Rødhals (Erithacus-rubecula) lyser op i vintermørket

Videnskabelig medarbejder
 

Christina Vedel-Smith
Kurator og Akademisk medarbejder, cand. scient.

Tlf.: 89 333 732
cvs@nathist.dk

 

Zoolog Christina Vedel-Smith er kurator og akademisk medarbejder på NHMA med ansvar for den recente og den kvartærzoologiske knoglesamling. Hun har stor viden inden for pattedyrs rummelige og tidsmæssige fordelinger, og har mange års erfaring med radiotelemetri i udfordrende terræn, både i Danmark og udlandet. Hun har en særlig interesse for pattedyrs arealanvendelse og adfærd i urbane miljøer. Hendes administrative evner og veludviklede detaljeorientering, foruden hendes viden om opbygningen af databaser og programmeringssproget VBA, gør hende uvurderlig i forhold til gennemgangen, registreringen og ordningen af museets samlinger samt opbygningen af databaser over disse. Hendes kendskab til museets historie og arkiv, og hendes netværk inden for arkivverdenen, hjælper med at tilvejebringe oplysninger om genstande og præparater, der ellers synes tabt. Christina er biolog fra Aarhus Universitet (2008). Under sit studie brugte hun bl.a. et år ved University of Tasmania, hvor hun skrev sit speciale om myrepindsvins adfærd og økologi. Christina har været ansat siden 2011.

 

Publikationer

2015

Jensen, T.S., K. Olsen, P. Sunde, C. Vedel-Smith, A.B. Madsen & L.W. Andersen, 2015: Genindvandring af ulven (Canis lupus) I Danmark. - Flora og Fauna; Vol. 121 (1+2). s. 48-54.
Artikel

Madsen, A.B., M. Elmeros, L.W. Andersen, L.S. Nørgaard, D.M.G. Mikkelsen, P. Sunde, K.Olsen, C. Vedel-Smith & T.S. Jensen, 2015: De første analysr af ulvens (Canis lupus) føde i Danmark. - Flora og Fauna; Vol. 121 (1+2). s. 55-58.
Artikel

Andersen, L.W., M. Elmeros, P. Sunde, K. Olsen, C. Vedel-Smith, T.S. Jensen & A.B. Madsen, 2015: DNA-baseret bestandsovervågning afslører ulve (Canis lupus) i Danmark. - Flora og Fauna; Vol 121 (1+2). s. 60-65.
Artikel

2013

Sell, H., K. Olsen, C. Vedel-Smith & J. Svendsen, 2013: Effekten af menneskeskabt forstyrrelse på rødrygget tornskade (Lanius collurio) ynglende i forskellige habitattyper. – Flora og Fauna; Vol. 119 (1+2). s. 55-64.
Artikel

2012

Sell, H., C. Vedel-Smith, J. Svendsen & K. Olsen, 2012: Optimal natur i Nationalpark Mols Bjerges kulturlandskab – rødrygget tornskade (Lanius collurio). – Naturhistorisk Museum, Århus, 19 s. (Rapport til Kulturarvsstyrelsen, J.nr. TAKT2009-081).
Videnskabelig rapport

Jensen, T.S. & C. Vedel-Smith, 2012: Brandmus (Apodemus agrarius) i Jylland. - Flora og Fauna. Vol. 118 (1). s. 25-28.
Artikel

Jensen, T.S., L.W. Andersen, K. Olsen & C. Vedel-Smith, 2012: Denmark: where they all sooner or later turn up. - The 13th Rodens et Spatium Confrernce Abstracts, Rovaniemi, Finland, 16-20 July 2012. s. 36.
Videnskabelig konferenceabstract

Jensen, T.S., K. Olsen & C. Vedel-Smith, 2012: Home range arealberegninger: Fup, faldgruber og fakta. - Apodemus; Vol.12. s. 13.
Videnskabelig konferenceabstract

Jensen, T.S. & C. Vedel-Smith, 2012: Striped field mouse (Apodemus agrarius) in Jutland. – Apodemus; Vol.12, s. 16.
Videnskabelig konferenceabstract

2004

Nicol, S.C., C. Vedel-Smith & N.A. Andersen, 2004: Behaviour, body temperature, and hibernation in Tasmanian echidnas (Tachyglossus aculeatus). I: Life in the Cold: Evolution, Mechanisms, Adaptation, and Application. red. Barns, B,M, & H.V. Carey. University of Alaska Fairbanks, Canada, s. 149-159.
Artikel

Andersen, N.A., C. Vedel-Smith & S.C. Nicol, 2004: Circadian and circannual patterns of body temperature and activity in a southern hemisphere hibernator, the Tasmanian echidna (Tachyglossus aculeatus) - Life in the Cold XII Abstracts, s 19.
Videnskabelig konferenceabstract

Andersen, N.A., C. Vedel-Smith & S.C. Nicol, 2004: Circadian and circannual patterns of body temperatures and activity in the Tasmanian echidna (Tachyglossus aculeatus),- Proceedings of the Australian & New Zealand Society for Comparative Physiology and Biochemistry, s. 15.
Videnskabelig konferenceabstract

2003

Nicol, S.C., N.A. Andersen, S.M. Jones, C. Vedel-Smith & A. Reye, 2003: Timing of hibernation and reproduction in Tasmanian echidnas - Proceedings of the Australian and New Zealand Society for Comparative Physiology and Biochemistry, s. 33.
Videnskabelig konferenceabstract

Vedel-Smith, C., N.A. Andersen & S.C. Nicol, 2003: Activity patterns of Tasmanian echidnas - Montreme III Abstracts, s. 15.
Videnskabelig konferenceabstract

2002

Wang, T., M. Zaar, S. Arvedsen, C. Vedel-Smith & J. Overgaard, 2002: Effects of temperature on the metabolic response to feeding in Phyton molurus - Comparative Biochemistry and Physiology – Part A: Molecular & Integrative Physiology; Vol 133 (3). s. 519-527.
Artikel

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk