Rødhals (Erithacus-rubecula) lyser op i vintermørket

Videnskabelig medarbejder

 

Henning Petersen
Seniorforsker emeritus, cand. mag.

Tlf.: 87 527 270
hp@molslab.dk

 

Biolog Henning Petersen er tilknyttet NHMA som emeritus seniorforsker med daglig tilknytning til museets forskningsstation på Molslaboratoriet. Hans forskningsområde er jordbundsbiologi. Han har særlig ekspertise i springhale (collemboler), en gruppe af mikroleddyr, der bl.a. optræder talrigt i næsten alle jordbundstyper. Han interesserer sig især for jordbundsdyrenes økologi og deres funktion i naturen i samspil med andre organismer. Hennings specialeprojekt var en taksonomisk-økologisk undersøgelse af springhalefaunaen i Hanstedreservatet i Thy, hvor han beskrev en ny art (senere klassificeret som ny slægt) for videnskaben og registrerede 38 nye arter for Danmark.

Efter ansættelsen på Molslaboratoriet fortsatte hans forskning i jordbundsfaunaens, især springhalefaunaens, sammensætning og udbredelse, men fokus blev mere på disse organismers rolle i økosystemernes funktion, herunder energiomsætning og stofkredsløb i økosystemer, og effekten af naturlige og menneskeskabte påvirkninger. Han har dog altid bestræbt sig på, at bygge hans forskning på resultater for individuelle arter bestemt på grundlag af den nyeste taksonomiske litteratur.

Meget af Hennings forskning har været afhængig af både nationalt og internationalt samarbejde. Han deltog således i det danske økosystem-forskningsprojekt under International Biological Programme (IBP): "Hestehave projektet" 1968-81 med bl.a. undersøgelser af springhalers populationsdynamik og energiomsætning. Han var sekretær i den danske komité under IBP 1970-74 og medvirkede i et internationalt forskningssamarbejde med henblik på syntese af resultater for jordbundsfauna opnået under IBP 1972-1982. I forbindelse med dette samarbejde var han redaktør og medforfatter til IBP syntesebindet: "Quantitative ecology of microfungi and animals in soil and litter" (Oikos 39:3 1982) og arbejdede under forskningsophold i USA 1981-82, sammen med amerikanske forskere for at udarbejde sammenfattende computermodeller for energistrømmene i Hestehave-økosystemet.

Publikationer

2012

Mateos, E. & H. Petersen, 2012: Definition of the European Lepidocyrtus curvicollis group (Collembola: Entomobryidae) with description of a new species from Sardinia (Italy). – Zootaxa; Vol. 3273. s. 51-62.
Artikel (peer review)

2011

Petersen, H., 2011: Collembolan communities in shrublands along climatic gradients in Europe and the effect of experimental warming and drought on population density, biomass and diversity. - Soil Organisms; Vol. 83 (3). s. 463-488.
Artikel (peer review)

2010

Callesen, I., H. Vejre, L. Dalsgaard, H. Petersen & P.F. Møller, 2010: Skovenes naturgivne rammer. – Kapitel 2. I: Naturen i Danmark: Skovene. red. Møller, P.F. Gyldendal, København. s. 29-53.
Bidrag til bog

Heilmann-Clausen, J., B.O. Nielsen, H. Petersen & O. Mather-Christensen, 2010: Nedbrydning. - Kapitel 10. I: Naturen i Danmark: Skovene. red. Møller, P.F. Gyldendal, København. s. 247-269.
Bidrag til bog

Nielsen, B.O., H. Petersen, P. Gjelstrup, O. Mather-Christensen, S. Sangild, J. Heilmann-Clausen & K. Fog, 2010: Skovenes småorganismer og deres samspil. - Kapitel 7 . I: Naturen i Danmark: Skovene. red. Møller, P.F. Gyldendal, København. s. 163-193.
Bidrag til bog

2009

Beier, C., B.A. Emmett, A. Tietema, I.K. Schmidt, J. Peñuelas, E.K. Láng, P. Duce, P. de Angelis, A. Gorissen, M. Estiarte, G.D. de Dato, A. Sowerby, G. Kröel-Dulay, E. Lellei-Kovács, O. Kull, P. Mand, H. Petersen, P. Gjelstrup, & D. Spano, 2009: Carbon and nitrogen balances for six shrublands across Europe. - Global Biochemical Cycles; Vol. 23. s. 1-13.
Artikel (peer review)

2007

Gjelstrup, P. & H. Petersen, 2007. Mikroleddyrfaunaen omkring Skjern Å. – I: Skjern Å. red. Nielsen, I. & H.H. Schierup. Aarhus Universitetsforlag, s. 121-136.
Bidrag til videnskabelig rapport

Petersen, P.M. & H. Petersen, 2007: Livsbetingelser og tilpasninger til livet i det åbne land.- Kapitel 3. I: Naturen i Danmark: Det åbne Land . red. Vestergaard, P. Gyldendal, København, s. 69 -116.
Bidrag til bog

Petersen, H., 2007. Springhaler. – I: Sangild, S. (red.) Insekter i Farver. – Politikkens Naturguider, s. 14-15.
Bidrag til bog

Petersen, H., 2007. Bænkebidere. – I: Sangild, S. (red.) Insekter i Farver. – Politikkens Naturguider, s. 199.
Bidrag til bog

2006

Bahrndorff, S., M. Holmstrup, H. Petersen & V. Loeschcke, 2006: Geographic variation for climatic stress resistance traits in the springtail Orchesella cincta. - Journal of Insect Physiology; Vol. 52. s. 951-959.
Artikel (peer review)

2005

Georgieva, S., S. Christensen, H. Petersen, P. Gjelstrup & K.Thorup-Kristensen, 2005. Early decomposer assemblages of soil organisms in litterbags with vetch and rye roots. – Soil Biology & Biochemistry 37: 1145-1155.
Artikel (peer review)

Petersen, H., 2005: Molslaboratoriet. I: Molsbogen – En antologi. red. Clausen, J. Forlaget Vistoft. s. 105-125.
Bidrag til bog

Petersen, H. & P. Gjelstrup, 2005: Responses of above and below ground fauna to warming and drought across sites. – Vulcan Newsletter 2005. s. 18-19.
Artikel (non-peer review)

2004

Gjelstrup, P. & H. Petersen, 2004. Climate impacts on the fauna. - Vulcan Newsletter 3: 10.
Artikel (non-peer review)

Petersen, H. & P. Gjelstrup, 2004. Climate change effects on the invertebrate fauna. - Vulcan Newsletter 4: 6.
Artikel (non-peer review)

Petersen, H., E. Jucevica & P. Gjelstrup, 2004. Long-term changes in collembolan communities in grazed and non-grazed abandoned arable fields in Denmark. – Pedobiologia 48: 559-573.
Artikel (peer review)

2003

Jørgensen, H.B., S. Elmholt & H. Petersen, 2003. Collembolan dietary specialisation on soil grown fungi. – Biol. Fert. Soils 39: 9-15.
Artikel (peer review)

2002

Petersen, H., 2002: Effects of non-inverting deep tillage vs. conventional ploughing on collembolan populations in an organic wheat field. - European Journal of Soil Biology 38: 177-180.
Artikel (peer review)

Petersen, H., 2002: General aspects of collembolan ecology at the turn of the millenium. - Pedobiologia 46: 246 - 260.
Artikel (peer review)

2001

Axelsen, J.Aa., T. Bilde, O.M. Christensen, S. Christensen, K. Debosz, S. Elmholt, P. Gjelstrup,  M. Holmstrup, H.B. Jørgensen, H.L. Kristensen, P.H. Krogh, J.M. Mather, G. Mikkelsen, B. Overgaard Nielsen, J.E. Olesen, H. Petersen, J. Rasmussen, K.J. Rasmussen & P. Schjønning, 2001. Projekt IV.3: Kvalitative og kvantitative sammenhænge imellem jordbearbejdning, mikroflora, fauna og timing af nitrogenfrigørelsen i økologisk jordbrug. - Slutrapport - Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, Foulum, 89 pp.
Bidrag til videnskabelig rapport

Buttenschøn, R.M., J. Buttenschøn, H. Petersen & F. Ejlersen, 2001: Husdyr og græsning. - I: Pedersen, L. B., R. M. Buttenschøn & T. S. Jensen (red.): Græsning på ekstensivt drevne naturarealer - Effekter på stofkredsløb og naturindhold. - Park- og Landskabsserien nr. 34, Skov & Landskab, Hørsholm. Side 25-45.
Bidrag til videnskabelig rapport

Gjelstrup, P., H. Petersen, L.H. Bruun, P.R. Christensen, K.W. Jensen, T. Munk & S. Tolsgaard, 2001. Rapport over husdyrgræsnings langtidseffekt på hede-, overdrevs- og skovøkosystemer. Insekters populationstæthed, artsdiversitet, habitatspræference og mobilitet. - Naturhistorisk Museum, Aarhus, 31 pp. + appendices.
Bidrag til videnskabelig rapport

Gjelstrup, P., H. Petersen, L. D. Bruun, P.R. Christensen, K.W. Jensen, T. Munk & S. Tolsgaaard, 2001: Effekter af langtidsgræsning på insekter og edderkopper. - I: Pedersen, L.B., R.M. Buttenschøn & T.S. Jensen (red.): Græsning på ekstensivt drevne naturarealer - Effekter på stofkredsløb og naturindhold. - Park- og Landskabsserien nr. 34, Skov & Landskab, Hørsholm. Side 125-136.
Bidrag til videnskabelig rapport

Petersen, H. & P. Gjelstrup, 2001: Græsningseffekt på jordlevende mikroleddyr. - I: Pedersen, L. B., R.M. Buttenschøn & T.S. Jensen (red.): Græsning på ekstensivt drevne naturarealer - Effekter på stofkredsløb og naturindhold. - Park- og Landskabsserien nr. 34, Skov & Landskab, Hørsholm. Side 139-153.
Bidrag til videnskabelig rapport

Petersen, H., 2001: Forskningsprojekter i økologisk jordbrug. - I: Årsberetning 1999-2000. Naturhistorisk Museum, Århus. Side 10-15.
Andet bidrag

Petersen, H. & M. Niklasson, 2001: Jomfrufødsel, sex og stress: En undersøgelse af formeringsstrategi hos en springhaleart. - I: Carlsbergfondet. Årsskrift 2001. Side 16-23.
Artikel (non-peer review)

Pedersen, L.B., T.S..Jensen, R.M. Buttenschøn, P.R. Christensen,  F. Ejlersen, P. Gjelstrup, T.S. Hansen, A. Höll, M. Ingerslev,  K.W. Jensen, J.K. Madsen, B.O. Nielsen, H. Petersen & H. Sell, 2001. Arealanvendelse-jordbrugeren som landskabsforvalter. Husdyrgræsningens langtidseffekt på hede- overdrevs- og skovøkosystemer. - Slutrapport for projekt ARL97-FSL-6. - Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Direktoratet for FødevareErhverv, Forskningskontoret, København, 31 pp.
Videnskabelig rapport (non-peer review)

Petersen, H., Jucevica, E. & Gjelstrup, P., 2001. Long-term succession of collembolan populations after introduction of cattle- and sheep grazing in an abandoned fiels at Mols, E. Jutland, Denmark. - Report to the Danish Ministry of Culture. Naturhistorisk Museum, Molslaboratoriet. 44 pp.
Videnskabelig rapport (non-peer review)

2000

Niklasson, M., H. Petersen & E.D. Parker, 2000. Environmental stress and reproductive mode in Mesaphorura macrochaeta (Tullberginae, Collembola). - Pedobiologia 44: 476-488.
Artikel (peer review)

Petersen, H., 2000. Collembola populations in an organic crop rotation: Population dynamics and metabolism after conversion from clover-grass ley to spring barley. - Pedobiologia 44: 502-515.
Artikel (peer review)

Axelsen, J.Aa., J. Berntsen,  O.M. Christensen, S. Christensen, J. Djurhuus, J. Filser, S. Giorgieva, P. Gjelstrup, M. Holmstrup, H.L. Kristensen, P.H. Krogh, J.M. Mather, J.E. Olesen & H. Petersen, 2000.  Projekt I.7: Samspil mellem jordbundens fauna, kvælstofdynamik og plantevækst - Forsøg og simuleringsmodeller. - Slutrapport. - Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, Foulum, Juli 2000,  pp. 71 - 83.
Videnskabelig rapport (non-peer review)

Niklasson, M., H. Petersen & E.D. Parker, 2000. Environmental stress and reproductive mode in Mesaphorura macrochaeta (Tullberginae, Collembola). - Pedobiologia 44: 476-488.
Artikel (peer review)

Petersen, H., 2000. Collembola populations in an organic crop rotation: Population dynamics and metabolism after conversion from clover-grass ley to spring barley. - Pedobiologia 44: 502-515.
Artikel (peer review)

Axelsen, J.Aa., J. Berntsen,  O.M. Christensen, S. Christensen, J. Djurhuus, J. Filser, S. Giorgieva, P. Gjelstrup, M. Holmstrup, H.L. Kristensen, P.H. Krogh, J.M. Mather, J.E. Olesen & H. Petersen, 2000.  Projekt I.7: Samspil mellem jordbundens fauna, kvælstofdynamik og plantevækst - Forsøg og simuleringsmodeller. - Slutrapport. - Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, Foulum, Juli 2000,  pp. 71 – 83.
Videnskabelig rapport (non-peer review)

1998

Petersen, H. & P. Gjelstrup, 1998. Effects of dimethoate on Collembola. The behaviour and activity of Folsomia fimetaria (L.) (Collembola: Isotomidae) exposed to the insecticide dimethoate. - Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen 41. Danish Environmental Protection Agency, Copenhagen. 36 pp.
Videnskabelig rapport (non-peer review)

Petersen, H. and P. Gjelstrup, 1998. Effects of dimethoate on Collembola. Growth and reproduction of Folsomia fimetaria (L.) and Hypogastrura assimilis Krausbauer (Collembola) exposed to the insecticide dimethoate. - Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen 48. Danish Environmental Protection Agency, Copenhagen. 139 pp.
Videnskabelig rapport (non-peer review)

Petersen, H. & P. Gjelstrup, 1998. Effects of the insecticide dimethoate on the behaviour of Folsomia fimetaria (L.) (Collembola: Isotomidae). - Applied Soil Ecology 9: 389-392.
Videnskabelig rapport (peer review)

1997

Petersen, H. & P.Gjelstrup, 1997. Jordbundsfaunaens betydning i økologisk jordbrug. - Kapitel 10 i: Kristensen, E.S. (red.) Økologisk planteproduktion. SP rapport nr. 15, pp. 125 - 133.
Artikel (non-peer review)

Petersen, H. & P.Gjelstrup, 1997. Jordens dyreliv hjælper til. – Maskinbladet 26. 3 pp.
Andet bidrag

1995

Petersen, H., 1995. Energy flow and trophic relations in soil communities: State of knowledge two decades after the International Biological Programme. - In: Edwards, C.A., T. Abe & B.R. Striganova (eds): Structure and functioning of soil communities. Kyoto University Press, Japan pp. 111-130.
Artikel (peer review)

Petersen, H. 1995: Temporal and spatial dynamics of soil Collembola during secondary succession in Danish heathland. - Acta Zool. Fennica 196: 190-194.
Artikel (peer review)

Petersen, H.& P. Gjelstrup, 1995. Development of a semi-field method for evaluation of laboratory tests as compared to field conditions. - Chapter 7 in: Løkke, H. (ed.) Effects of Pesticides on Meso- and Microfauna in Soil. Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen 8. Danish Environmental Protection Agency, Copenhagen pp. 67-142.
Bidrag til videnskabelig rapport

1994

Fábián, M. & H. Petersen, 1994. Short-term effects of the insecticide dimethoate on activity and spatial distribution of a soil inhabiting collembolan Folsomia fimetaria Linné (Collembola: Isotomidae) - Pedobiologia 38: 289-302.
Artikel (peer review)

Petersen, H., 1994.  A review of collembolan ecology in ecosystem context. - Acta Zool. Fennica 195: 111-118.
Artikel (peer review)

Petersen, H., 1994. Kompendium i jordbundsøkologi. Molslaboratoriet og Institut for Zoologi og  Zoofysiologi, Århus Universitet. 107 pp. (Årlige, mere eller mindre reviderede udgaver af kompendiet siden 1979).
Andet bidrag.

1987

Gjelstrup, P. & H. Petersen, 1987. Jordbundens mider og springhaler. - Natur og Museum 26, 31pp.
Artikel (non-peer review)

Petersen, H. & P. Gjelstrup, 1987. Response of soil microarthropod populations to temporary reclamation of an old Calluna-Deschampsia heathland. - In:Striganova,B.R.(ed.). Soil Fauna and Soil Fertility. Proc. 9th International Colloquium on Soil Zoology, Moscow, Aug.1985: 425-430.
Artikel i kongres-proceedings (peer review)

Petersen, H. & P.H. Krogh, 1987. Effects of perturbing the microarthropod communities of a permanent pasture and a rye field by an insecticide and a fungicide. - In: Striganova, B.R. (ed.). Soil fauna and soil fertility. Proc.9th International Colloquium on Soil Zoology, Moscow, Aug.1985: 217-229.
Artikel i kongres-proceedings (peer review)

Gjelstrup, P., B. Jensen, F. Jensen, A.H. Joensen, H. Petersen, R. Buttenschøn & J. Buttenschøn, 1987. Naturovervågningsprojekter ved Naturhistorisk Museum, Århus. I: Naturovervågning - rapport fra et symposium i Middelfart. Skov- og Naturstyrelsen, pp. 310-326.
Bidrag til videnskabelig rapport (non-peer review)

1985

Petersen, H., R.V.O`Neill & R.H.Gardner, 1985. Use of an ecosystem model for testing ecosystem responses to inaccuracies of root and microflora productivity estimates. - In: Fitter, A.F. (ed). Ecological Interactions in Soil: 233-242.
Artikel (peer review)

1982

Petersen, H. & M. Luxton, 1982. A comparative analysis of soil fauna populations and their role in decomposition processes. - In: Petersen, H.(ed). Quantitative ecology of microfungi and animals in soil and litter. - Oikos 39: 287-388.
Artikel (peer review)

1981

Petersen, H., 1981. Open gradient diver respirometry modified for terrestrial arthropods. - Oikos 37: 265-272.
Artikel (peer review)

Petersen, H., 1981. The respiratory metabolism of Collembola species from a Danish beech wood. - Oikos 37: 273-286.
Artikel (peer review)

1980

Petersen, H., 1980. Population dynamic and metabolic characterization of Collembola species in a beech forest ecosystem. - In: Dindal,D.L. (ed.). Soil Biology as related to Land Use practices. Proc.VII Int. Soil Zool. Colloq. of the I.S.S.S., Syracuse, N.Y., U.S.A. July 29-Aug.3, 1979. EPA560/13-80-038, Washington D.C.: 806-833
Artikel i kongres-proceedings (peer review)

1978

Petersen, H., 1978. Sex-ratios and the extent of parthenogenetic reproduction in some collembolan populations. - In:Dallai,R.(ed). First International Seminary on Apterygota.Siena, September 13.-15. 1978. Accademia delle Scienze di Siena detta de`Fisiocritici:19-35.
Artikel i proceedings for seminar (peer review)

Petersen, H., 1978. Some properties of two high-gradient extractors for soil microarthropods, and an attempt to evaluate their extraction efficiency. - Natura Jutlandica 20: 95-122.
Artikel (peer review)

Petersen, H., 1978. Some traits aiming at an ecological characterization of the heathland soil fauna, and its relation to the decomposition of heathland litter. In: Petersen, H. (ed.) Heathland Ecology: Report of a N.C.E. Course, Molslaboratoriet 15.-21 August.
Bidrag til videnskabelig rapport

1975

Thamdrup, H.M., B.O. Nielsen & H. Petersen, 1975. The Hestehave Project. - In: Vik,R. (ed.) International Biological Programme. Final Report Scandinavian Countries Denmark, Finland, Norway, Sweden. Scandinavian National Committees of the International Biological Programme (IBP), Oslo, pp. 24-33.
Bidrag til videnskabelig rapport

Petersen, H., 1975. Estimation of dry weight, fresh weight and calorific content of various Collembola species. - Pedobiologia 15: 222-243.
Artikel (peer review)

1974

Petersen, H., 1974. A biomass model from the Danish beech forest project, Hestehave site.- In: Data Analysis and Data Synthesis of Forest Ecosystems. Report of International Woodlands Workshop. Sept. 24 - Oct. 3, 1974. Göttinger Bodenkundl. Ber. 30: 170-176.
Bidrag til videnskabelig rapport

1972

Petersen, H., 1972. Collembola data compilation. - In: Soil Fauna and Decomposition Processes. Report of IBP/PT Theme 8 Meeting. Louvain, July 1972, pp. 82-107.
Bidrag til videnskabelig rapport

1971

Petersen, H., 1971. Methods for estimation of growth of Collembola in cultures and in the field, exemplified by preliminary results for Onychiurus furcifer (Börner). - Ann. Zool. Ecol. An. (hors série): 235-254.
Artikel (peer review)

Petersen, H., 1971. Parthenogenesis in two common species of Collembola: Tullbergia krausbaueri (Börner) and Isotoma notabilis Schäffer. - Rev. Ecol. Biol. Sol. 8: 133-138.
Artikel (peer review)

Petersen, H., 1971. Urinsekter. - I: Hvass,H. (ed.).Danmarks Dyreverden, Bind 1, Roskilde & Bagger, København: 297-312.
Bidrag til bog

Petersen, H., 1971. Collembolernes ernæringsbiologi og dennes økologiske betydning. (English Summary: The nutritional biology of Collembola and its ecological significance. A review of recent litterature with a few original observations). - Ent. Meddr. 39: 97-118.
Artikel (peer review)

1965

Petersen, H. 1965. The Collembola of the Hansted Reserve, Thy, North Jutland. Taxonomy, Ecology. - Ent. Meddr. 30: 313 – 395.
Artikel (peer review)

1964

Petersen, H. 1964. Sexualadfærd hos jordbundens leddyr. - Naturens Verden 1964: 321 – 335.
Artikel (non-peer review)

1962

Petersen, H., 1962. Den nye studieordning til embedseksamen i de naturhistoriske fag. - Naturhistorisk Tidende 26: 37-40.
Andet bidrag

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk