Slåen - står med flotte og supersure bær

Videnskabelig medarbejder

 

Henning Petersen
Seniorforsker emeritus, cand. mag.

Tlf.: 87 527 270
hp@molslab.dk

 

Biolog Henning Petersen er tilknyttet NHMA som emeritus seniorforsker med daglig tilknytning til museets forskningsstation på Molslaboratoriet.

 

Publikationer

2012

Mateos, E. & H. Petersen, 2012: Definition of the European Lepidocyrtus curvicollis group (Collembola: Entomobryidae) with description of a new species from Sardinia (Italy). – Zootaxa; Vol. 3273. s. 51-62.
Artikel

2011

Petersen, H., 2011: Collembolan communities in shrublands along climatic gradients in Europe and the effect of experimental warming and drought on population density, biomass and diversity. - Soil Organisms; Vol. 83 (3). s. 463-488.
Artikel

2010

Callesen, I., H. Vejre, L. Dalsgaard, H. Petersen & P.F. Møller, 2010: Skovenes naturgivne rammer. – Kapitel 2. I: Naturen i Danmark: Skovene. red. Møller, P.F. Gyldendal, København. s. 29-53.
Bidrag til bog

Heilmann-Clausen, J., B.O. Nielsen, H. Petersen & O. Mather-Christensen, 2010: Nedbrydning. - Kapitel 10. I: Naturen i Danmark: Skovene. red. Møller, P.F. Gyldendal, København. s. 247-269.
Bidrag til bog

Nielsen, B.O., H. Petersen, P. Gjelstrup, O. Mather-Christensen, S. Sangild, J. Heilmann-Clausen & K. Fog, 2010: Skovenes småorganismer og deres samspil. - Kapitel 7 . I: Naturen i Danmark: Skovene. red. Møller, P.F. Gyldendal, København. s. 163-193.
Bidrag til bog

2009

Beier, C., B.A. Emmett, A. Tietema, I.K. Schmidt, J. Peñuelas, E.K. Láng, P. Duce, P. de Angelis, A. Gorissen, M. Estiarte, G.D. de Dato, A. Sowerby, G. Kröel-Dulay, E. Lellei-Kovács, O. Kull, P. Mand, H. Petersen, P. Gjelstrup, & D. Spano, 2009: Carbon and nitrogen balances for six shrublands across Europe. - Global Biochemical Cycles; Vol. 23. s. 1-13.
Artikel

2007

Gjelstrup, P. & H. Petersen, 2007. Mikroleddyrfaunaen omkring Skjern Å. – I: Skjern Å. red. Nielsen, I. & H.H. Schierup. Aarhus Universitetsforlag, s. 121-136.
Bidrag til videnskabelig rapport


Petersen, P. Milan & H. Petersen, 2007: Livsbetingelser og tilpasninger til livet i det åbne land.- Kapitel 3. I: Naturen i Danmark: Det åbne Land . red. Vestergaard, P. Gyldendal, København, s. 69 -116.
Bidrag til bog

2006

Bahrndorff, S., M. Holmstrup, H. Petersen & V. Loeschcke, 2006: Geographic variation for climatic stress resistance traits in the springtail Orchesella cincta. - Journal of Insect Physiology; Vol. 52. s. 951-959.
Artikel

2005

Georgieva, S., S. Christensen, H. Petersen, P. Gjelstrup & K. Thorup-Kristensen, 2005: Early decomposer assemblages of soil organisms in litterbags with vetch and rye roots. – Soil Biology & Biochemistry; Vol. 37. s. 1145-1155.
Artikel

Petersen, H., 2005: Molslaboratoriet. I: Molsbogen – En antologi. red. Clausen, J. Forlaget Vistoft. s. 105-125.
Bidrag til bog

Petersen, H. & P. Gjelstrup, 2005: Responses of above and below ground fauna to warming and drought across sites. – Vulcan Newsletter 2005. s. 18-19.
Artikel

2004

Gjelstrup, P. & H. Petersen, 2004. Climate impacts on the fauna. - Vulcan Newsletter 3: 10.

Petersen, H. & P. Gjelstrup, 2004. Climate change effects on the invertebrate fauna. - Vulcan Newsletter 4: 6.

2003

Jørgensen, H.B., S. Elmholt & H. Petersen, 2003. Collembolan dietary specialisation on soil grown fungi. – Biol. Fert. Soils 39: 9-15

2002

Petersen, H., 2002: Effects of non-inverting deep tillage vs. conventional ploughing on collembolan populations in an organic wheat field. - European Journal of Soil Biology 38: 177-180.

Petersen, H., 2002: General aspects of collembolan ecology at the turn of the millenium. - Pedobiologia 46: 246 - 260.

2001

Petersen, H. & P. Gjelstrup, 2001: Græsningseffekt på jordlevende mikroleddyr. - I: Pedersen, L. B., R. M. Buttenschøn & T. Secher Jensen (red.): Græsning på ekstensivt drevne naturarealer - Effekter på stofkredsløb og naturindhold. - Park- og Landskabsserien nr. 34, Skov & Landskab, Hørsholm. Side 139-153.

Petersen, H. & M. Niklasson, 2001: Jomfrufødsel, sex og stress: En undersøgelse af formeringsstrategi hos en springhaleart. - I: Carlsbergfondet. Årsskrift 2001. Side 16-23.

Gjelstrup, P., H. Petersen, L.H. Bruun, P.R. Christensen, K.W. Jensen, T. Munk & S. Tolsgaard, S., 2001. Rapport over husdyrgræsnings langtidseffekt på hede-, overdrevs- og skovøkosystemer. Insekters populationstæthed, artsdiversitet, habitatspræference og mobilitet. - Naturhistorisk Museum, Aarhus, 31 pp. + appendices 

Pedersen, L.B., T.S. Jensen, R.M. Buttenschøn, P.R. Christensen,  F. Ejlersen, P. Gjelstrup, T.S. Hansen, A. Höll, M. Ingerslev,  K.W. Jensen, J.K. Madsen, B.O. Nielsen, H. Petersen & H. Sell, 2001.
Arealanvendelse-jordbrugeren som landskabsforvalter. Husdyrgræsningens langtidseffekt på hede- overdrevs- og skovøkosystemer. - Slutrapport for projekt ARL97-FSL-6. - Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Direktoratet for FødevareErhverv, Forskningskontoret, København, 31 pp.

Axelsen, J.Aa., T. Bilde, O.M. Christensen, S. Christensen, K. Debosz, S. Elmholt, P. Gjelstrup,  M. Holmstrup, H.B. Jørgensen, H.L. Kristensen, P.H. Krogh, J.M. Mather, G. Mikkelsen, B. Overgaard Nielsen, J.E. Olesen, H. Petersen, J. Rasmussen, K.J. Rasmussen & P. Schjønning, 2001. Projekt IV.3: Kvalitative og kvantitative sammenhænge imellem jordbearbejdning, mikroflora, fauna og timing af nitrogenfrigørelsen i økologisk jordbrug. - Slutrapport - Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, Foulum, 89 pp.   

Petersen, H., 2001: Forskningsprojekter i økologisk jordbrug. - I: Årsberetning 1999-2000. Naturhistorisk Museum, Århus. Side 10-15.

2000

Niklasson, M., H. Petersen & E.D. Parker, 2000. Environmental stress and reproductive mode in Mesaphorura macrochaeta (Tullberginae, Collembola). - Pedobiologia 44: 476-488.

Petersen, H., 2000. Collembola populations in an organic crop rotation: Population dynamics and metabolism after conversion from clover-grass ley to spring barley. - Pedobiologia 44: 502-515.

Axelsen, J.Aa., J. Berntsen,  O.M. Christensen, S. Christensen, J. Djurhuus, J. Filser, S. Giorgieva, P. Gjelstrup, M. Holmstrup, H.L. Kristensen, P.H. Krogh, J.M. Mather, J.E. Olesen & H. Petersen, 2000.  Projekt I.7: Samspil mellem jordbundens fauna, kvælstofdynamik og plantevækst - Forsøg og simuleringsmodeller. - Slutrapport. - Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, Foulum, Juli 2000,  pp. 71 - 83    

 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk