Rødhals (Erithacus-rubecula) lyser op i vintermørket

Videnskabelig medarbejder

 

Søren Tolsgaard
biologassistent

Publikationer

2011

Tolsgaard, S., 2011: Status over danske barktæger (Heteroptera: Aradidae). - Entomologiske Meddelelser 79: 45-56.

2010

Tolsgaard, S. & L. Skipper, 2010: Operation nødstedte småkravl. – Gejrfuglen 46 (2): 29-30.

Tolsgaard, S. 2010: Bølmesbakke - et velbevaret østjysk hedekrat. – Gejrfuglen 46 (1): 33-36.

Tolsgaard, S., 2010: Tæger. I: Gro-Nielsen, L. (red.): Naturen på Skagens Odde. En artikelsamling om den enestående natur i området udarbejdet i forbindelse med undersøgelsesprojektet Nationalpark Skagens Odde: 45-47.

Tolsgaard, S. & J.-K. Jensen, 2010: Nye fund af tæger (Heteroptera) på Færøerne. – Entomologiske Meddelelser. 78 (1): 21-28.

Tolsgaard, S., J. T. Laursen & H. Skov, 2010: En analyse af gylp fra hvid stork Ciconia ciconia i Danmark. – Rapport, Naturhistorisk Museum. 31 sider.

2009

Tolsgaard, S., 2009: Barktæger. I: Wind, P. (red.): Den danske rødliste. – Danmarks Miljøundersøgelser.

Tolsgaard, S., 2009: Overvågning af Lundmose og Grønmose ved Sandfeld. – Bladloppen 28: 5-10.

Tolsgaard, S., 2009: Overvågning af det fredede areal Lundmose og Grønmose ved Sandfeld i 2009 med særlig henblik på billefaunaen. – Rapport, Naturhistorisk Museum. 14 sider.

2008

Tolsgaard, S., 2008: Bredtæger og randtæger. I: Wind, P. (red.): Den danske rødliste. – Danmarks Miljøundersøgelser.

Tolsgaard, S., 2008: Ectopsocus petersi - en ny barklus for Danmark. – Danmarks Fugle og Natur.

Tolsgaard, S., 2008: Cypresfrøtæge (Orsillus depressus) - en ny frøtæge for Danmark. – Danmarks Fugle og Natur.

2007

Tolsgaard, S., 2007: En 200 år gammel dansk billesamling. – Bladloppen 26: 8-11.

Tolsgaard, S., 2007: Ældgammel billesamling modtaget på NHMA. – Danmarks Fugle og Natur.

Tolsgaard, S., 2007: Motorsavsmassakre truer Ildtægen i Danmark. – Danmarks Fugle og Natur.

Tolsgaard, S., 2007: Vejledning i indsamling og præparation af insekter. – Danmarks Fugle og Natur.

2006

Tolsgaard, S., 2006: Danske nationalparker og naturværdier. – Bladloppen 25: 7-9.

Tolsgaard, S., 2006: Tæger – bredtæger og barktæger. I: Hviid, T.: Rødlistede skovinsekter i Storstrøms Amt 2006. – Storstrøms
Amt. Side 31-36.

Tolsgaard, S. & R. Bygebjerg, 2006: Rapport over svirrefluer, bredtæger og randtæger i Storstrøms Amt. – EntoConsult. 9 sider.

Tolsgaard, S. & R. Bygebjerg, 2006: Svirrefluer (Diptera: Syrphidae) fra Ulvshale. Oversigt med to nye arter for Danmark. – Entomologiske Meddelelser 74 (2): 151-163.

2005

Tolsgaard, S., 2005: Atlas over danske barktæger. – Bladloppen 24: 5-6.

Tolsgaard, S., 2005: Militærområderne omkring Søgårdlejren. – Bladloppen 24: 18-23.

Bogacz, D. & S. Tolsgaard, 2005: A study on the bug fauna from different Danish landscapes. – Natural History Museum Aarhus. 23 sider.

Tolsgaard, S., 2005: Revision af danske rovtæger af slægten Coranus Curtis, 1833 (Heteroptera: Reduviidae). – Entomologiske Meddelelser 73 (1): 17-24.

Tolsgaard, S., 2005: Über das Vorkommen der Feuerwanze Pyrrhocoris apterus (L.) in Nordeuropa. – Heteropteron 20: 15-16.

Tolsgaard, S. & R. Bygebjerg, 2005: Rapport over svirrefluer, bredtæger og randtæger. Storstrøms Amt. – Naturhistorisk Museum. 17 sider.

Jensen, F., M. D. D. Hansen, S. Tolsgaard, L. Haugaard & T. S. Jensen, 2005: Naturregistreringer i Søhøjlandet. – Naturhistorisk
Museum. 110 sider.

2004

Tolsgaard, S., 2004: Fugleedderkoppen Atypus affinis fundet i Himmerland (Arachnida: Atypidae). – Flora og Fauna 110 (4): 155.

Tolsgaard, S., 2004: Boganmeldelse af Lars Serritslev: Gyldendals guide til danske insekter. Gyldendals Naturguides. – Flora og Fauna 110 (4): 154.

Tolsgaard, S., 2004: Interessante insekter på Hevring Skydeterræn. – Bladloppen 22: 5-9.

Tolsgaard, S., 2004: Nye fund af stavtæge Ranatra linearis (L.) og andre vandtæger (Heteroptera: Nepomorpha). – Flora og Fauna 110 (1): 11.

Tolsgaard, S., 2004: Zum Stand der Heteropterologie in Dänemark. – Heteropteron 19: 25-26.

Tolsgaard, S. & R. Bygebjerg, 2004: Rapport over svirrefluer, bredtæger og randtæger. Storstrøms Amt. – Naturhistorisk Museum. 14 sider.

Bruun, L., R. Bygebjerg, K. Flensted, K. Fog, F. Jensen, M. Stoltze, S. Tolsgaard, J. Vesterholt & P. Wiberg-Larsen, 2004: Skønmaleri af naturens tilstand. – DMU-Nyt nr. 4.

2003

Tolsgaard, S., 2003: Anholts leddyrfauna (Arthropoda) 1: En introduktion. - Flora og Fauna 109 (3+4): 131-138.

Tolsgaard, S. & R. Bygebjerg, 2003: Rapport over svirrefluer, bredtæger og randtæger. Storstrøms Amt. – Naturhistorisk Museum. 17 sider.

2002

Bruun, L. D. & S. Tolsgaard, 2002: Rapport over en undersøgelse af arthropodfaunaen i tre østjyske ekstremfattigkær. Rapport til Århus Amt. – Naturhistorisk Museum. 6 sider.

Tolsgaard, S., 2002: Et uventet fund af stavtægen (Ranatra linearis (L.)) fra Vejlbo Mose ved Silkeborg (Heteroptera: Nepidae). – Flora og Fauna 108 (1): 10.

Tolsgaard, S., 2002: Insektundersøgelser på Anholt. – Bladloppen 20: 5-8.

Tolsgaard, S. & R. Bygebjerg, 2002: Rapport over svirrefluer, bredtæger og randtæger. Oversigt for Storstrøms Amt. – Naturhistorisk Museum. 30 sider.

2001

Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger (Heteroptera: Pentatomoidea, Coreoidea & Pyrrhocoridea). – Entomologiske Meddelelser 69: 3-46.

Tolsgaard, S., 2001: Bredtæger og randtæger. – Gejrfuglen 37 (4) (Mossø-Saltendalen II): 35-37.

Gjelstrup, P., H. Petersen, L. D. Bruun, P. R. Christensen, K. W. Jensen, T. Munk & S. Tolsgaard, 2001: Effekter af langtidsgræsning på insekter og edderkopper. I: Pedersen, L. B., R. M. Buttenschøn & T. S. Jensen (red.): Græsning på ekstensivt drevne naturarealer - Effekter på stofkredsløb og naturindhold. – Park- og Landskabsstyrlsen

Landskabsserien nr. 34: 125-136.

Tolsgaard, S. & R. Bygebjerg, 2001: Rapport over en entomologisk overvågningstur til udvalgte åbne landskaber i Storstrøms Amt, foretaget i perioden den 20.-24. august 2001. – Naturhistorisk Museum. 13 sider.

2000

Tolsgaard, S., 2000: Danske fund af den trehornede skarnbasse Typhaeus typhaeus (L. 1758) (Coleoptera: Geotrupidae). - Flora og Fauna 106 (1): 23-28.

Tolsgaard, S., 2000: Tæger. I: T. Hviid (red): Rødlistede insekter i det åbne land. – Storstrøms Amt. Side 29-34.

Gjelstrup, P., L. D. Bruun, S. Tolsgaard, T. Munk, K. W. Jensen, 2000: Kulturgræsnings indflydelse på forekomst af edderkopper, tæger og cikader i ekstensivt græssede naturområder opstået efter opgivet agerdyrkning på Mols. – Rapport til Kulturministeriet, Naturhistorisk Museum. 30 sider.

1999

Tolsgaard, S., 1999 (red.): Müller, O. F., 1764: Fauna Insectorum Fridrichsdalina. – Fotografisk genoptryk. 120 sider.

1998

Tolsgaard, S., 1998: Bredtæger og randtæger. I: Stoltze, M. & S. Pihl (red.): Rødliste 1997 over truede dyr og planter i Danmark. – Miljø- og Energiminsteriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen. Side 94-96.

Tolsgaard, S., 1998: Bredtæger og randtæger.  I: Stoltze, M. & S. Pihl (red.): Gulliste 1997 over truede dyr og planter i Danmark. – Miljø- og Energiminsteriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen. Side 26.

1994

Tolsgaard, S., 1994: Atlas over danske bredtæger & randtæger. – Bladloppen 12: 8-10.

1993

Tolsgaard, S., 1993: Studier over livscyklus og adfærd hos den rødringede rovtæge Rhinocoris annulatus (L.) (Heteroptera: Reduviidae). – Flora og Fauna 99 (3+4): 109-112.

1991

Tolsgaard, S. og R. Bygebjerg, 1991: Overvintrende imagines og andre iagttagelser af svirrefluer i vinterhalvåret. – Flora og Fauna 97 (1): 23-31.

Tolsgaard, S., 1991: Kan admiralen overvintre i Danmark? – Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle. Nyhedsbrev 8: 8-10.

1990

Tolsgaard, S., 1990: Svirrefluen Chalcosyrphus piger (Fabricius, 1794) fundet i Danmark (Diptera, Syrphidae). – Flora og Fauna 96 (1): 19-20.

Tolsgaard, S., 1990: En randbemærkning om truede arter. – Bladloppen 5: 7.

1989

Tolsgaard, S., 1989: Forekomst og et nyt dansk fund af Rhinocoris annulatus (L.) (Heteroptera, Reduviidae). – Entomologiske Meddelelser 57 (3): 169-172.

1988

Tolsgaard, S., 1988: Bidrag til karakteristik af Gjern Bakker. – Gejrfuglen 24 (4): 136-140.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk