Rødhals (Erithacus-rubecula) lyser op i vintermørket

Videnskabelig medarbejder

 

Peter Gjelstrup
Cand. scient., fratrådt 31.05.2010

 

Publikationer

2010

Hansen, M. D. D., K. Olsen, P. Gjelstrup, H. Sell & F. Jensen, 2010: Gravhøjes og råstofgraves betydning for bevarelse af den biologiske mangfoldighed i Nationalpark Mols Bjerge. – Rapport til Kulturarvsstyrelsen. Naturhistorisk Museum. 20 s.

2009

Beier, C., B. A. Emmett, A. Tietema, I. K. Schmidt, J. Peñuelas, E.
K. Lang, P. Duce, P. De Angelis, A. Gorissen, M. Estiarte, G. D. de Dato, A. Sowerby, G. Kroel-Dulay, E. Lellei-Kovacs, O Kull, P. Mand, H. Petersen, P. Gjelstrup, D. Spano, 2009: Carbon and nitrogen balances for 6 shrublands across Europe.– Global Biogeochemical Cycles 23, GB4008.

Beier, C., B. A. Emmett, A. Tietema, I. K. Schmidt, J. Peñuelas, E.
K. Láng, P. Duce, P. de Angelis, A. Gorissen, M. Estiarte, G. D. de Dato, A. Sowerby, G. Kröel-Dulay, E. Lellei-Kovács, O. Kull, P. Mand, H. Petersen, P. Gjelstrup,& D. Spano, 2009: Carbon and nitrogen balances for six shrublands across Europe.– Global Biochemical Cycles 23, 1-13.

Gjelstrup, P., 2009: Chortodes stigmatica (Eversmann, 1855)
(Lepidoptera, Noctuidae) – a moth new to Surtsey, 1995. –
Surtsey Research 12, 129-131. www.surtsey.is

2008

Gjelstrup, P., J. A. Søndergaard & J. Vedsted, 2008: Sandmarkers kultur- og naturhistorie i Nationalpark Mols Bjerge 2006-2007. – Faglig rapport til Kulturarvsstyrelsen, 148 sider.

2007

Gjelstrup, P. & H. Petersen, 2007: Mikroleddyrfaunaen omkring Skjern Å. I: Nielsen, I. & H. H. Schierup (red.): Skjern Å. – Aarhus Universitetsforlag. 121-136.

2005

Gjelstrup, P., 2005: Hvad gravhøjen gemte. I: Årsberetning 2004. – Naturhistorisk Museum. 2-3.

Petersen, H. & P. Gjelstrup, 2005: VULCANprojektet i globalt perspektiv. I: Årsberetning 2004. – Naturhistorisk Museum, Århus. 24-25.

Petersen, H. & P. Gjelstrup, 2005: Responses of above and below ground fauna to warming and drought across sites. – Vulcan
Newsletter 2005: 18-19.

Georgieva, S., S. Christensen, H. Petersen, P. Gjelstrup & K. Thorup-Kristensen, 2005: Early decomposer assemblages of soil organisms in litterbags with vetch and rye roots. – Soil Biology & Biochemistry 37: 1145-1155.

2004

Petersen, H. & P. Gjelstrup, 2004: Climate change effects on the invertebrate fauna. – Vulcan Newsletter 4 (2004/2): 6.

Petersen, H., E. Jucevica & P. Gjelstrup, 2004: Long-term changes in collembolan communities in grazed and non-grazed abandoned arable fields in Denmark. – Pedobiologia 48: 559-573.

Gjelstrup, P. & H. Petersen, 2004: Climate impacts on the fauna. – Vulcan Newsletter 3: 10.

2001

Gjelstrup, Peter, 2001: Undersøgelse af dødt ved og dødtvedsinsekter. - I: Berthelsen, J. P., A. B. Madsen & K. Zaluski (red.): Overvågning af bæver Castor fiber i Klosterheden Statskovdistrikt og i Flynder Å-systemet år 2000. - Miljø- og Energiministeriet, Arbejdsrapport fra DMU nr. 145: 45-51.

Gjelstrup, P., H. Petersen, L. Dyhrberg Bruun, P. Rostgaard Christensen, K. With Jensen, T. Munk & S. Tolsgaaard, 2001: Effekter af langtidsgræsning på insekter og edderkopper. - I: Pedersen, L. B., R. M. Buttenschøn & T. Secher Jensen (red.): Græsning på ekstensivt drevne naturarealer - Effekter på stofkredsløb og naturindhold. - Park- og Landskabsserien nr. 34, Skov & Landskab, Hørsholm. Side 125-136.

Pedersen, L. B., R. M. Buttenschøn, P. Rostgaard Christensen, F. Ejlersen, P. Gjelstrup, T. S. Hansen, A. Höll, M. Ingerslev, K. With Jensen, J. Kjær Madsen, B. Overgaard Nielsen, H. Petersen, H. Sell & T. Secher Jensen, 2001: Arealanvendelse - jordbrugeren som landskabsforvalter: Husdyrgræsnings langtidseffekt på hede-, overdrevs- og skovøkosystemer. - Slutrapport for forskningsprojekt finansieret af Direktoratet for FødevareErhverv. Forskningscentret for Skov & Landskab, Hørsholm. 31 sider.

Petersen, H. & P. Gjelstrup, 2001: Græsningseffekt på jordlevende mikroleddyr. - I: Pedersen, L. B., R. M. Buttenschøn & T. Secher Jensen (red.): Græsning på ekstensivt drevne naturarealer - Effekter på stofkredsløb og naturindhold. - Park- og Landskabsserien nr. 34, Skov & Landskab, Hørsholm. Side 139-153.

Petersen, H. & P. Gjelstrup, 2001: Mikroleddyr (mider og collemboler). - I: Axelsen, J. Aa. (red.): Projekt IV.3: Kvalitative og kvantitative sammenhænge imellem jordbearbejdning, mikroflora, fauna og timing af nitrogenfrigørelsen i økologisk jordbrug. - Slutrapport for forskningsprojekt finansieret af Direktoratet for FødevareErhverv. Forskningscentret for Økologisk Jordbrug, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum. Side 35-53.

Petersen, H., E. Jucevica & P. Gjelstrup, 2001: Long-term succession of collembolan populations after introduction of cattle- and sheep grazing in an abandoned field at Mols, E Jutland, Denmark. - Report to the Danish Ministry of Culture. Naturhistorisk Museum, Molslaboratoriet. 44 pp.

2000

Gjelstrup, Peter, 2000: Soil mites and collembolans on Surtsey, Iceland, 32 after years after the eruption. - Surtsey Research , The Surtsey research Society, Reykjavik, 11: 43-50.

Gjelstrup, P., 2000: Introduktion af bæver (Castor fiber) i Klosterhede Plantage. Dødved og dødveds-insekter m..v. - Rapport til Danmarks Miljøundersøgelser, Kalø, 36 sider.

Gjelstrup, P., L. Dyhrberg Bruun, S. Tolsgaard, T. Munk, K. With Jensen, 2000: Kulturgræsnings indflydelse på forekomst af edderkopper, tæger og cikader i ekstensivt græssede naturområder opstået efter opgivet agerdyrkning på Mols. - Rapport til Kulturministeriet. 30 sider.

Axelsen, J. Aa., O. M. Christensen, S. Christensen, S. Giorgieva, P. Gjelstrup, M. Holmstrup, H. L. Kristensen, P. H. Krogh, J. M. Mather, J. E. Olesen & H. Petersen, 2000: Projekt I.7: Samspil mellem jordbundens fauna, kvælstofdynamik og plantevækst - Forsøg og simuleringsmodeller. I: Slutrapporter fra forskningsprojekter i FØJO I. - Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, juni 2000.

Axelsen, J. Aa. et al. (som foregående), 2000: Statusrapporter 1999. - Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, januar 2000.

1999

Axelsen, J. Aa. et al. (som foregående), 1999: Projekt I.7: Samspil mellem jordbundens fauna, kvælstofdynamik og plantevækst - Forsøg og simuleringsmodeller. - I: Rapport til Evalueringsgruppen. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug med Appendiks 1: Projektbilag, april 1999.

Axelsen, J. Aa., T. Bilde, O. M. Christensen, S. Christensen, K. Debosz, S. Elmholt, P. Gjelstrup, M. Holmstrup, H. B. Jørgensen, H. L. Kristensen, P. H. Krogh, J. M. Mather, G. Mikkelsen, B. O. Nielsen, J. E. Olesen, H. Petersen, J. Rasmussen, K. J. Rasmussen & P. Schjønning, 1999: Projekt IV.3: Kvalitative og kvantitative sammenhænge imellem jordbearbejdning, mikroflora, fauna og timing af nitrogenfrigørelsen i økologisk jordbrug. - I: Rapport til Evalueringsgruppen. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug med Appendiks 1: Projektbilag, april 1999.

Axelsen, J. Aa. et al (som ovenfor), 1999: I: DARCOF 1996-1998. Biannual report. - Danish Research Centre for Organic Farming, March 1999.

Axelsen, J. Aa. et al (som ovenfor), 1999: I: FØJO. Toårsrapport 1996-1998. - Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, marts 1999.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk