Rødhals (Erithacus-rubecula) lyser op i vintermørket

Videnskabelig medarbejder

 

Henrik Sell
Museumsinspektør, ph.d.

Tlf.: 89 333 723
sell@nathist.dk

 

Publikationer

2015

Sell, H., K. Olsen, C. Vedel-Smith & J. Svendsen, 2013: Effekten af menneskeskabt forstyrrelse på rødrygget tornskade (Lanius collurio) ynglende i forskellige habitattyper. – Flora og Fauna; Vol. 119 (1+2). s. 55-64.
Artikel

2012

Sell, H., C. Vedel-Smith, J. Svendsen & K. Olsen, 2012: Optimal natur i Nationalpark Mols Bjerges kulturlandskab – rødrygget tornskade (Lanius collurio). – Naturhistorisk Museum, Århus, 19 s. (Rapport til Kulturarvsstyrelsen, J.nr. TAKT2009-081).
Videnskabelig rapport

2010

Hansen, M.D.D., K. Olsen, P. Gjelstrup, H. Sell, H. & F. Jensen, 2010: Gravhøjes og råstofgraves betydning for bevarelse af den biologiske mangfoldighed i Nationalpark Mols Bjerge. - Naturhistorisk Museum, Århus, 20 s. (Rapport til Kulturarvsstyrelsen, J.nr. 2008-7.40.01/75104-0004).
Videnskabelig rapport

2007

Sell, H., T.E. Holm & P. Lange, 2007: Menneskelige forstyrrelsers effekt på spurvefugles diversitet og tætheder i levende hegn. – Videnblad 12.
Elektronisk udgivelse

Holm, T.E., H. Sell & P. Lange, 2007: Effektstudier på biodiversitet – lineære habitater. – http://www.friluftseffekter.dk
Elektronisk udgivelse

2004

Sell, H., 2004: Fugle og flyvning – for børn. – Naturvejleder oktober s. 19-20.
Artikel

Sell, H., 2004: Jamen fugle kan da ikke flyve! – Naturvejleder oktober s. 21.
Artikel

2002

Sell, H., 2002: Overvågning af bæver (Castor fiber) i Klosterheden Statsskovdistrikt og i Flynder Å-systemet år 2001. - Miljø- og Energiministeriet, Rapport fra DMU nr. 164, s. 38-41.
Bidrag til videnskabelig rapport

2001

Sell, H., 2001: Overvågning af bæver (Castor fiber) i Klosterheden Statsskovdistrikt og i Flynder Å-systemet år 2000. - Miljø- og Energiministeriet, Rapport fra DMU, nr. 145, s. 37-42.
Bidrag til videnskabelig rapport

Sell, H., 2001: Forekomst af fugle på overdrev og græsdomineret hede - betydning af kvæggræsning. - I: Græsning på ekstensivt drevne naturarealer - Effekter på stofkredsløb og naturindhold. red. Pedersen, L.B., R.M. Buttenschøn & T.S. Jensen. Forskningscentret for Skov & Landskab, Miljøministeriet, s. 97-104 (Park- og Landskabsserien nr. 34).
Bidrag til videnskabelig rapport

Pedersen, L.B., R.M. Buttenschøn, P. R. Christensen, F. Ejlersen, P. Gjelstrup, T.S. Hansen, A. Höll, M. Ingerslev, K.W. Jensen, J.K. Madsen, B. O. Nielsen, H. Petersen, H. Sell & T.S. Jensen, 2001: Arealanvendelse - jordbrugeren som landskabsforvalter: Husdyrgræsnings langtidseffekt på hede-, overdrevs- og skovøkosystemer. - Slutrapport for forskningsprojekt finansieret af Direktoratet for FødevareErhverv. Forskningscentret for Skov & Landskab, Hørsholm. 31 sider.

Tybirk, K., E. Aude, R. Ejrnæs, J. Reddersen, A.B. Hald, L. Riberholdt, C. Jönsson, J.E. Jørgensen, M. Gramstrup, P.R. Andreasen, L.R. Vind , A. Dalsgaard , N.V. Jensen, P. Odderskær & H. Sell, 2001: Botanical conservation values in Danish hedgerows. - I: Hedgerows of the World: their ecological functions in different landscapes. red. Barr, C. & S. Petit. - Proc. 2001 UK-IALE Conference, Univ. Birmingham. s. 299-308.
Artikel

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk