Videnskabelig medarbejder
 

Christina Vedel-Smith
Kurator og Akademisk medarbejder, cand. scient.

Tlf.: 89 333 732
cvs@nathist.dk

 

Publikationer

2015

Jensen, T.S., K. Olsen, P. Sunde, C. Vedel-Smith, A.B. Madsen & L.W. Andersen, 2015: Genindvandring af ulven (Canis lupus) I Danmark. - Flora og Fauna; Vol. 121 (1+2). s. 48-54.
Artikel

Madsen, A.B., M. Elmeros, L.W. Andersen, L.S. Nørgaard, D.M.G. Mikkelsen, P. Sunde, K.Olsen, C. Vedel-Smith & T.S. Jensen, 2015: De første analysr af ulvens (Canis lupus) føde i Danmark. - Flora og Fauna; Vol. 121 (1+2). s. 55-58.
Artikel

Andersen, L.W., M. Elmeros, P. Sunde, K. Olsen, C. Vedel-Smith, T.S. Jensen & A.B. Madsen, 2015: DNA-baseret bestandsovervågning afslører ulve (Canis lupus) i Danmark. - Flora og Fauna; Vol 121 (1+2). s. 60-65.
Artikel

2013

Sell, H., K. Olsen, C. Vedel-Smith & J. Svendsen, 2013: Effekten af menneskeskabt forstyrrelse på rødrygget tornskade (Lanius collurio) ynglende i forskellige habitattyper. – Flora og Fauna; Vol. 119 (1+2). s. 55-64.
Artikel

2012

Sell, H., C. Vedel-Smith, J. Svendsen & K. Olsen, 2012: Optimal natur i Nationalpark Mols Bjerges kulturlandskab – rødrygget tornskade (Lanius collurio). – Naturhistorisk Museum, Århus, 19 s. (Rapport til Kulturarvsstyrelsen, J.nr. TAKT2009-081).
Videnskabelig rapport

Jensen, T.S. & C. Vedel-Smith, 2012: Brandmus (Apodemus agrarius) i Jylland. - Flora og Fauna. Vol. 118 (1). s. 25-28.
Artikel

Jensen, T.S., L.W. Andersen, K. Olsen & C. Vedel-Smith, 2012: Denmark: where they all sooner or later turn up. - The 13th Rodens et Spatium Confrernce Abstracts, Rovaniemi, Finland, 16-20 July 2012. s. 36.
Videnskabelig konferenceabstract

Jensen, T.S., K. Olsen & C. Vedel-Smith, 2012: Home range arealberegninger: Fup, faldgruber og fakta. - Apodemus; Vol.12. s. 13.
Videnskabelig konferenceabstract

Jensen, T.S. & C. Vedel-Smith, 2012: Striped field mouse (Apodemus agrarius) in Jutland. – Apodemus; Vol.12, s. 16.
Videnskabelig konferenceabstract

2004

Nicol, S.C., C. Vedel-Smith & N.A. Andersen, 2004: Behaviour, body temperature, and hibernation in Tasmanian echidnas (Tachyglossus aculeatus). I: Life in the Cold: Evolution, Mechanisms, Adaptation, and Application. red. Barns, B,M, & H.V. Carey. University of Alaska Fairbanks, Canada, s. 149-159.
Artikel

Andersen, N.A., C. Vedel-Smith & S.C. Nicol, 2004: Circadian and circannual patterns of body temperature and activity in a southern hemisphere hibernator, the Tasmanian echidna (Tachyglossus aculeatus) - Life in the Cold XII Abstracts, s 19.
Videnskabelig konferenceabstract

Andersen, N.A., C. Vedel-Smith & S.C. Nicol, 2004: Circadian and circannual patterns of body temperatures and activity in the Tasmanian echidna (Tachyglossus aculeatus),- Proceedings of the Australian & New Zealand Society for Comparative Physiology and Biochemistry, s. 15.
Videnskabelig konferenceabstract

2003

Nicol, S.C., N.A. Andersen, S.M. Jones, C. Vedel-Smith & A. Reye, 2003: Timing of hibernation and reproduction in Tasmanian echidnas - Proceedings of the Australian and New Zealand Society for Comparative Physiology and Biochemistry, s. 33.
Videnskabelig konferenceabstract

Vedel-Smith, C., N.A. Andersen & S.C. Nicol, 2003: Activity patterns of Tasmanian echidnas - Montreme III Abstracts, s. 15.
Videnskabelig konferenceabstract

2002

Wang, T., M. Zaar, S. Arvedsen, C. Vedel-Smith & J. Overgaard, 2002: Effects of temperature on the metabolic response to feeding in Phyton molurus - Comparative Biochemistry and Physiology – Part A: Molecular & Integrative Physiology; Vol 133 (3). s. 519-527.
Artikel

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk