Rødhals (Erithacus-rubecula) lyser op i vintermørket

Videnskabelig medarbejder

 

Philippe Provençal
Ph.d.

Publikationer

2010

Provençal, P., 2010: The Arabic Plant names of Peter Forsskål's
Flora Aegyptiaco-Arabica.– Det Kongelige Danske Videnskabernes
Selskab. – Biologiske Skrifter 57, 155 s.

Provençal, P., 2010: Rapport fra dykker- og fotorejse til Rødehavet i 2010. – Intern rapport. Naturhistorisk Museum. 45 sider.

2009

Provençal, P., 2009: Om flyvefisk, søkøer og andre naturhistoriske fænomener i Det Gamle Testamente. – Carsten Niebuhr Biblioteket 19, 18-23.

Provençal, P., 2009: Den arabiske verdens møde med moderniteten. I: O. Høiris & T. Ledet (red.): Modernitetens Verden. – Aarhus Universitetsforlag, 383-396.

Provençal, P., 2009: Temadag om Darwin. – Gejrfuglen 2, 37-38.

Philippe Provencal, 2009: Rapport fra dykker- og fotorejse til Rødehavet i 2007

2008

Provençal, P., 2008: Sohalkirurgfisken. – Naturens Verden 2: 26-29.

Provençal, P., 2008: Arabisk Medicin – dens selvstændige bidrag til lægevidenskaben. – Bibliotek for Læger, 200. årg.: 246-257.

Provençal, P., 2008: Dyr (s. 64- 65), Medicin (s. 178-179), Videnskab (s. 293-294). I: Butler, J. & T. Hoffmann (red.): Gads Leksikon om Islam. – Gads Forlag. København.

Provençal, P., 2008: Fuglene ved Århus Å. – Rapport 2007,Gejrfuglen 44: 1-7.

Provençal, P., 2008: Rapport fra dykker- og fotorejse til Rødehavet i 2006. – Intern rapport. Naturhistorisk Museum. 49 sider.

Provençal, P., 2008: Ynglefugle i galleriskov langs åen i Århus indre by. – Flora og Fauna 114 (3-4): 53-58.

Provençal, P., 2008: Internetudgivelser: Toplettet kutling, Sort kutling, Spættet kutling, Savgylte, Tangspræl, Skrubbe, Torsk, Tangsnarre, Panserulk. – Felthåndbogen på www.fugleognatur.dk

2007

Provençal, P., 2007: Om at oversætte Koranen. – Chaos, skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier, nr. 48, 2007 (udkom først i 2008): 77-86.

Provençal, P., 2007: Fuglene ved Århus Å.– Gejrfuglen 43,1: 15-19.

Provençal, P., 2007: Den ældste arabiske digtning. – Sfinx 3: 122-127.

Provençal, P., 2007: Arabisk Medicin. – Aarhus Universitetsforlag. 196 s.

Provençal, P., 2007: Peter Forsskål og rejsen til Det Lykkelige Arabien. I: Høiris, O. & T. Ledet (red.): Oplysningens Verden. – Aarhus Universitetsforlag. 179-187.

Provençal, P. & A. Iversen, 2007: Observation af Spidshalet Langebarn Lumpenus lampretaeformis i strandzonen ud for Moesgård Strand. – Flora og Fauna 112(4): 99-100.

2006

Provençal, P., 2006: Rødbarsen. – Naturens Verden 9:. 38-39.

Provençal, P., 2006: Sønelliker. – Naturens Verden 11-12: 56-58.

Provençal, P., 2006: Anmeldelse af „Dansk Natur“ af Michael Stoltze, Gyldendal 2005. – Flora og Fauna 111 (4): 104.

2005

Provençal, P., 2005: Koralrevene i åbent hav ud for Ægypten. – Naturens Verden 10: 14-23.

Provençal, P. & J. A. P. Herbener, 2005: Solsorten er en fugl. – Kronik i Information 6. juli 2005: 18-19.

Provençal, P., 2005: Observation af Småmundet Gylte Centrolabrus exoletus ved Hirsholmene. – Flora og Fauna 111 (1): 5-7 & (2): 35-37 (førstnævnte nr. i dårligt tryk).

Provençal, P., 2005: Menneskeskabte habitater ved Århus Østhavn. – Gejrfuglen, 41: 10-20.

Provençal, P., 2005: Dykker- og fotorejse, Rødehavet april 2005. – Intern rapport. Naturhistorisk Museum. 25 sider + kort.

Provençal, P. & O. Frimer, 2005: Vadefugle ved Århus Østhavn, sommer og efterår 2003-04 - med fokus på almindelig ryles
(Calidris alpina) efterårstræk. – Flora og Fauna 111 (2):. 25-33.

Provençal, P., 2005: Feltherpetologiske iagttagelser i Libanon i december 2003 og juni 2004. – Nordisk Herpetologisk Forenings
Tidskrift 1: 28-32.

Provençal, P., 2005: Regarding the noun sarap in the Hebrew Bible. – Journal for the Study of the Old Testament 29, 3: 371-379.

Provençal, P., 2005: Liberalisme og Fundamentalisme inden for Islam i det 19. og 20. århundrede. – Totem, særnummer 2005: 80-93.

2004

Provençal, P., 2004: De kystnære danske stenrev. – Naturens Verden 4: 2-15.

Provençal, P., 2004: Underlige fugle. – Gejrfuglen 40: 18-19.

Provençal, P., 2004: Månedens Fokus: Goplerne. – Naturens Verden 7-8: 62-64.

Provençal, P., 2004: Om zoologiens og botanikkens historie i den klassiske arabiske kultur. – Center for Kulturforskning, Arbejdspapirer: 126-04.

Provençal, P., 2004: Bocourts skink Phoboscincus bocourti genopdaget. – Nordisk Herpetologisk Forenings Tidsskrift 5: 159-160.

Provençal, P., 2004: Om manuskript codex arabicus CXIV fra det Kongelige Biblioteks samling. – Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger, bind 43: 127-148.

Provençal, P., 2004: Zoologiske iagttagelser under rejser til Libanon 4.-16. december 2003 og 2.-10. juni 2004 ordnet efter arter. – Naturhistorisk Museum, intern rapport.

Provençal, P., 2004: Den undersøiske natur ved Århus Havns ydermoler 2004. – Naturhistorisk Museum, intern rapport. 7 sider.

2003

Provençal, P., 2003: Den undersøiske natur ved Århus havns ydermoler 2003. - Intern rapport. 12 sider.

Provençal, P., 2003: Koralblegning. - Naturens Verden 3: 24- 31.

Aarab, A. & P. Provençal, M. Idaomar, 2003: La méthodologie scientifique en matière zoologique de Jâhiz dans la rédaction de son aeuvre Kitâb al-Hayawân (Les Livre des Animaux). - Anaquel de Estudios Árabes, 14: 5-19.

2002

Provençal, P., 2002: Undervandslivet ud for Moesgård Strand ved Århus. - Gejrfuglen 38. (1): 6-9.

Provençal, P., 2002: Undervandslivet ud for Helgenæs. - Gejrfuglen 38. (1): 10-12.

Provençal, P., 2002: Tinnis. - Sfinx 2002 (2): 83-86.

Provençal, P., 2002: Ibn al-Baytâr. - Det Kongelige Biblioteks hjemmeside: www.kb.dk/elib/mss/arab/baytar.htm.

Provençal, P., 2002: P. Forsskål. - Det Kongelige Biblioteks hjemmeside: www.kb.dk/elib/mss/arab/baytar.htm

Provençal, P., 2002: Den arabiske verdens betydning for naturvidenskaberne med lægevidenskab som eksempel. - Arbejdspapirer 116-02,

Provençal, P., 2002: Undervandsobservationer ved Strandkær 2002. - Naturhistorisk Museum. 8 sider.

Provençal, P., 2002: Den undersøiske natur ved Århus Havns nye ydermole 2002. - Naturhistorisk Museum. 7 sider.

Provençal, P., 2002: The Cultural Significance of the Results in Natural History made by the Arabic Travel 1761-1767 - Peter Forskål's Contribution to Arabic Lexicography. In: Wiesehöfer, J. & S. Conermann (Hg.): Carsten Niebuhr (1733-1815) und seine Zeit. - Franz Steiner Verlag.

Provençal, P. & O. Frimer, 2002: Les populations d'oiseaux sur le versant est du Causse Méjean, Midi de la France
- avec des remarques sur les observations notoires d'oiseaux dans la région de florac 1998-2001. - Rapport annuel 2000-2001, Zoologisk Museum, Svendborg, og Naturhistorisk Museum, Århus.

2001

Provençal, P., 2001: Det botaniske, zoologiske og geografiske stof i relation til oversættelser af den Hebraiske Bibel. Om Sârâp i den Hebraiske Bibel.- I: Ny Bibeloversættelse - på videnskabeligt grundlag. Introduktion. - C. A. Reitzel / Det Kongelige Bibliotek. Side 209-225.

Provençal, P. (red.), 2001: Ny Bibeloversættelse - på videnskabeligt grundlag. Annoteret Prøveoversættelse. Da Gud begyndte, kap. 1-12 og Jeshajahu kap. 1-12. - C. A. Reitzel / Det Kongelige Bibliotek.

Provençal, P., 2001: Farmakologien i den klassiske islamiske kultur og dens overførsel til Europa - Den arabiske farmakologis forudsætninger - arven fra Grækenland. - Dansk Medicinhistorisk Årbog 2001: 52-70.

Provençal, P., 2001: Undervandsobservationer ved Strandkær. - Naturhistorisk Museum. 4 sider.

Provençal, P., A. Aarab & M. Idaomar, 2001: The mode of action of venom according to Jâhiz. - Arabic Science and Philosophy 11: 79-89.

Provençal, P., 2001: Anmeldelse af Thyge C. Bro: Ibn Battutah, en arabisk rejsende fra det 14. århundrede. Gyldendal 2001. - Sfinx nr. 4, tillægget.

Provençal, P. & O. Frimer, 2001: Fuglepopulationer på østskråningen af Causse Méjean, Sydfrankrig – med noter om bemærkelsesværdige fugleobservationer i Florac-området 1998-2001. - Årsrapport 2000-2001. Svendborg Zoologiske Museum, Naturhistorisk Museum, Århus.

2000

Provençal, P., 2000: Feltherpetologiske iagttagelser i Parc National des Cévennes i Sydfrankrig - opfølgning 2000. - Nordisk Herpetologisk Forenings Tidskrift nr. 1, 2001: 31-34.

Provençal, P., 2000: Koranen, en generel introduktion. - Faklen nr. 15: 20-31.

Provençal, P., 2000: Lavvandsfloraen- og faunaen ved Strandkjær, Ebeltoft Vig. - Flora og Fauna 106, nr. 3-4: 101-108.

Provençal, P., 2000: The birds named kurkî and ghirnîk in classical Arabic and their philological description and zoological identification - a case study in the processing of ancient scientific knowledge in classic Arabic literature. - Acta Orientalia 61: 7-22.

Provençal, P., A. Aarab & M. Idaomar, 2000: Eco-ethological data according to Jâhiz through his work KitÂb al-HayawÂn (The Book of Animals). - Arabica 47: 278-286.

1999

Provençal, P.,1999: Peter Forsskåls bidrag til arabisk leksikografi. - Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger 1999:134-152.

Provençal, P.,1999: Feltherpetologiske iagttagelser i Parc National des Cévennes i Sydfrankrig. - Nordisk Herpetologisk Forenings Tidskrift nr. 5: 142-146.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk