Rødhals (Erithacus-rubecula) lyser op i vintermørket

Videnskabelig medarbejder

 

Kent Olsen
Forskningsansvarlig, Kurator, PhD

Tlf.: 40 272 030
kent@molslab.dk
 

Biolog Kent Olsen er forskningsansvarlig på NHMA og kurator for den entomologiske vådsamling, mollusksamlingen, og den bioakustiske samling. Han er ekspert i arters respons på klimaforandringer og en af Danmarks førende eksperter indenfor guldsmedes økologi og udbredelse. Han har stor viden om livshistorie og populationsbiologi hos terrestriske og akvatiske dyr. Aktuelt forsker han i hvordan globale klimaforandringer, landskabsforandringer og habitatforringelser forårsager ændringer i artsdiversitet, udbredelsesmønstre og livshistorie hos udvalgte grupper af leddyr. Han besidder omfattende analytiske evner, der især inkluderer statistisk analyse af komplekse økologiske samspil. Han har mangeårig professionel erfaring med naturovervågning og bestandsmonitering af bl.a. insekter, pattedyr og fugle. Kent sidder aktuelt i styringsgrupper for en række landsdækkende Citizen science-projekter og er projektansvarlig for atlasundersøgelsen af Danmarks guldsmedefauna. Han har fokus på at anvende museumssamlinger i moderne biodiversitetsforskning. Kent er biolog fra Aarhus Universitet (2009) og blev direkte bagefter ansat som forskningsassistent på NHMA. I oktober 2010 startede han sit ph.d.-studium ved Aarhus Universitet, hvor han i 2012 overgik til deltidsstilling samtidig med han blev ansat som kurator ved museet. Siden 2013 har Kent arbejdet som leder af museets forskningsafdeling sideløbende med ph.d.-studiet, der afsluttedes i maj 2016. Herefter er han ansat i en postdoc ved NHMA.

 

Publikationer

2016

Dylmer, E., K. Olsen, N. Bell & T.E. Holm, 2016: Atlasprojektet Danmarks Guldsmede - Nyhedsbrev Nr. 12 . December. Naturhistorisk Museum Aarhus.
Andet bidrag (non-peer review)

Christensen, J.S., K. Olsen & R.D. Nielsen, 2016: Gjerrild Fuglestation, pp. 154-155 in P. Lange (red): Fugleåret 2015. Årgang 10. Dansk Ornitologisk Forening, København.
Bidrag til bog

Geldmann, J., J. Heilmann-Clausen, T.E. Holm, I. Levinsky, B. Markussen, K. Olsen, C. Rahbek, & A.P. Tøttrup, 2016: What determines spatial bias in citizen science? Exploring four recording schemes with different proficiency requirements - Diversity and Distributions DOI: 10.1111/ddi.12477.
Artikel (peer review)

Dylmer, E., K. Olsen, N. Bell & T.E. Holm, 2016: Atlasprojektet Danmarks Guldsmede - Nyhedsbrev Nr. 11 . December. Naturhistorisk Museum Aarhus.
Andet bidrag (non-peer review)

2015

Dylmer, E., K. Olsen, N. Bell & T.E. Holm, 2015: Atlasprojektet Danmarks Guldsmede - Nyhedsbrev Nr. 10 . December. Naturhistorisk Museum Aarhus.
Andet bidrag (non-peer review)

Artikel (peer review)

Ortvad, T.E., S.S. Christiansen, O.Z. Göller, A.B. Kristensen, R.S. Neergaard, K. Olsen, K. Pedersen & R. Strack, 2015: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2014. Rapport nr. 46 fra Sjældenhedsudvalget, pp. 111-137 in P. Lange (red): Fugleåret 2014. Årgang 9. Dansk Ornitologisk Forening, København.
Bidrag til bog

Hansen, M.D.D., K. Olsen & T.S. Jensen, 2015: Nye arter i Danmark - Terrestriske arthropoder og vertebrater. - Naturhistorisk Museum, Aarhus, 90 s. (Rapport til 15. Juni Fonden, Projekt "Nye Arter i Danmark").
Videnskabelig rapport (non-peer review)

Jensen, T.S., K. Olsen, P. Sunde, C. Vedel-Smith, A.B. Madsen & L.W. Andersen, 2015: Genindvandring af ulven (Canis lupus) i Danmark. - Flora og Fauna 121(1+2): 48-54.
Artikel (peer review)

Madsen, A.B., M. Elmeros, L.W. Andersen, L.S. Nørgaard, D.M.G. Mikkelsen, P. Sunde, K.Olsen, C. Vedel-Smith & T.S. Jensen, 2015: De første analyser af ulvens (Canis lupus) føde i Danmark. - Flora og Fauna 121(1+2): 55-58.

Artikel (peer review)

Andersen, L.W., M. Elmeros, P. Sunde, K. Olsen, C. Vedel-Smith, T.S. Jensen & A.B. Madsen, 2015: DNA-baseret bestandsovervågning afslører ulve (Canis lupus) i Danmark. - Flora og Fauna 121(1+2): 60-65.
Artikel (peer review)

Olsen, K., N. Bell, E. Dylmer & T.E. Holm, 2015: Atlasprojektet Danmarks Guldsmede - Fokusart No. 2: Hue-vandnymfe (Coenagrion armatum) - Nyhedsbrev Nr. 7 - Maj. Naturhistorisk Museum Aarhus.
Andet bidrag (non-peer review)

Dylmer, E., K. Olsen, N. Bell & T.E. Holm, 2015: Atlasprojektet Danmarks Guldsmede - Fokusart No. 1: Fjerbenet Vandnymfe (Platycnemis pennipes) - Nyhedsbrev Nr. 6 - April. Naturhistorisk Museum Aarhus.
Andet bidrag (non-peer review)

Dylmer, E., K. Olsen, N. Bell & T.E. Holm, 2015: Atlasprojektet Danmarks Guldsmede - Nyhedsbrev Nr. 5 - Marts. Naturhistorisk Museum Aarhus.
Andet bidrag (non-peer review)

Ortvad, T., J.H. Christensen, T.H. Hansen, A.B. Kristensen, K. Olsen, K. Pedersen, P.A.F. Rasmussen, M. Schwalbe 2015: Revision af den danske fugleliste pr. 2013. - Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 109: 24-35.
Artikel (peer review)

Olsen, K., E. Dylmer, N. Bell & T.E. Holm, 2015: Atlasprojektet Danmarks Guldsmede - Nyhedsbrev Nr. 4 - Februar. Naturhistorisk Museum Aarhus.
Andet bidrag (non-peer review)

Olsen, K., T.J.S. Balsby & C. Vedel-Smith, 2015: Evolution af fuglesang som effekt af menneskeskabt støj i det åbne kulturlandskab. - Naturhistorisk Museum, Aarhus, 31 s. (Rapport til Kulturstyrelsen, J.nr. ARS30.2012-0061).
Videnskabelig rapport (non-peer review)

2014

Andersen, L.W., M. Bruus, T.S. Jensen, C. Marchi, C.J. Topping, C. Damgaard, K. Olsen, T. Dalgaard & B. Strandberg, 2014: Øger økologisk landbrug biodiversiteten? : Hovedkonklusioner fra REFUGIA-projektet. - ICROFS nyt 3. 17 s. Særtillæg, september 2014.
Artikel (non-peer review)

Olsen, K., N. Bell & E. Dylmer, 2014: Atlasprojektet Danmarks Guldsmede - Nyhedsbrev Nr. 2 - Juli. Naturhistorisk Museum Aarhus.
Andet bidrag (non-peer review)

Olsen, K., E. Dylmer, N. Bell & T.E. Holm, 2014: Atlasprojektet Danmarks Guldsmede - Nyhedsbrev Nr. 1 - Juni. Naturhistorisk Museum Aarhus.
Andet bidrag (non-peer review)

Neergaard, R.S. & K. Olsen, 2014: Afrapportering af baseline-undersøgelse af insekter i Høstemark Skov og Tofte Skov i 2013. 12 s. maj 1, 2014. (Notat fra Amphi Consult).
Faglig redegørelse (non-peer review)

Bell, N., E. Dylmer & K. Olsen, 2014: Status of Aeshna serrata in Denmark. - Brachytron 16(1/2): 38-42.
Artikel (peer review)

Jensen, T.S., K. Olsen & T.S. Hansen, 2014: Fungerer økologisk jordbrug som refugium for småpattedyr? - Flora og Fauna 119(3+4): 142-149.
Artikel (peer review)

2013

Marchi, C, L.W.Andersen, C. Damgaard, K. Olsen, T.S. Jensen & V. Loeschcke, 2013: Gene flow and population structure of a common agricultural wild species (Microtus agrestis) under different land management regimes. - Heredity 111: 486-949.
Artikel (peer review)

Sell, H., K. Olsen, C. Vedel-Smith & J. Svendsen, 2013: Effekten af menneskeskabt forstyrrelse på rødrygget tornskade (Lanius collurio) ynglende i forskellige habitattyper. - Flora og Fauna 119(1+2): 55-64.
Artikel (peer review)

Holm, T.E., M.D.D. Hansen, N. Bell, E. Dylmer, K. Olsen & L. Iversen, 2013: Naturhistorie fra Danmark: De danske guldsmede og dagsommerfugle kortlægges i to nye atlasprojekter 2014-16. - Flora og Fauna 119(1+2): 150-151.
Artikel (peer review)

2012

Sell, H., C. Vedel-Smith, J. Svendsen & K. Olsen, 2012: Optimal natur i Nationalpark Mols Bjerges kulturlandskab - rødrygget tornskade (Lanius collurio). - Naturhistorisk Museum, Aarhus, 19 s. (Rapport til Kulturarvsstyrelsen, J.nr. TAKT2009-081).
Videnskabelig rapport (non-peer review)

Jensen, T.S., L.W. Andersen, K. Olsen & C. Vedel-Smith, 2012: Denmark: where they all sooner or later turn up. - The 13th Rodens et Spatium Confrernce Abstracts, Rovaniemi, Finland, 16-20 July 2012. s. 36.
Videnskabelig konferenceabstract

Jensen, T.S., K. Olsen & C. Vedel-Smith, 2012: Home range arealberegninger: Fup, faldgruber og fakta. - Apodemus 12: 13.
Videnskabelig konferenceabstract

Olsen, K. & O.S. Tendal, 2012: Første fund af orangestribet søanemone, Doadumene lineata (Verrill, 1869) (Anthozoa: Actiniaria), i Danmark. - Flora og Fauna 118(1): 1-6.
Artikel (peer review)

2011

Olsen, K., 2011: An upcoming project: Latitudinal life history pattern in Ischnura pumilio (Charpentier, 1825). - 30th Annual Conference of the GdO (Society of the German Odononatologists), Lübeck, Tyskland, 18.-20. marts 2011.
Videnskabelig konferenceabstract

2010

Boertmann, D., K. Olsen & O. Gilg, 2010: Ivory gulls breeding on ice. - Polar Record 46: 86-88.
Artikel (peer review)

Clausen, P., K. Olsen, R.D. Nielsen & J.P. Hounisen, 2010: Vibes bestandsforhold. - I: Ynglefugle i Tøndermarsken og Margrethe Kog 1975-2009: En analyse af udviklingen i fuglenes antal og fordeling med anbefalinger til forvaltningstiltag. red. Clausen, P. & J. Kahlert. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, s. 144-151 (Faglig rapport fra DMU; 778).
Bidrag til videnskabelig rapport

Hansen, M.D.D., K. Olsen, P. Gjelstrup, H. Sell, H. & F. Jensen, 2010: Gravhøjes og råstofgraves betydning for bevarelse af den biologiske mangfoldighed i Nationalpark Mols Bjerge. - Naturhistorisk Museum, Aarhus, 20 s. (Rapport til Kulturarvsstyrelsen, J.nr. 2008-7.40.01/75104-0004).
Videnskabelig rapport (non-peer review)

Jensen, T.S. & K. Olsen, 2010: Vole spatial distribution and dispersal in European organic and conventional farming systems. - The 90th Annual Meeting of the American Society of Mammalogists, Laramie, Wyoming, USA, 11-15 of June 2010.
Videnskabelig konferenceposter

Marchi, C., L.W. Andersen, C.F. Damgaard, K. Olsen, T.S. Jensen & V. Loeschcke, 2010: Wildlife friendly agriculture: which factors do really matter? A genetic study on the field vole (Microtus agrestis). - The 90th Annual Meeting of the American Society of Mammalogists, Laramie, Wyoming, USA, 11.-15. juni 2010.
Videnskabelig konferenceposter

Andersen, L.W., C, Marchi, B. Strandberg, M. Bruus, C.F. Damgaard, T.S. Jensen, K. Olsen, T. Dalgaard & C.J. Topping, 2010: Økologisk jordbrug som refugier for biodiversitet (Refugia). - ICROFS.
Andet bidrag (non-peer review)

Olsen, K. & M.D.D. Hansen, 2010: Råstofgrave er refugier med stor biodiversitet. - Råstof Årsmøde, Gjern, 18.-19. maj 2010.
Videnskabelig konferenceposter

2009

Boertmann, D., K. Olsen & R.D. Nielsen, 2009: Seabirds and marine mammals in Northeast Greenland: Aerial surveys in spring and summer 2008. - National environmental Research Institute, Aarhus University, 50 s. (NERI Technical Report; 721).
Videnskabelig rapport

Jensen, T.S., T.S. Hansen & K. Olsen, 2009: Organic farms as refuges for small mammal biodiversity. - The 10th International Mammalogical Congress, Mendosa, Argentina, 9.-14. august 2009.
Videnskabelig konferenceposter

2008

Olsen, K., H.H. Nielsen & O. Amstrup, 2008: Spotless Starling Sturnus unicolor in Denmark. - Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 102(3): 298-300.
Artikel (peer review)

2007

Clausen, P., J. Kahlert, J.P. Hounisen, K. Olsen, E. Bøgebjerg & J.P. Kjeldsen, 2007: Tøndermarskens ynglefugle 2005-2006: Naturovervågning. - Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 56 s. (Arbejdsrapport fra DMU; 238).
Videnskabelig rapport

1996

Olsen, K., 1996: Årsrapport 1995: Tipperne. - Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 72 s. (Arbejdsrapport fra DMU; 36).
Videnskabelig rapport

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk