. Olsen, 2012: Optimal natur i Nationalpark Mols Bjerges kulturlandskab - rødrygget tornskade (Lanius collurio). - Naturhistorisk Museum, Aarhus, 19 s. (Rapport til Kulturarvsstyrelsen, J.nr. TAKT2009-081).
Videnskabelig rapport (non-peer review)

Jensen, T.S., L.W. Andersen, K. Olsen & C. Vedel-Smith, 2012: Denmark: where they all sooner or later turn up. - The 13th Rodens et Spatium Confrernce Abstracts, Rovaniemi, Finland, 16-20 July 2012. s. 36.
Videnskabelig konferenceabstract

Jensen, T.S., K. Olsen & C. Vedel-Smith, 2012: Home range arealberegninger: Fup, faldgruber og fakta. - Apodemus 12: 13.
Videnskabelig konferenceabstract

Olsen, K. & O.S. Tendal, 2012: Første fund af orangestribet søanemone, Doadumene lineata (Verrill, 1869) (Anthozoa: Actiniaria), i Danmark. - Flora og Fauna 118(1): 1-6.
Artikel (peer review)

2011

Olsen, K., 2011: An upcoming project: Latitudinal life history pattern in Ischnura pumilio (Charpentier, 1825). - 30th Annual Conference of the GdO (Society of the German Odononatologists), Lübeck, Tyskland, 18.-20. marts 2011.
Videnskabelig konferenceabstract

2010

Boertmann, D., K. Olsen & O. Gilg, 2010: Ivory gulls breeding on ice. - Polar Record 46: 86-88.
Artikel (peer review)

Clausen, P., K. Olsen, R.D. Nielsen & J.P. Hounisen, 2010: Vibes bestandsforhold. - I: Ynglefugle i Tøndermarsken og Margrethe Kog 1975-2009: En analyse af udviklingen i fuglenes antal og fordeling med anbefalinger til forvaltningstiltag. red. Clausen, P. & J. Kahlert. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, s. 144-151 (Faglig rapport fra DMU; 778).
Bidrag til videnskabelig rapport

Hansen, M.D.D., K. Olsen, P. Gjelstrup, H. Sell, H. & F. Jensen, 2010: Gravhøjes og råstofgraves betydning for bevarelse af den biologiske mangfoldighed i Nationalpark Mols Bjerge. - Naturhistorisk Museum, Aarhus, 20 s. (Rapport til Kulturarvsstyrelsen, J.nr. 2008-7.40.01/75104-0004).
Videnskabelig rapport (non-peer review)

Jensen, T.S. & K. Olsen, 2010: Vole spatial distribution and dispersal in European organic and conventional farming systems. - The 90th Annual Meeting of the American Society of Mammalogists, Laramie, Wyoming, USA, 11-15 of June 2010.
Videnskabelig konferenceposter

Marchi, C., L.W. Andersen, C.F. Damgaard, K. Olsen, T.S. Jensen & V. Loeschcke, 2010: Wildlife friendly agriculture: which factors do really matter? A genetic study on the field vole (Microtus agrestis). - The 90th Annual Meeting of the American Society of Mammalogists, Laramie, Wyoming, USA, 11.-15. juni 2010.
Videnskabelig konferenceposter

Andersen, L.W., C, Marchi, B. Strandberg, M. Bruus, C.F. Damgaard, T.S. Jensen, K. Olsen, T. Dalgaard & C.J. Topping, 2010: Økologisk jordbrug som refugier for biodiversitet (Refugia). - ICROFS.
Andet bidrag (non-peer review)

Olsen, K. & M.D.D. Hansen, 2010: Råstofgrave er refugier med stor biodiversitet. - Råstof Årsmøde, Gjern, 18.-19. maj 2010.
Videnskabelig konferenceposter

2009

Boertmann, D., K. Olsen & R.D. Nielsen, 2009: Seabirds and marine mammals in Northeast Greenland: Aerial surveys in spring and summer 2008. - National environmental Research Institute, Aarhus University, 50 s. (NERI Technical Report; 721).
Videnskabelig rapport

Jensen, T.S., T.S. Hansen & K. Olsen, 2009: Organic farms as refuges for small mammal biodiversity. - The 10th International Mammalogical Congress, Mendosa, Argentina, 9.-14. august 2009.
Videnskabelig konferenceposter

2008

Olsen, K., H.H. Nielsen & O. Amstrup, 2008: Spotless Starling Sturnus unicolor in Denmark. - Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 102(3): 298-300.
Artikel (peer review)

2007

Clausen, P., J. Kahlert, J.P. Hounisen, K. Olsen, E. Bøgebjerg & J.P. Kjeldsen, 2007: Tøndermarskens ynglefugle 2005-2006: Naturovervågning. - Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 56 s. (Arbejdsrapport fra DMU; 238).
Videnskabelig rapport

1996

Olsen, K., 1996: Årsrapport 1995: Tipperne. - Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 72 s. (Arbejdsrapport fra DMU; 36).
Videnskabelig rapport

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk